Entomologisk Årsmøde 2019


Weekenden 9.-10. marts 2019

Københavns Universitet, August Krogh Bygningen

Universitetsparken 13, 2100 København Ø

Vi håber, at Entomologisk Årsmøde 2019 vil danne rammen om et par dages hyggeligt og udbytterigt samvær for alle entomologisk interesserede, amatører som professionelle, og vi gør opmærksom på, at pårørende er meget velkomne. Bortset fra mad og drikke er deltagelse i årsmødet gratis. Tilmelding her.

Foreløbigt program for Årsmødet

Detaljeret program følger

Lørdag den 9. marts:

12.00: Dørene åbnes. Mødelokalerne åbnes for indskrivning og opstilling af de medbragte udstillingsgenstande. Endeligt program samt deltagerliste udleveres ved indgangen.

13.00: Entomologisk Årsmøde 2019 åbnes. Velkomst ved formanden for Entomologisk Forening, Aslak Kappel Hansen, samt praktiske oplysninger om Årsmødets forløb.

13.15: Fri disposition: Besigtigelse af de udstillede insektsamlinger samt planche-, bog- og udstyrsudstillinger. Der vil være mulighed for, at bese Zoologisk Museums samlinger.

Lørdag eftermiddag vil man kunne købe kaffe, the, wienerbrød og sandwich, samt øl og vand.

18.00: Middag

Søndag den 10. marts:

09.30: Korte foredrag

Hvis nogle ønsker at give et foredrag bedes de sende det med i tilmeldingsformularen. Det endelige program for foredrag vil blive annonceret så snart det er klar.

Ca. 12.30: Afslutning og frokost

Priser:

Middag (lørdag): 160 kr

Frokost (søndag): 40kr


Praktiske oplysninger:

Tilmelding: Tilmelding kun ved mail til entomologiskforening@gmail.com, senest 29. februar. En tilmeldingsformular findes her.

Af hensyn til deltagerlisten mv. bedes I tilmelde jer også selvom I ikke deltager i spisningen.

Betaling: Beløbet indbetales senest d. 29. feb. til foreningens konto: Reg nr.:1551

Konto: 6404294

Eller MobilePay: 30572921 (Mogens Hansen)

I emnefelte skrives navn og ”årsmøde” eller ”åm”.

Adgang: Årsmødet afholdes på i August Krogh bygningen, Universitetsparken 15, 2100 København Ø. Der er adgang fra Universitetsparken bagved Zoologisk Museum. Der vil blive skiltet fra Zoologisk Museums hovedindgang til udstilling, mødelokaler og auditorium.

Tilkørsel med bus: Linie 150S m.fl. fra Hovedbanegården til Universitetsparken; eller 42, 43, 184, 185, 150S fra Nørreport station.

Tilkørsel med bil: Ad E20. Ved frakørsel 20 mod København C, efter motorvejen drejes til venstre over Sjællandsbroen. Følg derefter O2 ad Skandiagade, Kalvebod Brygge, over Kgs. Nytorv, ad Bredgade og Grønningen. Mellem Kastelsparken og Østerport St. drejes til højre ad Folke Bernadottes Allé (O2) og Kalkbrænderihavnsgade. Kort efter Nordbassinet ad første frakørsel til venstre under banen ad Vordingborggade og 300 m efter til højre ad Strandboulevarden der fortsætter i Jagtvej. Ved 4. lyssignal (efter højresvinget) til venstre ad Universitetsparken og til højre ad 1. indkørsel. Man kan køre ind ned forbi Zoologisk Museum til August Krogh bygning og aflevere materialer eller fortsætte ligeud til P-pladsen.

Parkering: Der kan parkeres på P-pladsen bag bygningerne langs Jagtvej. Indkørsel fra Læsø Parkalle. Vi udleverer tilladelser ved indgangen til August Krogh bygningen.

Udstillinger: Alt udstillet materiale – forhåbentligt meget (!) - skal være mærket med udstillerens navn, og dyrene bør være mærket med artsnavn. Temaudstillinger af dyr, fotos eller plancher er meget velkomne.

Entomologisk Forening ønsker alle velkommen til entomologiske årsmøde.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Entomologisk Forening