Formål og virke

Entomologisk Forening har til formål at virke for entomologien i almindelighed og for kendskabet til den danske insektfauna i særdeleshed, herunder også edderkopper, tusindben m.m.

Foreningens aktiviteter dækker møder, ekskursioner samt udgivelse af tidsskriftet Entomologiske Meddelelser.

Foreningen er repræsenteret i Entomologisk Fagudvalg sammen med de andre entomologiske foreninger.

Møder

Foreningens møder finder sted i vinterhalvåret og omhandler alle emner, hvor entomologien spiller en væsentlig rolle. Blandt tidligere foredrag kan nævnes “Forureningen af vore søer”, “Hormonale funktioner hos insekter”, “Aktuelle problemer inden for dansk sommerfuglefaunistik”, “The ecology and conservation of Maculinea butterflies in Europe”, “Entomologiske indtryk fra Amazonas”, “Elmesyge og elmebarkbiller” og “Bestøvningsbiologi - et spil om overlevelse”. Foredragene holdes af folk med forskellig baggrund lige fra amatør-entomologer til forskere og de kan også foregå på andre sprog. De enkelte møder afsluttes med hyggeligt samvær og diskussion, og afholdes tirsdags aftener på Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, København Ø.

Ture

Foreningens ekskursioner afholdes i sommerhalvåret og kan være udformet som indsamlingsture eller oplysende ture med vejleder. Der arrangeres typisk en eller to ture årligt af eksursionsarrangørene i bestyrelsen.

Medlemskab

Man får tidsskriftet Entomologiske Meddelelser tilsendt gratis, og får fri adgang til foreningens foredrag og arrangementer. Entomologisk Forenings årlige kontingent er p.t. 275 kr. for personlige medlemmer og 325 kr. for par. Se info vedr. betaling af kontingent her.