Nyheder

Jule arrangement i Entomologisk Forening

Korte glimt og lange linier i 70 års arbejde med vandløbenes smådyr ved Bent Lauge Madsen

Bent Lauge Madsen (årgang 1934), biolog, mag. scient., er arkitekten bag 1982-vandløbsloven, der har åbnet for at tilgodese natur-og miljøhensyn i administrationen af vore vandløb, der samlet kan nå ca. 1½ gange rundt om ækvator. Hovedemnet for foredraget 4. december er dog mest centreret om ferskvandets smådyr, hvis naturhistorier har været Lauges store passion gennem mere end 70 år. Nogle af dem er fortalt i hans 360 sider store bog fra 2017. Naturhistorier fra bæk og å.

I foredraget bliver der gjort op med myter, som har et århundrede på bagen, men som man stadig kan finde gengivet i den nyeste litteratur. Alle historierne er dokumenteret gennem iagttagelser og eksperimenter, både i felten og i laboratoriets strømakvarier. Inspirationen er hentet fra den eksperimentelle biologis fader, Trembley (1703-1784): ”Eksperimenter er de spørgsmål, man stiller naturen: Naturen må forklares af naturen selv, ikke af vore egne meninger”, sagde han. (Trembley var ham der vendte vrangen ud på Hydra)

Et af spørgsmålene, der fortælles om i foredraget, blev stillet til en lille vandkalv i 1953. Svaret kom i 2012- og så er der endda stadig gåder tilbage. Andre svar på gåder er hentet i gamle skrifter, hvor de har været glemt og gemt i mere end et århundrede.

Der vil blive rig lejlighed til også at stille spørgsmål om vandløbsindsatsen, et område, hvor Lauge stadig er aktiv.

I 2014 tildelte danske ferskvandsbiologer Lauge den første WESENBERG- LUND pris for ”en mere end hæderlig indsats for dansk ferskvandsbiologi”.


Praktisk information:

Sted og tid: Konferencelokalet 2.sal på Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, København kl. 19.30.

Adgang sker via kælderindgangen under Museets hovedindgang. Dørene vil være åbne fra 19.15 til 19.30. Hvis I ankommer efter 19:30 kan I ringe til Maria (30561848) for at blive lukket ind.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Der vil blive serveret lidt julegodter.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Entomolgisk Forening

Entomologisk ekskursion til Vaserne - Vandinsekter

Vaserne ved Bistrup – med fokus på vandinsekter som f.eks. vandbiller og guldsmede

Arrangør: Entomologisk Forening

Turleder: Mogens Holmen

Tid: Søndag den 26. maj 2019, kl. 10.00 – ca. 13

Mødested: Turistvej ved Bistrup Renseanlæg, 3460 Birkerød. Der plejer at kunne parkeres i kanten af Turistvej.

Medbring: Gummistøvler. Gerne også evt. eget udstyr som f.eks. vandketsjer, sorterebakke, glas til opbevaring af kræene, en god lup og bestemmelseslitteratur.

Vasernes tørvegrave rummer en ret varieret fauna af vandinsekter, herunder ganske mange arter af vandbiller og guldsmede. Området er kendt for forekomst af de internationalt beskyttede (og i Danmark fredede) arter Lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus) og Stor kærguldsmed (Leucorrhinia pectoralis), som vi måske kan få at se.

Dyrene eftersøges ved ketsjning, men der vil måske også blive mulighed for at røgte et par af de vandkalvefælder, der anvendes ved den nationale NOVANA-overvågning.

Alle interesserede er velkomne til arrangementet :)

Nyt hæfter til bestemmelse til nymfer af guldsmede og vandnymfer.

Vores medlem Mogens Holmen har lavet denne fine guide til bestemmelsen til nymferne af de danske guldsmede og vandnymfer. Den kan findes via følgende link:

Bestemmelse til nymferne af de danske guldsmede

Alle kan blive medlem af foreningen.

Medlemmer får tidsskriftet Entomologiske Meddelelser

tilsendt gratis og fri adgang til foreningens foredrag og arrangementer. Ved ønske om indmelding i foreningen, send en email med dine kontaktoplysninger til entomologiskforening@gmail.com.

Entomologisk Forenings årlige kontingent er p.t. 275 kr. for personlige medlemmer og 325 kr. for par. Se info vedr. betaling af kontingent her. Eller bliv medlem her.

Se mere under Foreningens formål og virke.