Entomologiske Meddelelser

(English version below)

Foreningens tidsskrift "Entomologiske Meddelelser" bringer først og fremmest originale afhandlinger og andre meddelelser om dansk entomologi (i bredeste forstand: inklusive Færøerne og Grønland; insekter, spindlere, tusindben og skolopendere). Desuden publiceres der i tidsskriftet entomologisk orienterende stof i form af refererende artikler, nekrologer, mindre meddelelser som fundsberetninger, anmeldelser af entomologisk litteratur med mere. Tidsskriftet er hovedsagelig dansksproget, men bringer resumeer på engelsk af alle peer-reviewede artikler. Hvert år afsluttes et bind. Artikler, der ønskes optaget i tidsskriftet, sendes til redaktøren.

Redaktionens e-mailadresse: entomologiskemeddelelser@gmail.com
Vejledning til forfattere kan findes her.

Medlemmer får tidsskriftet tilsendt gratis. Biblioteker, skoler, institutioner, boghandlere m. fl. kan tegne abonnement på tidsskriftet ved henvendelse til foreningen (entomologiskforening@gmail.com). Prisen   her er 450,-  pr. hæfte.
Tidligere udgivne hæfter af Entomologiske Meddelelser sælges deslige ved henvendelse til foreningens e-mail.

Online: I år 2019 er Entomologiske Meddelelser blevet digitaliseret i et projekt støttet af 15. Juni Fonden. I forbindelse med dette projekt er der blevet rettet småfejl i det oprindelige indeks fra 2000 for de videnskabelige artikler og mindre meddelelser, samt tilføjet et indeks for videnskabelige artikler og mindre meddelelser for de senere år (2000-2018). Det skal siges at der stadig i det oprindelige indeks forefindes introduktion, systematisk indeks, samt andre sektioner, som ikke er tilføjet i den rettede version. Indeks og artikler kan alle tilgås her.

Bind 1-13, 1887-1921, er tilgængelige i BHL - Biodiversity Heritage Library her.

Entomologiske Meddelelser – a Danish Journal of Entomology

The journal of the Entomological Society in Denmark, "Entomologiske Meddelelser", publishes mainly original papers and other communications on Danish entomology (in broadest sense: including Faeroe Islands and Greenland; insects, arachnids, and myriapods). Articles focussed on other Northern European or arctic areas are also considered for publication, as long as they are relevant for Danish, Faeroese, or Greenlandic entomology. In addition to original articles, Entomologiske Meddelelser also publishes review articles, short communications, obituaries, and book reviews. Articles are written in Danish with an extensive abstract in English, or in English with both English and Danish abstracts. Every year concludes with a collated print issue.

Manuscripts are submitted to the editor: entomologiskemeddelelser@gmail.com
Please find guidelines for authors here.

The journal is free of charge for members. Libraries, institutions, book sellers etc. can subscribe by contacting the Entomological Society (entomologiskforening@gmail.com). The price is  450 dkr.
Earlier issues can be bought the same way.

Online: In 2019, Entomologiske Meddelelser were digitised in a project supported by 15. Juni Fonden. The original index from 2000 (scientific articles and smaller communications) was corrected and expanded up to 2018 in connection with that project. Please note, that introduction, systematic index, and other sections are not included in the later version. Entomologiske Meddelelser and index are accessible here.

Volume 1–13, 1887–1921, are also accessible via Biodiversity Heritage Library.