Nyheder

Projektet Danmarks Dagsommerfugle www.danmarksdagsommerfugle.dk startede sidste år, og har til formål at tilvejebringe data om dagsommerfuglenes bestandsudvikling i Danmark - data vi hidtil har manglet. Projektet er støttet af 15. Juni Fonden og Aage V. Jensen Naturfond.


Det går rigtig godt med at få etableret tællinger i det meste af landet, men vi har stadig flere regioner i Danmark, der er ret tyndt besatte, og hvor det kunne være meget værdifuldt, at få nogle flere tællere aktiveret. Som i kan se på kortet nedenfor, drejer det sig især om de meget naturrige områder i Vestjylland, øer som Rømø, Læsø, Fanø, Anholt, Bornholm, Sønderjylland, Fyn, Synsjælland, og Lolland/Falster/Møn. 

Skulle nogen være interesseret i at bidrage til dette, så kan man læse mere her:

https://drive.google.com/file/d/1TIfSLJ4BHLcVCrqn7QZzxM3n2bCtyuVj/view?usp=drive_link

Nyhedsbrev for Entomologisk Forening april 2024 kan læses her: 

https://drive.google.com/file/d/1yCV_TTT_Oq9OEZYkMVmRpjXxM8rWwEld/view?usp=drive_link

Rettelse vedr. kontingent

Desværre har vi i den sidste meddelelse fået indført et forkert konto-nr.

Det korrekte nr. du skal bruge er nedenstående.

Vi beklager fejlen.

Kontingent 2024.

Indbetaling af kontingent for 2024 kan ske til

Danske Bank. Reg. Nr. 1551 Konto 6404294

Kontingent for medlemmer er 275,00, for par: 325.00

Studerende, og andre under 30 år: 100,00 kr.

Abonnement for 2024: 450,00 kr.

Indbetales inden 1. april 2024

Nyhedsbrev for Entomologisk Forening september 2023 kan læses her: https://drive.google.com/file/d/1yQ1Nrof9H1DU5ATxyfABpuLo3qA9OHPt/view?usp=drive_link


Nyhedsbrev for Entomologisk Forening juni 2023 kan læses her:

 https://drive.google.com/file/d/1CabA7_BCnJzaIlx9XNisLv105ZuJmI0k/view?usp=drive_link