Nyheder

Til Entomologisk Forenings medlemmer

Efter et par år med aflysninger af Entomologisk Årsmøde, har Lepidopterologisk Forening planer om afholdelse af årsmødet 2022 i weekenden 5-6. marts på Herlufsholm Skole.


Det nuværende program kan ses her: https://www.lepidoptera.dk/Ent_Arsmøde_2022.pdf


Bemærk at tilmelding findes på Lepidopterologisk Forenings hjemmeside www.lepidoptera.dk dog er tilmeldingen ikke mulig endnu, men så snart det er muligt, sender vi dig en kort e-mail.

Nyt hæfte om de store Danske Vandbiller

af Mogens Holmen

Hæftet indeholder nøgle med detalje billeder af de store danske vandbille arter i familierne Vandkalve (Dystiscus og Cybister) og Vandkærer (Hydrophilus). Desuden findes der information om deres hyppighed, udbredelse og levesteder. Hæftet kan tilgås via linket til PDF under her.

PDF

Nu kan du gå på opdagelse i Danmarks nye offentlige artsportal

Hjemmesiden Arter er ude i en betaversion og kan nu samle viden om de arter, der lever i vores natur. Der er behov for brugere, der vil bruge tid på at vurdere, hvordan den fungerer. Data om fund stilles gratis til rådighed for forskere, naturforvaltere, virksomheder og den almindelige borger i Danmark.

Hvis du går på internettet og taster arter.dk, får du det første indtryk af Danmarks nye artsportal. Her er det meningen, at alle og enhver skal have mulighed for at finde viden om de arter, der lever i den danske natur, og lægge egne fund ind.

Viden om arter er nøglen til, at vi alle bliver endnu bedre til at passe på vores natur. Derfor får forskere, naturforvaltere og alle andre gratis adgang til de data, der bliver lagt ind i Arter.

Entomologisk Forening spiller en hovedrolle i forhold til at gøre Arter til et så værdifuldt centrum for viden som muligt. Det sker ved, at Entomologisk Forening er i dialog med projektgruppen bag Arter for at styrke kvaliteten af hjemmesiden.

Lige nu findes hjemmesiden arter.dk i en betaversion, der er en umoden version af hjemmesiden. Betaversionen videreudvikles til en version 1.0, som er klar i løbet af efteråret eller vinteren 2020, og som åbnes for, at alle kan bruge Arter til indlægge fund.

Flere end 25 millioner fund

Betaversionen af Arter har fra begyndelsen flere end 25 millioner fund. Det skyldes, at portalen udveksler data med den internationale organisation GBIF, der arbejder for at stille data om biodiversitet til rådighed via internettet på globalt plan. På arter.dk kan du læse mere om de enkelte arter i Artsbogen, som gradvis vil få tilføjet flere beskrivelser.

Til at begynde med indeholder Artsbogen beskrivelser af cirka 100 arter. Iblandt dem er grævling, snog, bogfinke, skrubtudse, hornfisk, læderløber, dueurtsværmer, kvadratedderkop, rød skovsnegl, almindelig søstjerne, tagrør, havtorn, blæretang, tøndersvamp, almindelig væggelav og almindelig lungemos.

Begrænset adgang til at blive bruger

Selvom alle nu kan gå ind på arter.dk, er det ikke alle, der kan oprette sig som bruger og dermed selv indtaste fund. Det skyldes, at systemet stadig har en begrænset kapacitet, og derfor er det i første omgang omkring 500 personer, der bliver inviteret til at blive brugere på Arter. Brugerne i betaversionen fungerer som ambassadører for Arter og fortæller om deres oplevelser med systemet. På den måde bidrager de til projektets overvejelser om den videre udvikling frem mod Arter version 1.0.

Hvis du gerne vil påtage dig denne opgave og blive bruger af Arter allerede, mens hjemmesiden er en betaversion, kan du sende en e-mail til kontakt@arter.dk.

Du må meget gerne henvende dig, selvom du ikke har stor viden om de arter, der lever i Danmark. Hjemmesiden er rettet mod alle borgere i Danmark, så viden om, hvordan den naturinteresserede dansker opfatter hjemmesiden, er meget værdifuld for projektet.

Du kan også vælge at vente, til det bliver uforpligtende og frit tilgængeligt for alle at være bruger, når Arter version 1.0 er klar.

Der er behov for brugere til at artsbestemme fund

Hvis du har stor viden om en specifik artsgruppe, er du dog naturligvis også meget velkommen. Validering af fund og taksonomisk viden udgør selve rygraden i Arter, så der er brug for dygtige hjerner til at holde denne del vedlige. I Arter kalder vi denne type bruger for en ekspertbruger, altså en ekspert i en eller flere artsgrupper.

Ønsker du at blive artsekspert og hjælpe med validering, må du meget gerne skrive i e-mailen til kontakt@arter.dk, hvilken eller hvilke artsgrupper du har en dybdegående viden om.

Arter er udviklet i et samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Statens Naturhistoriske Museum, Naturhistorisk Museum Aarhus samt DanBIF og med virksomheden Globeteam som it-leverandør.

Under udvikling af Arter er der blevet lyttet til mange gode råd fra de naturhistoriske foreninger, Danmarks Naturfrednings Forening, Friluftsraadet, Naturvejlederforeningen og KL, og i det omfang det har været muligt, er de gode råd indarbejdet allerede i betaversionen.

Nyt hæfter til bestemmelse til nymfer af guldsmede og vandnymfer.

Vores medlem Mogens Holmen har lavet denne fine guide til bestemmelsen til nymferne af de danske guldsmede og vandnymfer. Den kan findes via følgende link:

Bestemmelse til nymferne af de danske guldsmede

Alle kan blive medlem af foreningen.

Medlemmer får tidsskriftet Entomologiske Meddelelser

tilsendt gratis og fri adgang til foreningens foredrag og arrangementer. Ved ønske om indmelding i foreningen, send en email med dine kontaktoplysninger til entomologiskforening@gmail.com.

Entomologisk Forenings årlige kontingent er p.t. 275 kr. for personlige medlemmer og 325 kr. for par. Se info vedr. betaling af kontingent her. Eller bliv medlem her.

Se mere under Foreningens formål og virke.