Tilmelding

Entomologisk Årsmøde 2019.

Tilmeldingsformular til Entomologisk Årsmøde 2019. (Meget gerne inden 29. februar!)

Navn:

Evt. ledsager

Adresse: Tlf./e-mail:

Antal personer til middag (à 160 kr.) lørdag aften:

Antal personer til frokost (à 40 kr.) søndag:

Jeg medbringer ca. x stk. insektkasser.

Evt. specialtema:

Titel for evt.plancheudstilling:

Ønsker at give et kort indlæg søndag:

Varighed:____(max. 10-15 min.).

(Du skal selv medbringe en PC eller USB-stik med din præsentation)

Dato:_____________ Underskrift:___________________________________________________________


Betaling: Beløbet indbetales senest d. 29. feb. til foreningens konto: Reg nr.:1551

Konto: 6404294

Eller MobilePay: 30572921 (Mogens Hansen)

I emnefelte skrives navn og ”årsmøde” eller ”åm”.


Sendes til entomologiskforening@gmail.com.