Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling i Entomologisk Forening 2024

23. april kl. 19.00, Universitetsparken 15, 2100 Kbh. Ø – kælderindgangen under (tidligere) Zoologisk Museum – dørene er åbne 15 min. før mødestart.

Dagsorden for generalforsamlingen

 

1.      Valg af referent og dirigent.

2.      Beretning fra bestyrelsen.

3.      Regnskab 2023 v. kassereren.

4.      Indkomne forslag

5.      Budget 2024 v. kassereren

6.      Valg af bestyrelse mv.

 

Jf. vedtægterne er valgene til poster 2-årige, og halvdelen af bestyrelsen, 3-4 medlemmer + formand/kasserer, er på valg af gangen:

 

·         Mogens Hansen (kasserer) – ikke på valg

·         Linda Kjær Thomsen – ikke på valg

·         Frederik Leck Fisher – ikke på valg

·         Lars Thomas – ikke på valg

·         Rasmus Keis Neerbek – ikke på valg (men posten (1 år) ledig i tilfælde af valg til formand)

 

Valg af formand (2 år):

·         Nuværende formand Sigvald Kristensen på valg

Rasmus Keis Neerbek – opstiller

 

Følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

·         Jan Fischer Rasmussen  

·         Jan Pedersen

·         Aslak Kappel Hansen  

·         Hjalte Ro Poulsen

 

Valg af revisorer og revisorsuppleant; alle tre vælges for et år ad gangen.

 

Henrik Enghoff revisor.

Bjarne Skule revisor.

Palle Jørum revisor-suppleant.

 

7.      Evt.

 

Efter generalforsamlingen, ca. kl. 20.00 vil Brian Fredensborg holde følgende oplæg:


Foredrag: Hvilken rolle spiller parasitisme i insekternes verden? Et møde med Naturens kriminelle og hvordan de påvirker insekternes liv – og vores.

v. Brian Lund Fredensborg

 Parasitismen er en af de mest udbredte livsformer og insekterne er rigt repræsenteret både som parasitter og som værter for andre parasitiske organismer. Der er dog næppe tvivl om at mangfoldigheden af parasitter blandt insekter formentlig er stærkt undervurderet. I foredraget gives eksempler på hvilke strategier parasitiske insekter benytter sig af i samspillet med deres værter og betydningen af dette for os. Nogle parasitter ændrer værtens adfærd for at øge deres spredning til den næste vært i deres livscyklus, og nogle af de mest opsigtsvækkende adfærdsmanipulationer findes hos insektværter. I foredraget gives eksempler på nogle af disse fascinerende adfærdsændringer hos insekter som kan observeres i vores nærmeste omgivelser.


Rettelse vedr. kontingent

Desværre har vi i den sidste meddelelse fået indført et forkert konto-nr.

Det korrekte nr. du skal bruge er nedenstående.

Vi beklager fejlen.

Kontingent 2024.

Indbetaling af kontingent for 2024 kan ske til

Danske Bank. Reg. Nr. 1551 Konto 6404294

Kontingent for medlemmer er 275,00, for par: 325.00

Studerende, og andre under 30 år: 100,00 kr.

Abonnement for 2024: 450,00 kr.

Indbetales inden 1. april 2024

Indkaldelse til Entomologisk Årsmøde 9-10. marts 2024

Entomologisk Forening indbyder hermed til Entomologisk Årsmøde. 

Biologisk Institut, Universitetsparken 15, 2100 København Ø.

Tilmelding via dette link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWQq_3Yz5vXBgcKCrwOvRZfh49P7iVaeTF9WvGQIFuAD69LA/viewform?usp=sf_link

Vi vil løbende opdatere programmet, så byd endelig ind med bidrag fx til søndagens indlæg. Hold derfor øje med hjemmesiden (https://www.entomologiskforening.org/ eller vores facebookside https://www.facebook.com/entomologiskforening for opdateringer.

Lørdag 9. marts

Kl. 12.00: Dørene åbnes med indskrivning og tid til opstilling af medbragte kasser/materialer/udstilling

Kl. 13.00: Velkomst med praktiske meddelelser.

Kl. 13.15: Første del af eftermiddagen til fri disposition

Kl. 15.00: Der åbnes for adgang til samlingerne på Zoologisk Museum

 

18.00: Middag

Forret
– Salat m. røget kylling, ærteskud & jordnødder
– Hjemmebagt brød m. flagesalt & rosmarin
– Syrlig safrancreme

Hovedret
– Langtidstilberedt okseroast m. flagesalt & frisk rosmarin
– Citrusbagt kyllingeoverlår m. timian
– Gomadressing m. sesam & mørk soya
– Små stegte kartofler m. krydderurter
– Rigatoni pasta m. ærter, spinat, tomat & feta
– Salat af friséesalat, rød spidskål, edamamebønner & røget mandler 

Dessert

Chokoladekage med coulis, syltede bær og crumble 

Ønsker man et vegansk alternativ, så kontakt os.

Tilmelding til middag senest 1. marts og gerne før. Prisen er 225,- excl. drikkevarer, kan indbetales på konto: reg 1551 konto 6404294 - eller på mobilepay: 7911UN   

Søndag 10. marts

9.00-12.00 Kortere indlæg (vil løbende opdateres). 

- Kurt Ramskov Laursen: Sommerfugleture, erfaringsudveksling om offentlige ture.

- Flemming Vilhelmsen: Fundlisten af micros

- Kalle Stovgaard: Bioblitz i Småland

- Rasmus Keis Neerbek: De danske hårmyg

- Per Stadel Nielsen: Præsentation af to sjældne vårfluer, Limnephila tauricus og Hydroptila martini 

 

Efterfølgende vil der være mulighed for at købe lidt frokost til hjemturen

Har du yderligere spørgsmål kan der rettes henvendelse til foreningen entomologiskforening@gmail.com

 

 


Julemøde: Årets billeder 2023

5. December 2023  

Så er det tid til at finde de bedste eller sjoveste billeder fra 2023 frem. Vi har projektoren klar, og så kan man ellers præsentere årets sjoveste eller spændende fund. Skulle man have noget der ikke er artsbestemt, så kan det jo også være der kan findes hjælp. Man er naturligvis også velkommen til bare at høre andres røverhistorier. Vi byder på lidt lækkerier, drikkevarer og godt entomologisk selskab.

Kl 19:30
Zoologisk Museum (kælderindgang)
Universitetsparken 15
2100 København Ø  

Foredrag: Danmarks galmyg – ny viden om en understuderet familie v. Hans Henrik Bruun

14. November 2023  

De fleste kender de hårde, spidse galler på bøgeblade, som bøgegalmyggen fremkalder. Men resten af de over 400 arter af galmyg i Danmark lever i noget nær ubemærkethed, selv om deres biologi ofte er yderst fascinerende. Aftenens foredrag formidler ny viden om galmyggefamilien, om dens forskelligartede medlemmer og om deres interaktioner med planter, svampe og andre insekter. Siden den seneste tjekliste blev trykt i 2006 er der fundet ca 120 nye danske arter og strømmen af nyt ser ikke ud til at stilne af. Internationalt har adskillige nye molekylære studier udpeget galmyggefamilien som den suverænt artsrigeste insektfamilie i verden.

Kl 19:30
Zoologisk Museum (kælderindgang)
Universitetsparken 15
2100 København Ø  

Foredrag: De Vilde Bier og Honningbierne

24. Oktober 2023  

Hjalte Calberg Ro-Poulsen er post.doc på IGN, KU og har siden sin kandidat i 2017 arbejdet med forvaltning af vilde bier i Danmark. På tværs af studier er der blevet registreret over 140 arter af vilde bier og oplægget vil omhandle spændende fund og forskningsresultater, heraf case studier om indflydelsen af kommercielle honningbier på græsland og heder ved brug af DNA-metabarcoding og kameramonitering.

Kl 19:30
Zoologisk Museum (kælderindgang)
Universitetsparken 15
2100 København Ø  

Nyhedsbrev for Entomologisk Forening september 2023

16. sep 2023

Kommende arrangementer

Hermed oversigt over planlagte aktiviteter i efteråret. Tjek gerne hjemmeside/facebook-side, for uddybende info samt eventuelle ændringer/tilføjelser.

24. oktober: De vilde bier og honningbierne, v. Hjalte Ro Poulsen

14. november: "Danmarks galmyg – ny viden om en understuderet familie”, v. Hans Henrik Bruun

5. december: Julemødet. Vis os dine billeder.

Vi har flere dygtige insektfotografer, som har lovet at tage et lille udvalg af deres gode billeder eller fotos af interessante/sjove/sjældne dyr med. Vi opfordrer også andre til selv at medbringe et lille udvalg, som kan fremvises og knytte en kommentar til. Bedste billede kan – om ønsket – blive bragt i Entomologiske Meddelelser med en følgetekst. 

Husk at medlemmer af Entomologisk Forening også har adgang til møderne i hhv.Lepidopterologisk Forening samt de offentlige foredrag i Videnskabernes Selskab. For møder se deres hjemmesider: https://www.lepidoptera.dk/ og https://www.royalacademy.dk/da

Ang. Entomologiske Meddelelser: opråb til alle medlemmer

Vores lille fine fagtidsskrift, Entomologiske Meddelelser, udkom lidt uregelmæssig det sidste styk-ke tid. Det skal vi ændre på og få det på banen igen, med udgivelser hvert år som det plejede at væ-re i mange år. For at kunne det, har vi brug for jeres hjælp, som forfattere og evt. som reviewer.

Måske har nogle af jer tænkt at se tiden an, om tidsskriftet overhovedet overlever inden i indsender en artikel - på den måde gør det ikke! Skulle I ligge inde med nogle større eller mindre artikler, eller også mindre meddelelser (1-2 sider), nekrologer etc - hold jer endelig ikke tilbage og send dem til entomologiskemeddelelser@gmail.com (skulle der ikke komme autosvar om modtagelse, så send en kopi til entomologiskforening@gmail.com). På dansk eller engelsk, meget gerne med illustrationer i form af billeder eller tegninger.

Har I halvfærdige ting i skuffen, gør dem klar og send.

Kender I nogen der måske ikke er medlem (endnu), men gerne vil publicere noget som passer til vores fokus, så bed dem endelig om at sende det.

Næste trykte nummer kommer sidst i januar 2024, med løbende udgivelse af artiklerne som pdf inden da. Deadline til næste nummer er 1. november 2023 for artikler, med håb om hurtige reviews og evt. udbedringer, 1. december for alt der ikke kræver peer review (altså mindre meddelelser m.m.). Opdaterede instrukser til forfattere kommer i den allernærmeste fremtid på foreningens web-site.

Jeg glæder mig til en masse relevante indsendelser

Andrea (redaktør)

Nyt fra kasseren. Det er nu tid at indbetale kontingent for 2023.

Studerende/under 30: 100,00 kr
Personligt medlemskab: 275,00 kr
Medlemskab par: 325,00 kr

Indbetaling kan ske til foreningens konto:
Danske Bank, Reg.nr: 1551. Kontonr: 6404294
IBAN: DK1230000006404294
BIC (SWIFT-address) DABADKKK

Udstyr til udlån

Vi skal gøre opmærksom på foreningens samling af udstyr til udlån. Henvendelse kan ske til Jan Pedersen japedersen@snm.ku.dk tlf.: 2083 1992

Liste af udstyr kan findes her.

Medlemsdatabasen

Er dine data korrekte? Vi har haft lidt oprydningsarbejde i vores medlemskartotek, men der er stadig fejl. Derfor må du meget gerne skrive tilbage, hvis du ikke har fået denne besked på email – i så fald har vi enten en forkert adresse (det sker jo at man skifter mail), eller den er blevet skrevet forkert ind. Det vil gøre livet meget lettere, hvis alle adresser er korrekte, da vi jo langt fra sender alt ud via fysisk brev – det koster en formue.

Skriv gerne tilbage til entomologiskforening@gmail.com hvis noget skal ændres.

Ny art for landet på foreningens tur i sommers

Det var en herlig tur som Entomologisk Forening fik arrangeret til Nordhavnstippen. Vejret var godt, og der var deltagelse af både nye interesserede såvel som garvede med mange årtiers erfaring. Det skulle dog kun tage ca. 5 min før Jan Pedersen gjorde dagens bedste fund, ny art for landet: Meligethes brachialis.

Entomologisk tur til Nordhavnstippen, København

 18. juni 2023

Entomologisk Forening inviterer på en fælles ekspedition/miniblitz til Nordhavnstippen, et lækkert urbant og underudforsket område i København med ruderat-agtig vegetation.

I 2021 fandt bestyrelsesmedlem Frederik Leck Fischer to nye arter edderkopper for landet i området, hvilket ses som indikation på at der kan være spændende arter at opdage derude som muligvis fragtes dertil via godstransporten på de nærtliggende containerpladser. - Det tip følger vi nu op på.

Hovedformålet med turen er i fællesskab at udforske faunaen i området og se om noget spændende dukker op. Bestyrelsen vil stille op med eksperter indenfor forskellige grupper af invertebrater, som man kan følges med. Vi vil også medbringe indsamlingsrør, sorteringsbakker mm.

Vi sørger også for drikkevarer og snacks i løbet af dagen, og nogle familiepizzaer om aftenen.

--Program--

Mødested ved Tunnelfabrikken
Nyt hæfte om de store Danske Vandbiller

af Mogens Holmen

Hæftet indeholder nøgle med detalje billeder af de store danske vandbille arter i familierne Vandkalve (Dystiscus og Cybister) og Vandkærer (Hydrophilus). Desuden findes der information om deres hyppighed, udbredelse og levesteder.  Hæftet kan tilgås via linket til PDF under her.

PDF 

Nu kan du gå på opdagelse i Danmarks nye offentlige artsportal

Hjemmesiden Arter er ude i en betaversion og kan nu samle viden om de arter, der lever i vores natur. Der er behov for brugere, der vil bruge tid på at vurdere, hvordan den fungerer. Data om fund stilles gratis til rådighed for forskere, naturforvaltere, virksomheder og den almindelige borger i Danmark.

Hvis du går på internettet og taster arter.dk, får du det første indtryk af Danmarks nye artsportal. Her er det meningen, at alle og enhver skal have mulighed for at finde viden om de arter, der lever i den danske natur, og lægge egne fund ind. 

Viden om arter er nøglen til, at vi alle bliver endnu bedre til at passe på vores natur. Derfor får forskere, naturforvaltere og alle andre gratis adgang til de data, der bliver lagt ind i Arter. 

Entomologisk Forening spiller en hovedrolle i forhold til at gøre Arter til et så værdifuldt centrum for viden som muligt. Det sker ved, at Entomologisk Forening  er i dialog med projektgruppen bag Arter for at styrke kvaliteten af hjemmesiden.

Lige nu findes hjemmesiden arter.dk i en betaversion, der er en umoden version af hjemmesiden. Betaversionen videreudvikles til en version 1.0, som er klar i løbet af efteråret eller vinteren 2020, og som åbnes for, at alle kan bruge Arter til indlægge fund.

Flere end 25 millioner fund

Betaversionen af Arter har fra begyndelsen flere end 25 millioner fund. Det skyldes, at portalen udveksler data med den internationale organisation GBIF, der arbejder for at stille data om biodiversitet til rådighed via internettet på globalt plan. På arter.dk kan du læse mere om de enkelte arter i Artsbogen, som gradvis vil få tilføjet flere beskrivelser.

Til at begynde med indeholder Artsbogen beskrivelser af cirka 100 arter. Iblandt dem er grævling, snog, bogfinke, skrubtudse, hornfisk, læderløber, dueurtsværmer, kvadratedderkop, rød skovsnegl, almindelig søstjerne, tagrør, havtorn, blæretang, tøndersvamp, almindelig væggelav og almindelig lungemos.

Begrænset adgang til at blive bruger

Selvom alle nu kan gå ind på arter.dk, er det ikke alle, der kan oprette sig som bruger og dermed selv indtaste fund. Det skyldes, at systemet stadig har en begrænset kapacitet, og derfor er det i første omgang omkring 500 personer, der bliver inviteret til at blive brugere på Arter. Brugerne i betaversionen fungerer som ambassadører for Arter og fortæller om deres oplevelser med systemet. På den måde bidrager de til projektets overvejelser om den videre udvikling frem mod Arter version 1.0.

Hvis du gerne vil påtage dig denne opgave og blive bruger af Arter allerede, mens hjemmesiden er en betaversion, kan du sende en e-mail til kontakt@arter.dk

Du må meget gerne henvende dig, selvom du ikke har stor viden om de arter, der lever i Danmark. Hjemmesiden er rettet mod alle borgere i Danmark, så viden om, hvordan den naturinteresserede dansker opfatter hjemmesiden, er meget værdifuld for projektet.

Du kan også vælge at vente, til det bliver uforpligtende og frit tilgængeligt for alle at være bruger, når Arter version 1.0 er klar.

Der er behov for brugere til at artsbestemme fund

Hvis du har stor viden om en specifik artsgruppe, er du dog naturligvis også meget velkommen. Validering af fund og taksonomisk viden udgør selve rygraden i Arter, så der er brug for dygtige hjerner til at holde denne del vedlige. I Arter kalder vi denne type bruger for en ekspertbruger, altså en ekspert i en eller flere artsgrupper.

Ønsker du at blive artsekspert og hjælpe med validering, må du meget gerne skrive i e-mailen til kontakt@arter.dk, hvilken eller hvilke artsgrupper du har en dybdegående viden om.

Arter er udviklet i et samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Statens Naturhistoriske Museum, Naturhistorisk Museum Aarhus samt DanBIF og med virksomheden Globeteam som it-leverandør. 

Under udvikling af Arter er der blevet lyttet til mange gode råd fra de naturhistoriske foreninger, Danmarks Naturfrednings Forening, Friluftsraadet, Naturvejlederforeningen og KL, og i det omfang det har været muligt, er de gode råd indarbejdet allerede i betaversionen.

Nyt hæfter til bestemmelse til nymfer af guldsmede og vandnymfer.

Vores medlem Mogens Holmen har lavet denne fine guide til bestemmelsen til nymferne af de danske guldsmede og vandnymfer. Den kan findes via følgende link:

Bestemmelse til nymferne af de danske guldsmede

Alle kan blive medlem af foreningen.

Medlemmer får tidsskriftet Entomologiske Meddelelser 

tilsendt gratis og fri adgang til foreningens foredrag og arrangementer. Ved ønske om indmelding i foreningen, send en email med dine kontaktoplysninger til entomologiskforening@gmail.com.

Entomologisk Forenings årlige kontingent er p.t. 275 kr. for personlige medlemmer og 325 kr. for par. Se info vedr. betaling af kontingent her. Eller bliv medlem her.

Se mere under Foreningens formål og virke.