Nyheder

Entomologisk ekskursion til Vaserne - Vandinsekter

Vaserne ved Bistrup – med fokus på vandinsekter som f.eks. vandbiller og guldsmede

Arrangør: Entomologisk Forening

Turleder: Mogens Holmen

Tid: Søndag den 26. maj 2019, kl. 10.00 – ca. 13

Mødested: Turistvej ved Bistrup Renseanlæg, 3460 Birkerød. Der plejer at kunne parkeres i kanten af Turistvej.

Medbring: Gummistøvler. Gerne også evt. eget udstyr som f.eks. vandketsjer, sorterebakke, glas til opbevaring af kræene, en god lup og bestemmelseslitteratur.

Vasernes tørvegrave rummer en ret varieret fauna af vandinsekter, herunder ganske mange arter af vandbiller og guldsmede. Området er kendt for forekomst af de internationalt beskyttede (og i Danmark fredede) arter Lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus) og Stor kærguldsmed (Leucorrhinia pectoralis), som vi måske kan få at se.

Dyrene eftersøges ved ketsjning, men der vil måske også blive mulighed for at røgte et par af de vandkalvefælder, der anvendes ved den nationale NOVANA-overvågning.

Alle interesserede er velkomne til arrangementet :)

Nyt hæfter til bestemmelse til nymfer af guldsmede og vandnymfer.

Vores medlem Mogens Holmen har lavet denne fine guide til bestemmelsen til nymferne af de danske guldsmede og vandnymfer. Den kan findes via følgende link:

Bestemmelse til nymferne af de danske guldsmede

Alle kan blive medlem af foreningen.

Medlemmer får tidsskriftet Entomologiske Meddelelser

tilsendt gratis og fri adgang til foreningens foredrag og arrangementer. Ved ønske om indmelding i foreningen, send en email med dine kontaktoplysninger til entomologiskforening@gmail.com.

Entomologisk Forenings årlige kontingent er p.t. 275 kr. for personlige medlemmer og 325 kr. for par. Se info vedr. betaling af kontingent her. Eller bliv medlem her.

Se mere under Foreningens formål og virke.