Videnskabelige artikler og mindre meddelelser

Listet alfabetisk efter forfatternavn.

Abraham, R. 1979. To arter af Ectobius (Dictyoptera: Blatellidae) fundet indendørs ved Jyllands vestkyst. - 47: 32. — DAN

Ackland, D. M. 1964. Taxonomic notes on two species of Pegomya R.-D. (Dipt., Muscidae) from Iceland. - 32: 359-366. — PAL

Ackland, D. M. 1969. A redescription of Pegohylemyia retusa Ringdahl, including the 3rd instar larva (Dipt., Anthomyiidae). - 37: 274-279. — DAN, PAL

Afzelius, A. 1922. (Mindre Meddelelse: Sjældne danske Biller). - 14: 24-25. — DAN

Agger, P. 1987. Insektlivet i småbiotoper, hvor den moderne by- og landzone mødes. - 55: 73-76. — GEN

Ander, K. 1931a. Bidrag till kännedomen om Bornholms orthopterfauna. - 17: 348-365. — DAN

Ander, K. 1931b. Odonater från Bornholm. - 17: 366-368. — DAN

Ander, K. 1934. Neue Laubheuschrecken aus der Familie Gryllacrididæ (2). - 18: 481-493. — AFR, AUS, NEO

Ander, K. 1935. Nya fynd av Odonata från Bornholm. - 19: 150-156. — DAN

Ander, K. 1951. Västpalearktis' och Nordamerikas orthopterfauna, en jämförelse. In Tuxen, S. L., Det Ottende Nordiske Entomologmøde i København 2.-4. August 1950. - 26: 154-156. — PAL, NEA

Ander, K. 1963. Problem i den larvala odonatvingen. - 32: 16-19. — GEN

Andersen, A. 1984. Abundance and spatial distribution of house-dust mites in their natural environment (Acari: Sarcoptiformes & Trombidiformes). - 52,1: 25-32. — GEN

Andersen, F. S. 1943. Dryadotanytarsus edentulus n. g. et sp. (Dipt. Chiron.) from late glacial Period in Denmark. - 23: 174-178. — DAN

Andersen, F. S. 1963. Statistisk behandling af antallet af dyr i prøver. - 32: 28-33. — GEN

Andersen, L. 1894. Vore Gymnetron-Arter paa Linaria vulgaris. - 4: 252-253. — DAN

Andersen, L. 1901. Lidt om vore Crioceris- og Cionus-Arter. - (2. Række) 1 [= 6]: 110-112. — DAN

Andersen, L. 1920. Billefaunaen i Sønderjylland. - 13: 108-114. — DAN

Andersen, M. [Mogens] 1987a. Mosskorpionen Lamprochernes nodosus (Schrank, 1761) i Danmark (Pseudoscorpiones). - 55: 23-25. — DAN

Andersen, M. 1987b. (Opfordring: Indsamling af mosskorpioner). - 55: 25. — GEN

Andersen, M. 1988. Mosskorpionen Anthrenochernes stellae Lohmander genfundet i Danmark. - 56: 125-126. — DAN

Andersen, M. [Michael] & P. Nielsen 1987. Gonatopus brooksi Olmi, 1984 found in Greenland (Hymenoptera, Dryinidae). - 55: 21-22. — NEA

Andersen, N. M. 1964. The genus Tenagogonus Stål in the Collections of the Zoological Museum of Copenhagen (Hemiptera: Gerridae). - 32: 321-334. — AFR, ORI

Andersen, N. M. 1965. A Remarkable New Species of Rhagovelia Mayr from the Philippines (Heteroptera: Veliidae). - 34: 111-117. — ORI

Andersen, N. M. 1967a. A Contribution to the Knowledge of Philippine Semiaquatic Hemiptera-Heteroptera. - 35: 260-282. — ORI

Andersen, N. M. 1967b. The Genus Ptilomera Amyot & Serville in Thailand, with a New Species from the North (Hemiptera, Gerridae). - 35: 309-314. — ORI

Andersen, N. M. 1969. A new Microvelia from Australia with a check-list of Australian species (Hemiptera, Veliidae). - 37: 253-261. — AUS

Andersen, N. M. 1971. Væggelus og biologisk systematik. En kritisk oversigt over R. L. Usinger: Monograph of Cimicidae (Hemiptera, Heteroptera). - 39: 3-16. — GEN

Andersen, N. M. 1984a. Tæger (Heteroptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 27-28. — DAN (GEN)

Andersen, N. M. 1984b. Mellus (Homoptera, Aleyrodoidea). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 36. — DAN (GEN)

Andersen, N. M. 1984c. Skjoldlus (Homoptera, Coccoidea). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 36-37. — DAN (GEN)

Andersen, N. M. 1984d. Thrips, Frynsevinger eller Blærefødder (Thysanoptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 37. — DAN (GEN)

Andersen, N. M. & J. Böcher, 1965. Landtæger (Heteroptera, Geocorisae) fra Hanstedreservatet. In Tuxen, S. L. (ed.), Hansted-Reservatets Entomologi. Resultater af "Entomologisk Forenings Thy-Undersøgelse" samlede af S. L. Tuxen. - 30: 289-300. — DAN

Andersen, N. M. & S. Gaun, 1974. Fortegnelse over Danmarks tæger (Hemiptera-Heteroptera). - 42: 113-134. — DAN

Andersen, T., L. L. Jørgensen & J. Kjærandsen, 1992. Relative abundance and flight periods of some caddis flies (Trichoptera) from the Faroes. - 60: 117-123. — PAL

Andersson, G. 1987a. Speglar museisamlingar verkligheten? - En analys av skalbaggar från en 50-årig markfaunainventering. - 55: 97-105. — GEN

Andersson, G. 1987b. Metodologiska problem i samband med faunistiska undersökningar. - 55: 179-180. — GEN

Anthon, H. 1943. Zum Kopfbau der primitivsten bisher bekannten Dipterenlarve: Olbiogaster sp. (Rhyphidae). Ein Beitrag zur Phylogenie der nematoceren Dipteren. - 23: 303-320, Pl. I-III. — GEN

Arevad, K. 1957. Danske Diplura (Insecta, Apterygota). - 28: 127-144. — DAN

Arevad, K. 1961. Om den øvrige faunas reaktion på myggebekæmpelse med olie. On the effect on other organisms of mosquito control by the oiling method. - 31: 27-50. — DAN (GEN)

Arevad, K. 1975. Attagenus smirnovi Zhantiev (Coleoptera, Dermestidae): optræden i Danmark. - 43: 172-176. — DAN

Arevad, K. 1987. Nogle tendenser i ændringen af den indendørs insektfauna siden 1950. - 55: 129-136. — DAN (GEN)

Arevad, K., N. Haarløv, & S. Kaaber, 1986. Nyt fra Entomologisk Fredningsudvalg. - 53: 113-118. — GEN

Arevad, K., T. M. Iversen, & J. Lodal, 1973. Stikmyg (Dipt., Culicidae) i Furesøområdet. Hvilke arter stikker mennesker? - 41: 147-158. — DAN (GEN)

Arthur, D. R. 1955. Observations on collections of ticks from Denmark. - 27: 76-81. — DAN

Asahina, S. 1955. Odonata from South Shensi (North China) in the Collection of the Zoological Museum, Copenhagen. - 27: 129-134. — PAL

Asahina, S. 1956. Dragonflies from West Tien-Mu-Shan, Central China. - 27: 204-228. — PAL

Bakkendorf, O. 1934. Biological Investigations on some Danish Hymenopterous Egg-Parasites, especially in Homopterous and Heteropterous Eggs, with Taxonomic Remarks and Descriptions of New Species. - 19: 1-134. — DAN, GEN

Bakkendorf, O. 1943. Report on an Investigation of the Local Distribution of the Components of the Community Chaetostricha pulchra (Hym. Chalc.), Tettigoniella viridis (Hem. Hom.) and Juncus effusus and conglomeratus. - 23: 31-36 + 1 map. — DAN, GEN

Bakkendorf, O. 1947. (Mindre Meddelelse: Notes on the biotope of Neurotes iridescens Enock (Micro-Hym.), new to Denmark). - 25: 154-155. — DAN

Bakkendorf, O. 1948a. A comparison of a Mymarid from Baltic amber with a recent species, Petiolaria anomala (Micro-Hym.). - 25: 213-218. — DAN

Bakkendorf, O. 1948b. Hadronotus laticeps siamensis nov. var. (Scel. Proct.). - 25: 218-220. — ORI

Bakkendorf, O. 1953. Description of three species of Tetrastichus Haliday (Micro-Hym.), with a host list. - 26: 549-576. — DAN

Bakkendorf, O. 1955. Notes on Icelandic and Greenlandic Chalcidoideous Hymenoptera. - 27: 135-162. — PAL, NEA

Bakkendorf, O. 1956. Notes on the disastrous death of an ant population, described by J. P. Kryger in 1921. - 27: 246. — GEN (DAN)

Bakkendorf, O. 1957. Descriptions of two Eulophid Species (Hym.). - 28: 1-16. — DAN

Bakkendorf, O. 1960a. Description of Podagrion enei n. sp. and Notes on Two Other Hymenopterous Parasites. - 29: 364-371. — PAL, AFR

Bakkendorf, O. 1960b. Description of Anaphoidea chrysomelae n. sp. (Hym., Mymaridae). - 29: 372-375. — PAL

Bakkendorf, O. 1965a. Perilampidae, Eupelmidae, Encyrtidae (Hym. Chalcidoidea) from the Hansted Reservation. With description of new species. In Tuxen, S. L. (ed.), Hansted-Reservatets Entomologi. Resultater af "Entomologisk Forenings Thy-Undersøgelse" samlede af S. L. Tuxen. - 30: 105-187. — DAN

Bakkendorf, O. 1965b. Notes on Six Chalcidoid Parasites (Hym.) of Rhynchaenus fagi L. (Col.). - 34: 118-122. — DAN, PAL

Bangsholt, F. 1965. Bidrag til kendskabet til Bornholms billefauna (Col.). - 34: 125-133. — DAN

Bangsholt, F. 1966. Om indsamling af løbebiller (Col., Carabidae) især under tang. - 34: 207-209. — DAN, GEN

Bangsholt, F. 1968. Ændringer i nogle danske løbebillers hyppighed (Col., Carabidae). - 36: 527-545. — DAN

Bangsholt, F. 1971. Andet bidrag til kendskabet til Bornholms billefauna (Coleoptera). - 39: 17-24. — DAN

Bangsholt, F. 1973. Biller fra Læsø (Coleoptera). - 41: 83-104. — DAN

Bangsholt, F. 1975. Fjerde tillæg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). - 43: 65-96. — DAN

Bangsholt, F. 1979. Status over Danmarks løbebiller (Coleoptera: Carabidae). - 47: 1-21. — DAN

Bangsholt, F. 1981. Femte tillæg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). - 48: 49-103. — DAN

Baungaard, J. 1980a. Overvintrende mariehøns - Opfordring. - 47: 120. — DAN

Baungaard, J. 1980b. A simple method of sexing Coccinella septempunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae). - 48: 26-28. — GEN

Bech, C. 1977. Piezodorus lituratus (F.) (Hemiptera, Pentatomidae) ny for Danmark. - 45: 164-166. — DAN

Beier, M. 1966. Die Mantiden der Noona Dan Expedition nach den Philippinen und Bismarck Inseln. - 34: 361-370 + 3 (unn.) pls. — ORI, AUS

Beier, M. 1967. Die Pseudoscorpione der Noona Dan Expedition nach den Philippinen und Bismarck Inseln. - 35: 315-324. — ORI

Bejer, B. & P. Esbjerg, 1978. Skadelige insekter 1977. - 46: 122-124. — DAN

Bejer, B. & P. Esbjerg, 1980. Skadelige insekter 1978 og 1979. - 47: 110-114. — DAN

Bejer, B. & P. Esbjerg, 1981. Skadelige insekter 1980. - 49: 15-18. — DAN

Bejer, B. & P. Esbjerg, 1982. Skadelige insekter 1981. - 49: 120-122. — DAN

Bejer, B. & P. Esbjerg, 1983. Skadelige insekter 1982. - 50: 101-104. — DAN

Bejer, B. & P. Esbjerg, 1986. Skadelige insekter i 1983 og 1984. - 53: 69-74. — DAN

Bejer-Petersen, B. 1963. Bladhvepsefaunaen på rødgran (Picea abies) i en plantage i Sønderjylland (Hym.). - 32: 52-53. — DAN

Bejer-Petersen, B. 1966. The sawfly fauna on Norway spruce in a Danish plantation, with a comparison to some other NW-European countries. - 34: 221-232. — DAN, PAL

Bejer-Petersen, B. 1972. Nonnen, Lymantria monacha L. i Danmark (Lep., Lymantriidae). - 40: 129-139. — DAN

Bejer-Petersen, B. 1974. Skovbrugets skadelige insekter i 1973. - 42: 135-136. — DAN

Bejer-Petersen, B. 1976. Skovbrugets skadedyr 1975. - 44: 103-104. — DAN

Bejer-Petersen, B. 1977. Skovbrugets skadedyr i 1976. - 45: 96-97. — DAN

Bejer-Petersen, B. & P. Jørum, 1977. Danske barkbillers hyppighed og udbredelse (Coleoptera, Scolytidae). - 45: 1-36. — DAN

Bejer-Petersen, B. & P. Jørum, 1978. (Mindre Meddelelse: Danske barkbillers hyppighed og udbredelse - en tak). - 46: 46. — DAN

Benander, P. 1937. Är Stenoptilia islandica Staud. specifik art?. - 19: 497-499. — PAL

Benick, L. 1923. Notizen zur Gruppe Stenini in "Danmarks Rovbiller" v. Joh. P. Johansen (p. 479-529). - 14: 217-224. — DAN

Bergroth, E. 1907. Om Hr. H. Muchardt's hemipterologiska anmärkningar i Entom. Meddelelser Bd. 3, p. 127-133. - (2. Række) 3 [= 8]: 175-180. — GEN

Bergroth, E. 1912. Additions to C. Stål's "Hemiptera Fabriciana". - (2. Række) 4 [= 9]: 359-363. — AUS

Bergroth, E. 1922. A new species of Dicranota Zett. from Denmark, with synonymical notes (Dipt., Tipulidae). - 14: 17-20. — DAN

Bergsøe, V. 1890. Iagttagelser over den almindelige og den sortrandede Oldenborres Udbredelse og Biologi. - 2: 121-127. — DAN, GEN

Bergsøe, V. & F. Meinert, 1888. St. Hans-Oldenborren, Rhizotrogus solstitialis, og dens snyltende Hvepselarve (Tiphia femorata ?). - 1: 125-139. — DAN, GEN

Bertrand, H. 1931. Notice sur les larves de Dytiscides de la collection Meinert. - 17: 286-305. — PAL, AFR, NEO, NEA

Besuchet, C. 1954. Une nouvelle espèce de Brachygluta du Danemark (Col. Pselaphidae). - 27: 43-45. — DAN

Bettermann, H. 1978. (Mindre Meddelelse: Laplandsgruppe). - 46: 132. — GEN

Birket-Smith, J. 1945. (Mindre Meddelelse: Et Fund af Carabus auratus i Danmark). - 24: 290. — DAN

Birket-Smith, J. 1946. Madopa salicalis Schiff. i Danmark. - 24: 395-396. — DAN

Birket-Smith, J. 1959. Genital Preparations of Male Lepidoptera. - 29: 170-178. — GEN

Birket-Smith, J. 1962. Genital Preparations of Female Lepidoptera. - 31: 198-204. — GEN

Bisgaard, C. 1944. Meddelelse om nogle nye Myrer for Danmarks Fauna. - 24: 115-126. — DAN

Bisgaard, C. 1948. Corrigenda to my paper about ants, 1944. - 25: 225. — DAN

Bjørn, P. 1971. Arenostola brevilinea Fenn, ny dansk storsommerfugl (Lep., Noctuidae). - 39: 26-29. — DAN

Bjørn, P., J. E. Jelnæs, & O. Karsholt, 1976. Eupithecia selinata Herrich-Schäffer, 1861 (Lepidoptera, Geometridae) i Danmark. - 44: 19-22. — DAN

Black, G. M. 1968. Pentatomidae (Hemiptera, Heteroptera) collected by the Noona Dan Expedition in the Philippine, Bismarck and Solomon Islands. - 36: 560-576. — ORI, AUS

Bloch, D. & T. E. Hallas, 1988. (Mindre Meddelelse: Mider på færøsk skærpekød). - 56: 61-62. — PAL

Bloch, E. 1960. Laelia coenosa Hb. En ny dansk storsommerfugl fra 1959. - 29: 212-215. — DAN

Blood, B. N. & J. P. Kryger, 1928. New Genera and Species of Trichogrammidae with Remarks upon the Genus Asynacta (Hym. Trichogr.). - 16: 203-222. — DAN, PAL

Boas, J. E. V. 1893. Om en Fluelarve, der snylter i Oldenborrelarver. - 4: 130-136, Pl. I. — DAN, GEN

Boas, J. E. V. 1903. Nonne-Angreb i Sverrig og i Danmark i de sidste Aar. - (2. Række) 2 [= 7]: 81-88. — DAN, PAL

Boczek, J. 1962. Nalepella haarlovi n. sp. (Acarina, Eriophyidae). - 31: 195-197. — DAN

Bolwig, N. 1938a. Nogle Undersøgelser over den Maade, hvorpaa de enlige Bier samler Pollen. - 20: 67-79. — GEN

Bolwig, N. 1938b. Nogle eksperimentelle Undersøgelser over den Tiltrækning, Blomsternes Saftmærker udøver paa Honningbien. - 20: 80-101. — GEN

Bolwig, N. 1942. On the effect of vitamin E on the larvae of the honey bee (Apis mellifica). - 22: 295-298. — GEN

Bolwig, N. 1953. An Attempt to analyse the Behaviour of the Larvae of the Hip Fly (Spilographa alternata). - 26: 577-585. — GEN, PAL

Bondesen, P. 1953. Wood-wasps producing short circuits. - 26: 495-498. — GEN

Bornebusch, C. H. 1943. Animal Life in Relation to Vegetation and Soil. - 23: 240-254. — GEN

Borries, H. 1888a. Bidrag til Danske Insekters Biologi. Hymenoptera. I. - 1: 199-211. — DAN

Borries, H. 1888b. Bidrag til Danske Insekters Biologi. Diptera. I. - 1: 285-292. — DAN

Borries, H. 1890. Om Hvepselarver som Ektoparasiter paa frit omstrejfende Edderkopper. - 2: 151-161. — GEN

Borries, H. 1891a. Om Slægten Ibalia Latr. - 3: 53-57. — DAN

Borries, H. 1891b. Oversigt over de danske Guldhvepse. (Chrysididæ danicæ). - 3: 84-96. — DAN

Borries, H. 1892. De danske Lophyrus-Arter og deres Udbredelse. - 3: 97-124, Pl. II. — DAN

Borries, H. 1896. Naaletræernes Bladhvepse. - 5: 201-283. — DAN

Breiting, S., J. Jørgensen, & K. Schnack, 1990. Projekt Danske Dyrenavne. - 58: 65-71. — DAN (GEN)

Brinck, P. 1951. Något om den danska plecopterfaunas ursprung och invandring. In Tuxen, S. L., Det Ottende Nordiske Entomologmøde i København 2.-4. August 1950. - 26: 156-160. — DAN

Brinck, P., G. Brinck-Lindroth, A. Edler, L. Lundqvist, & A. Nilsson, 1984. Ectoparasites (Insecta: Anoplura and Siphonaptera. Acari: Mesostigmata, Ixodoidea) on small mammals in Draved Forest, Denmark. - 51: 103-111. — DAN

Brodersen, P. 1952. Xylina semibrunnea Hw. ny for Danmark. - 26: 267-268. — DAN

Bromand, B. & Jørgensen, A. S. 1978. Aspargesminerfluen, Ophiomyia simplex Loew (Diptera, Agromyzidae) i Danmark. - 46: 26. — DAN

Browne, F. G. 1966. Some Platypodidae and Scolytidae (Coleoptera) from the Philippine, Bismarck and Solomon Islands. - 34: 233-257. — ORI, AUS

Bruce, N. 1943. Eine neue Cryptophagus-Art aus Dänemark. - 22: 367-368. — DAN

Brændegaard, J. 1920a. The male of Thanatus striatus C. L. Koch (Aran. Philodrom.) found for the first time. - 13: 189-191. — DAN

Brændegaard, J. 1920b. (Mindre Meddelelse: Nye og sjældne danske Edderkopper). - 13: 192. — DAN

Brændegaard, J. 1922. (Mindre Meddelelse: Nye og sjældne danske Edderkopper). - 14: 21-22. — DAN

Brændegaard, J. 1925a. Lycosa plumata n. sp. En ny Art af Lycosa monticola-Gruppen. - 16: 9-13. — DAN

Brændegaard, J. 1925b. (Mindre Meddelelse: Nogle for den danske Fauna nye eller sjældne Edderkopper). - 16: 30-34. — DAN

Brændegaard, J. 1965. Danish Spider Fauna I (Atypidae, Eresidae, Dictynidae, Uloboridae, Oonopidae, Dysderidae, Scytodidae, Pholcidae, Gnaphosidae, Clubionidae, and Anyphanidae). - 34: 167-171. — DAN

Budde-Lund, G. 1897. Vor Jordklodes ældste Civilisation. - (2. Række) 1 [= 6]: 33-37. — GEN

Budde-Lund, G. 1893a. Entomologisk Forening i Kjøbenhavn. En kort Beretning om dens Virksomhed i dens første 25 Aar. - 3 (1891-92): 277-280. — GEN

Budde-Lund, G. 1893b. Landisopoder fra Venezuela, indsamlede af Dr. Fr. Meinert. - 4: 111-129. — NEO

Budde-Lund, G. 1899. A Revision of "Crustacea Isopoda Terrestria". - (2. Række) 1 [= 6]: 67-97, Pl. I-V. — AFR, NEO

Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt & K. Larsen, 1992. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1991 (Lepidoptera). - 60: 101-110. — DAN

Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & K. Schnack, 1991. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1989 (Lepidoptera). - 59: 29-40. — DAN

Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & K. Schnack, 1992. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1990 (Lepidoptera). - 60: 1-12. — DAN

Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, 1993. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1992 (Lepidoptera). - 61: 135-147. — DAN

Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, 1994. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1993 (Lepidoptera). - 62: 105-115. — DAN

Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, 1995. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1994 (Lepidoptera). - 63: 61-74. — DAN

Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, 1996. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1995 (Lepidoptera). - 64: 277-287. — DAN

Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, 1997. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1996 (Lepidoptera). - 65: 149-158. — DAN

Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, 1998. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1997 (Lepidoptera). - 66: 105-115. — DAN

Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, 1999. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1998 (Lepidoptera). - 67: 103-112. — DAN

Buhl, O., P. Falck, O. Karsholt, K. Larsen & K. Schnack, 1987. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1985 (Lepidoptera). - 55: 43-56. — DAN

Buhl, O., P. Falck, O. Karsholt, K. Larsen & K. Schnack, 1988. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1986 (Lepidoptera). - 56: 99-112. — DAN

Buhl, O., P. Falck, O. Karsholt, K. Larsen & K. Schnack, 1989. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1987 (Lepidoptera). - 57: 123-135. — DAN

Buhl, O., P. Falck, O. Karsholt, K. Larsen & K. Schnack, 1990. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1988 (Lepidoptera). - 58: 33-41. — DAN

Buhl, O., O. Karsholt, K. Larsen, E. S. Nielsen, G. Pallesen, E. Palm, E. & K. Schnack, 1981. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1979 (Lepidoptera). - 49: 19-27. — DAN

Buhl, O., O. Karsholt, K. Larsen, E. S. Nielsen, G. Pallesen, E. Palm, E. & K. Schnack, 1982. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1980 (Lepidoptera). - 49: 49-57. — DAN

Buhl, O., O. Karsholt, K. Larsen, E. S. Nielsen, G. Pallesen, E. Palm, E. & K. Schnack, 1983. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1981 (Lepidoptera). - 50: 11-20. — DAN

Buhl, O., O. Karsholt, K. Larsen, G. Pallesen, E. Palm & K. Schnack, 1983. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1982 (Lepidoptera). - 50: 119-136. — DAN

Buhl, O., O. Karsholt, K. Larsen, E. Palm & K. Schnack, 1984. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1983 (Lepidoptera). - 52,1: 1-21. — DAN

Buhl, O., O. Karsholt, K. Larsen, E. Palm & K. Schnack, 1987. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1984 (Lepidoptera). - 54: 97-112. — DAN

Buhl, P. N. 1994a. Fortegnelse over Danmarks proctotruper (Hymenoptera, Proctotrupoidea s.l.). - 62: 13-23. — DAN

Buhl, P. N. 1994b. Descriptions of the hitherto unknown males of Synopeas craterus (Walker, 1835) and S. hyllus (Walker, 1835) (Hymenoptera, Platygastridae). - 62: 25-26. — DAN

Buhl, P. N. 1995. The proctotrupoid wasps of Greenland (Hymenoptera, Proctotrupoidea s.l.). - 63: 7-10. — NEA

Buhl, P. N. 1996. Description of the male of Gladicauda ensifer Loiácono, 1988 (Hymenoptera, Diapriidae). - 64: 319-320. — NEO

Buhl, P. N. 1997a. Teleas pedestris Nees, 1834 and Hadronotellus pedester Kieffer, 1917 conspecific (Hymenoptera, Scelionidae). - 65: 41-44. — PAL

Buhl, P. N. 1997b. On species of Platygastrinae (Hymenoptera, Platygastridae) reared from Xylodiplosis praecox (Winnertz, 1853) (Diptera, Cecidomyiidae). - 65: 45-47. — DAN

Buhl, P. N. 1997c. Microhymenoptera from Zackenberg, North East Greenland (Hymenoptera: Chalcidoidea, Cynipoidea et Ceraphronoidea). - 65: 161-164. — NEA

Buysson, R. du. 1909a. Hyménoptères Chrysidides de la région de Mendoza. - (2. Række) 3 [= 8]: 195-200. — NEO

Buysson, R. du. 1909b. Sur les Chrysidides de la région de Mendoza, appartenant à M. Esben Petersen. - (2. Række) 3 [= 8]: 201-202. — NEO

Buysson, R. du. 1906. Voyage de M. A. C. Jensen-Haarup dans la région de Mendoza. Hyménoptères. - (2. Række) 3 [= 8]: 17-20. — NEO

Böcher, J. 1967. The Heteroptera fauna of Korshage, Zealand, in relation to vegetation in late summer. - 35: 27-84. — DAN

Böcher, J. 1969. The Heteroptera fauna of Korshage, Zealand, II. A comparison July-August of the fauna of the herb stratum. - 37: 289-312. — DAN

Böcher, J. 1975. Spredningen af den grønlandske frøtæge, Nysius groenlandicus (Zett.) (Heteroptera: Lygaeidae). - 43: 105-109. — NEA

Böcher, J. & H. Enghoff, 1984. A centipede in Greenland: Lamyctes fulvicornis Meinert, 1868 (Chilopoda, Lithobiomorpha, Henicopidae). - 52,1: 49-50. — NEA

Bøggild, O. 1961. Spiders from the Dunes at Tranum, N.W.-Jutland. - 31: 3-6. — DAN

Bøggild, O. 1962. Spiders from Bommerlund Plantation, a Spruce Forest in South Jutland. - 31: 225-235. — DAN

Bønner, V. 1914. Frøhøstende Myrer i Danmark. - 10: 77-82. — DAN

Bøving, A. G. 1910. Nye Bidrag til Carabernes Udviklingshistorie. I. Larver til Calathus, Olisthopus, Oodes og Blethisa. - (2. Række) 3 [= 8]: 319-376, Pl. VI. — GEN

Bøving, A. G. 1911. Nye Bidrag til Carabernes Udviklingshistorie. II. Larver af Slægterne Tachypus, Cillenus, Trechus, Clivina, Zabrus, Anisodactylus. - (2. Række) 4 [= 9]: 129-180, Pl. V-IX. — GEN

Bøving, A. G. 1931. (Mindre Meddelelse: Corrections.). - 17: 346. — GEN

Bøving, A. G. 1956. A Description of the mature larva of Ptinus californicus Pic. and A discussion about the justification of considering the Ptinidae as a valid family of beetles. - 27: 229-241. — NEA, GEN

Böving, A. G. & J. G. Rozen, J. G. 1962. Anatomical and Systematic Study of the Mature Larvae of Nitidulidae (Coleoptera). - 31: 265-299. — GEN

Carlsson, G. 1969. Some Simuliidae (Diptera) from Southern Spain. - 37: 202-206. — PAL

Caroldsfeld-Krausé, A. G. 1944. (Mindre Meddelelse: Nepticula fragarivora nov. spec. (Nepticulidae, Lepidoptera).). - 24: 158-159. — DAN

Caroldsfeld-Krausé, A. G. 1948-49. Some remarks on the Synonymy of the Fagus feeding Nepticulae (Nepticulidae, Lepidoptera). - 25: 299-310. (pp. 299-304: 1948; pp. 305-310: 1949). — DAN

Caroldsfeld-Krausé, A. G. 1958. Etainia sericopeza Zell. (Lep., Nept.). A brief outline of its biology. - 28: 219-223. — DAN

Carvalho, J. C. M. 1951. Neotropical Miridae, XLIV: On a Historical Collection made by P. W. Lund and J. T. Reinhardt in Brazil (Hemiptera). - 26: 130-136. — NEO

Christensen, N. D. & T. E. Hallas, 1984. Lopper (Siphonaptera el. Aphaniptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 47-48. — DAN (GEN)

Christensen, P. J. H. 1943. Serosa- und Amnionbildung der Lepidopteren. - 23: 204-223, Pl. I-V. — GEN

Christensen, T. 1960. Vegetationstyper i Thy. In Tuxen, S. L. (ed.), Hansted-Reservatets Entomologi. Resultater af "Entomologisk Forenings Thy-Undersøgelse" samlede af S. L. Tuxen. - 30: 25-31. — GEN

Chûjô, M. 1966. Some Bostrichidae, Languriidae and Ciidae (Col.) from the Philippine and Bismarck Islands collected by the Noona Dan Expedition. - 34: 521-532. — ORI, AUS

Chûjô, M. L. 1967. The Erotylidae (Col.) collected by the Noona Dan Expedition in the Philippines and Bismarck Islands. Studies on the Erotylid-beetles (18). - 35: 181-193. — ORI, AUS

Claridge, M. F. 1960. Synonymy and lectotype selection for two Fabricius species of Eurytoma (Hym., Eurytomidae). - 29: 248-249. — PAL

Clausen, H. D., H. B. Holbeck, & J. Reddersen, 1998. Butterflies on organic farmland: association to uncropped small biotopes and their nectar sources (Lepidoptera: Papilionoidea and Hesperioidea). - 66: 33-44. — GEN

Clausen, I. H. S. 1983. Weight-length relations of eight species of spiders (Araneae) from Denmark. - 50: 139-144. — GEN

Clausen, I. H. S. 1984. Notes on the impact of air pollution (SO2 & Pb) on spider (Araneae) populations in North Zealand, Denmark. - 52,1: 33-39. — GEN

Clausen, I. H. S. 1987. Spiders (Araneae) from Nordmarken on the island of Læsø in Denmark. Faunistic notes, habitat description, and comparison of sampling methods. - 55: 7-20. — DAN

Coe, R. L. 1969. Some Pipunculidae (Diptera) from Southern Spain, with description of a new species. - 37: 3-8. — PAL

Collin, J. E. 1951. A new Arctic species of Fucellia (Diptera Anthomyidae) with maculated wings. - 26: 187-190. — NEA

Collin, J. E. 1954a. A new species of Crumomyia (Dipt. Borboridae) from Iceland. - 26: 607-608. — PAL

Collin, J. E. 1954b. On the type of Lonchaea hyalipennis Zett., Diptera (Lonchaeidae). - 26: 614-616. — DAN

Collin, J. E. 1954c. A new species of Trachyopella (Dipt., Borboridae) from Iceland. - 27: 56-57. — PAL

Collin, J. E. 1963. Empis Staegeri a New Species of Empididae (Dipt.) from Denmark. - 32: 171-172. — DAN

Collin, J. E. 1965. Pegohylemyia danica sp. n. (Diptera, Anthomyiinae). In Tuxen, S. L. (ed.), Hansted-Reservatets Entomologi. Resultater af "Entomologisk Forenings Thy-Undersøgelse" samlede af S. L. Tuxen. - 30: 199-200. — DAN

Colyer, C. N. 1969. Some Phoridae (Diptera) from Southern Spain and Majorca, with descriptions of two new species. - 37: 9-26. — PAL

Condé, B. 1947. Un Protoure remarquable du Danemark. - 25: 161-164. — DAN

Cook, E. F. 1968. Two New Species of Scatopsidae (Diptera) from the Bismarck Islands. - 36: 414-416. — AUS

Coulianos, C.-C. 1987. Insekter och naturvård i Sverige. Vad kan de entomologiska föreningerna göre? - 55: 141-145. — GEN

Crosskey, R. W. 1969. The Ameniinae (Diptera: Calliphoridae) of the Noona Dan Expedition, with other new records from the Bismarck Archipelago, New Guinea and Moluccas. - 37: 327-338. — ORI, AUS

Dahl, J. 1952. The Musculature of the Head and the Mouth Parts of the Larva of Oryctes nasicornis. - 26: 196-221. — GEN

Dahl, J. 1954. Orthocladius naumanni Brundin (Dipt. Chiron.), new to Denmark, with description of the female. - 26: 617-623. — DAN

Dall, P. C. 1988. The morphological differences and the occurrence of Oulimnius tuberculatus (P. W. J. Müller, 1806) and Oulimnius troglodytes (Gyllenhal, 1827) (Coleoptera: Elminthidae) in Lake Esrom, Denmark. - 56: 113-121. — DAN

Dall'Asta, U. 1997. (Annonce: XIth European Congress of Lepidopterology). - 65: 178. — GEN

Damgaard, J. 1994. Efterlysning af akvatiske og semiakvatiske tæger. - 62: 60. — GEN

Damgaard, J. 1997. De danske vandtægers udbredelse og status (Heteroptera: Gerromorpha & Nepomorpha). - 65: 49-108. — DAN

Damgaard, J. & N. M. Andersen, 1996. Distribution, phenology, and conservation status of the larger water striders in Denmark (Heteroptera: Gerridae). - 64: 289-306. — DAN, GEN

Damgaard, J. & V. Mahler, 1995. To nye danske vandtæger (Heteroptera, Nepomorpha). - 63: 101-105. — DAN

Damoiseau, R. 1966. Brentidae (Col., Curculionoidea) récoltés par l'expedition danoise du Noona Dan aux Philippines et aux Iles Bismarck et Salomon. - 34: 421-455. — ORI, AUS

Dampf, A. 1925. Fauna Færøensis. Vorbemerkung. - 14: 394. — PAL (GEN)

Davies, L. 1988. Petrobius lohmanderi Agrell, 1944, synonymized with P. maritimus (Leach, 1809); with notes on characters for the separation of this species from P. brevistylis Carpenter, 1913, together with records for both species from Danish coasts (Archaeognatha). - 56: 53-60. — DAN

Deeming, J. C. 1966. A new species of Leptocera (Dipt., Sphaeroceridae) from the Faeroe Islands. - 34: 279-281. — PAL

Deichmann, E. 1920a. Note sur un cas de Hermaphroditisme lateral chez une Araignée. - 13: 181-182. — GEN

Deichmann, E. 1920b-21. Oversigt over de danske Theridier samt over Slægten Dictyna (Aran.). - 13: 231-288 (p. 231-256: 1920; pp. 257-288: 1921). — DAN

Demoulin, G. 1965. Contribution à la connaissance des Ephéméroptères de l'ambre oligocène de la Baltique. - 34: 143-153. — PAL

Demoulin, G. 1969. Les Ephéméroptères récoltés par la mission danoise du Noona Dan aux îles Philippines et Bismarck. - 37: 225-241. — ORI, AUS

Deurs, W. van. 1936. Nye og sjældne Pyralider (Lepidoptera). - 19: 411-414. — DAN

Deurs, W. van. 1942. De danske Pyralider. - 22: 215-220. — DAN

Deurs, W. van. 1948. Nye og sjældne Sommerfugle i 1947. - 25: 212-213. — DAN

Deurs, W. van. 1949. Nye og sjældne Sommerfugle i 1948. - 25: 327-329. — DAN

Deurs, W. van. 1950. Nye sommerfugle for den danske fauna. - 25: 406-407. — DAN

Deurs, W. van. 1952. Nye og sjældne sommerfugle 1950-51. - 26: 279-280. — DAN

Deurs, W. van. 1953. Nye og sjældne sommerfugle 1952. - 26: 504-506. — DAN

Deurs, W. van. 1954. Nye og sjældne sommerfugle 1953. - 27: 51-52. — DAN

Deurs, W. van. 1956a. Nye og sjældne sommerfugle 1954. - 27: 243-245. — DAN

Deurs, W. van. 1956b. Nye og sjældne sommerfugle 1955. - 27: 311-312. — DAN

Deurs, W. van. 1958a. Nye og sjældne sommerfugle 1956. - 28: 169-171. — DAN

Deurs, W. van. 1958b. Nye sommerfugle-arter 1957. - 28: 334-335. — DAN

Deurs, W. van. 1960. Nye sommerfugle 1958-59. - 29: 320. — DAN

Deurs, W. van. 1962. Meddelelser om sommerfugle 1960-61 (Lepidoptera). - 31: 331-333. — DAN

Deurs, W. van. 1963. Nye sommerfugle (Lepidoptera) 1962. - 32: 177-178. — DAN

Deurs, W. van. 1964. Nye sommerfugle (Lepidoptera) 1963. - 32: 451-452. — DAN

Deurs, W. van. 1965. Nye sommerfugle (Lepidoptera) 1964. - 34: 154. — DAN

Deurs, W. van. 1966. Nye sommerfugle (Lepidoptera) 1965. - 34: 210. — DAN

Deurs, W. van. 1967. Nye sommerfugle (Lepidoptera) 1966. - 35: 104. — DAN

Deurs, W. van. 1968. Nye sommerfugle (Lepidoptera) 1967. - 36: 525-526. — DAN

Deurs, W. van. 1969. Nye sommerfugle (Lepidoptera) i Danmark 1968. - 37: 319-320. — DAN

Deurs, W. van. 1971. Nye sommerfugle (Lepidoptera) i Danmark 1969. - 39: 24-25. — DAN

Deurs, W. van. 1973a. Nye sommerfugle (Lepidoptera) i Danmark publicerede for 1970 og 1971. - 41: 60-62. — DAN

Deurs, W. van. 1973b. Nye sommerfugle (Lepidoptera) i Danmark publicerede for 1972. - 41: 144-146. — DAN

Doesburg, P. H. v. 1966. Passalidae (Col.) collected in the Philippine, Bismarck and Solomon Islands by the Noona Dan Expedition. - 34: 371-374. — ORI, AUS

Drake, C. J. 1966. Lacebugs collected by the Noona Dan Expedition to the Bismarck and Philippine Archipelagos (Hemiptera, Tingidae). - 34: 258-263. — ORI, AUS

Dreisig, H. 1987. Skallingen og insekterne. - 54: 9-32. — DAN (GEN)

Dromph, K. 1997. Tre for Danmark nye arter af slægten Inostemma Haliday (Hymenoptera, Platygasteridae). - 65: 35-37. — DAN

Duda, O. 1924. Revision der europäischen Arten der Gattung Drosophila Fallén (Dipt.). - 14: 246-313. — PAL

Duurloo, H. P. 1887. Fra et Ophold paa Asserbo Overdrev. 19.-24. Juli 1886. - 1: 29-32. — DAN

Duurloo, H. P. 1889. En ny Art af Slægten Hadena Tr. - 2: 85-87. — DAN

Duurloo, H. P. 1890. Nye danske Sommerfugle (Lepidoptera). I. - 2: 283-286. — DAN

Duurloo, H. P. 1942. (Mindre Meddelelse: Euroleon europaeus Mac Lachl.). - 22: 201-202. — DAN

Duusgaard, N. 1923. (Mindre Meddelelse: Et Angreb af Biston zonaria paa Lucerne). - 14: 130-131. — DAN

Edwards, J. S. 1966. Aphids of the Kong Oscars Fjord area, North East Greenland. - 34: 191-192. — NEA

Eggers, H. 1932. Zur paläarktischen Borkenkäferfauna II. - 18: 80-83. — PAL

Ehnström, B. 1987a. Svenska skogsinsekter efter förändringen från naturskog till kulturskog. - 55: 121-124. — PAL, GEN

Ehnström, B. 1987b. Utbildning och rådgivning i entomologiska naturvårdsfrågor i Sverige. - 55: 137-139. — GEN

Ehnström, B. 1987c. Hotorsaker för den svenska skalbaggsfaunan. - 55: 175-177. — PAL

Eidmann, H. 1963. Röntgenografiska studier över parasitsteklars övervintring (Hym.). - 32: 39-43. — GEN

Ejlersen, A. 1978. The spatial distribution of spangle galls (Neuroterus spp.) on oak (Hymenoptera, Cynipidae). - 46: 19-25. — DAN

Ekholm, S. 1963. Ärtvecklaren (Laspeyresia nigricana) och dess bekämpning (Lep.). - 32: 71-75. — PAL, GEN

Elvang, O. & B. L. Madsen, 1973. Biologiske undersøgelser over Taeniopteryx nebulosa (L.) (Plecoptera), med en bemærkning om vækst. - 41: 49-59. — DAN

Emerson, K. C. & B. Petersen, 1968. Mallophaga collected by the Noona Dan Expedition in the Bismarck and Philippine Islands. - 36: 338-340. — ORI, AUS

Endrödi, S. 1967. Die Dynastinen, Rutelinen und Hybosorinen der Noona Dan Expedition nach den Philippinen, Bismarck- und Salomon Inseln (Col. Scarabaeidae). - 35: 301-307. — ORI, AUS

Engelhart, C. 1901-02. Tillæg til Fortegnelserne over de i Danmark levende Coleoptera. - (2. Række) 1 [= 6]: 113-228. (pp. 113-168: 1901; pp. 169-228: 1902). — DAN

Engelhart, C. 1903. De danske Arter af Slægten Apion Herbst. - (2. Række) 2 [= 7]: 115-179. — DAN

Engelhart, C. 1905. (Mindre Meddelelse: Coleoptera). - (2. Række) 2 [= 7]: 376-377. — DAN

Engelhart, C. 1918. Oversigt over Entomologisk Forenings Historie 1868-1918. - 12: 1-44. — GEN

Enghoff, H. 1970. Tægen Scoloposcelis pulchella Zett. i Danmark (Het., Anthocoridae). - 38: 170-171. — DAN

Enghoff, H. 1971. Geophilus insculptus Attems, en hidtil upåagtet dansk skolopender, samt bemærkninger om G. proximus C. L. Koch (Chilopoda). - 39: 119-121. — DAN

Enghoff, H. 1972. Landtæger fra Læsø (Heteroptera, Geocorisae). - 40: 45-59. — DAN

Enghoff, H. 1974a. Om tusindbenenes udbredelse i Danmark (Diplopoda). - 42: 21-32. — DAN

Enghoff, H. 1974b. Tusindben (Diplopoda) og skolopendre (Chilopoda) fra Læsø. - 42: 139-141. — DAN

Enghoff, H. 1975. Paraspirobolus dictyonotus (Latzel, 1895), et væksthustusindben nyt for Danmark (Diplopoda, Spirobolida, Spirobolellidae). - 43: 17-20. — DAN

Enghoff, H. 1976a. Parthenogenese (jomfrufødsel) hos insekter, myriapoder, spindlere og landbænkebidere. - 44: 31-64. — GEN

Enghoff, H. 1976b. Kønskvotienten hos den kystlevende skolopender, Strigamia maritima (Leach) (Chilopoda: Geophilidae). - 44: 121-122. — GEN

Enghoff, H. 1976c. Morphological comparison of bisexual and parthenogenetic Polyxenus lagurus (Linné, 1758) (Diplopoda, Polyxenidae) in Denmark and Southern Sweden, with notes on taxonomy, distribution, and ecology. - 44: 161-182. — DAN, PAL

Enghoff, H. 1977. (Mindre Meddelelse: Første sikre danske fund af svirrefluen Volucella inanis (L.) (Diptera, Syrphidae)). - 45: 92. — DAN

Enghoff, H. 1978. Parthenogenesis and bisexuality in the millipede, Nemasoma varicorne C. L. Koch, 1847 (Diplopoda: Nemasomatidae). II. Distribution, substrate, and abundance of the bisexual and thelytokous forms in some Danish forests. - 46: 73-79. — DAN, GEN

Enghoff, H. 1979. Legnosus limbosus (Geoffr.); første danske fund i dette århundrede (Heteroptera: Cydnidae). - 47: 38. — DAN

Enghoff, H. 1980. Loricula bipunctata (Perris) ny for Danmark (Heteroptera: Microphysidae). - 48: 14. — DAN

Enghoff, H. 1982. Om grundkortet til brug for faunistiske undersøgelser i Danmark. - 49: 106. — DAN, GEN

Enghoff, H. 1983. Oversigt over skolopendrenes udbredelse i Danmark (Chilopoda). - 50: 1-6. — DAN

Enghoff, H. 1984a. Mosskorpioner (Pseudoscorpiones). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 7. — DAN (GEN)

Enghoff, H. 1984b. Mejere (Opiliones). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 7-8. — DAN (GEN)

Enghoff, H. 1984c. Tusindben, ægte tusindben (Diplopoda). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 12-13. — DAN (GEN)

Enghoff, H. 1984d. Dværgtusindben (Symphyla og Pauropoda). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 13. — DAN (GEN)

Enghoff, H. 1984e. Skolopendre (Chilopoda). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 14. — DAN (GEN)

Enghoff, H. 1984f. Ur-insekter (Diplura, Protura, Springhaler (Collembola)), Klippespringere og Sølvkræ (Thysanura) (Apterygota). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 15-16. — DAN (GEN)

Enghoff, H. 1987a. Amphitomeus attemsi (Schubart, 1934) endnu et væksthustusindben nyt for Danmark (Diplopoda, Polydesmida, Oniscodesmidae). - 54: 147-148. — DAN

Enghoff, H. 1987b. Opilio canestrinii (Thorell, 1876) - en nyindvandret mejer i Danmark (Opiliones). - 55: 39-41. — DAN

Enghoff, H. 1987c. (Opfordring: "Operation Opilio 1987"). - 55: 41-42. — DAN

Enghoff, H. 1988a. Sommerfuglemiden Cheletomorpha lepidopterorum (Shaw, 1794) fundet i Danmark (Acari, Cheyletidae). - 56: 49-52. — DAN

Enghoff, H. 1988b. Operation Opilio 1987 - en undersøgelse af mejere på mure, stakitter o. l. steder i Danmark. - 56: 65-72. — DAN

Enghoff, H. 1989. (Mindre Meddelelse: Brachychaeteuma bradeae (Brölemann & Brade-Birks, 1917) - et nyt dansk tusindben (Diplopoda, Chordeumatida, Brachychaeteumatidae)). - 57: 150. — DAN

Enghoff, H., P. Holter & B. V. Pedersen, 1999. Lacinius horridus (Panzer, 1794), en ny dansk mejer - samt lidt om Raghammer Odde, Bornholm. - 67: 137-139. — DAN

Enghoff, H. & E. S. Nielsen 1977. Et nyt grundkort til brug for faunistiske undersøgelser i Danmark, baseret på UTM-koordinatsystemet. - 45: 65-74. — DAN, GEN

Enghoff, H. & E. S. Nielsen 1978. Et nyt grundkort til brug for faunistiske undersøgelser i det vestpalæarktiske område (Europa m.m.) baseret på UTM-koordinatsystemet. - 46: 71-72. — GEN

Entomologisk Fredningsudvalg 1975. Om entomologers færden i skove. - 43: 1-4. — GEN

Erwin, T. 1972. Om biologien hos bombardérbiller (Col., Carabidae, Brachinida). - 40: 65-71. — GEN

Esben-Petersen, P. 1915. Rhithrogena ussingi E. Peters. and its Larva. - 10: 168-171. — DAN

Esben-Petersen, P. 1915. A Synonymic List of the Order Mecoptera together with Descriptions of New Species. - 10: 216-242. — GEN

Esben-Petersen, P. 1919. Help-notes towards the determination and the classification of the European Myrmeleonidae. - 12: 97-127, Pl. I-X. — PAL

Esben-Petersen, P. 1920. (Mindre Meddelelse: Altering of names). - 13: 194. — GEN

Esben-Petersen, P. 1924. (Mindre Meddelelse: Ny dansk Copeognath.). - 14: 239. — DAN

Esben-Petersen, P. 1931. Aeschna subarctica Walk. i Danmark. - 17: 337-340. — DAN

Esben-Petersen, P. 1933. Bidrag til en Fortegnelse over Bornholms Insektfauna: Orthoptera, Plecoptera, Ephemeroptera, Odonata, Copeognatha, Neuroptera, Mecoptera, Trichoptera. - 18: 215-238. — DAN

Esben-Petersen, P. 1938. Boreomyia baltica Tjeder in Denmark. - 20: 109-110. — DAN

Esbjerg, P. 1972. Danske snyltehvepse og -fluer fra fyrrevikleren, Rhyacionia buoliana Schiff. (Lepid., Tortricidae). - 40: 9-20. — DAN

Esbjerg, P. 1976. Land- og havebrugets skadelige insekter i 1975. - 44: 104-106. — DAN

Esbjerg, P. 1977. Land- og havebrugets skadelige insekter 1976. - 45: 97-98. — DAN

Esbjerg, P. 1987. Insektlivets betingelser på danske landbrugsarealer. - 55: 77-84. — DAN, GEN

Falck, P., G. Jeppesen & K. Larsen, 1984. Eumichtis lichena (Hübner, 1813) ny for den danske fauna (Lepidoptera, Noctuidae). - 51: 129-132. — DAN

Falck, P. & O. Karsholt, 1998. Lobesia virulenta Bae & Komai, 1991 recorded for the first time in Europe, with description of a new subspecies (Lepidoptera, Tortricidae). - 66: 117-126. — PAL

Feddersen, T. 1953. Mere om Calotaenia celsia. - 26: 506-507. — DAN

Fibiger, M. 1980. Ny storsommerfugl i Danmark, Lacanobia aliena (Hübner, 1809) (Lepidoptera: Noctuidae). - 48: 1-3. — DAN

Fibiger, M. 1992. Diarsia rubi (Vieweg, 1790) og D. florida (Schmidt, 1859), to selvstændige arter. - 60: 61-63. — DAN

Fibiger, M. 1997. New noctuid moths from Cyprus with winter appearance (Lepidoptera, Noctuidae). - 65: 17-27. — PAL

Fibiger, M. & P. Svendsen, 1985. Et nyopdaget tvillingarts-forhold i slægten Mesapamea (Lepidoptera, Noctuidae). - 53: 31-38. — PAL

Findal, J. K. 1917. (Mindre Meddelelse: Nye og sjældne danske Vaarfluer). - 11: 359-360. — DAN

Fischer, M. 1964. Die Opiinae Dänemarks (Hym., Braconidae). - 32: 236-260. — DAN

Fjelddalen, J. 1979. Norsk Entomologisk Forening 75 år 1904-1979. - 47: 62. — GEN

Fjellberg, A. 1991. Proisotoma roberti n. sp. from Greenland, and Redescription of P. ripicola Linnaniemi, 1912 (Collembola, Isotomidae). - 59: 81-83. — NEA

Fleck, E. 1904. Meine Reisen durch die Dobrudscha 1899 u. 1903. - (2. Række) 2 [= 7]: 266-282. — PAL, GEN

Forsslund, K. H. 1951. Om hyggesbränningens inverkan på markfaunan. In Tuxen, S. L., Det Ottende Nordiske Entomologmøde i København 2.-4. August 1950. - 26: 144-147. — GEN

François, F. J. J. 1969. Bombyliidae (Diptera) from Southern Spain, with descriptions of twelve new species. - 37: 107-160. — PAL

Franzmann, N.-E. 1974. Cerathophyllus borealis (Rotschild) truffet i Danmark (Siphonaptera). - 42: 19-20. — DAN

Franzmann, N.-E. 1976. En undersøgelse af loppefaunaen i nogle højarktiske ynglefugles reder (Siphonaptera). - 44: 28-30. — NEA

Frey, R. 1953. Sciaridae aus Island. - 26: 457-461. — PAL

Fridén, A. 1972. Undersökningar av coleopterfaunan i inre Troms och Enontekis lappmark. - 40: 185-189. — PAL

Fristrup, B. 1942. Om Lundelus. - 22: 264-267. — PAL

Fristrup, B. 1943. Contributions to the Fauna and Zoogeography of Northwest Iceland. - 23: 148-173. — PAL

Froeschner, R. C. 1967. The burrower bugs collected by the Noona Dan Expedition mainly in the Philippines and Bismarck Islands (Hemiptera: Cydnidae). - 35: 11-22. — ORI, AUS

Fruhstorfer, H. 1904a. Neue Rhopaloceren aus dem Malayischen Archipel. - (2. Række) 2 [= 7]: 291-332. — ORI

Fruhstorfer, H. 1904b. Mitteilungen über Attacus atlas L. und Verwandte. - (2. Række) 2 [= 7]: 283-290. — ORI

Frydenberg, O. 1955. On the types of Drosophila picta Zett. and D. spurca Zett. (Drosophilidae, Dipt.) and a new description of the former. - 27: 104-112. — DAN

Frydenberg, O. 1956a. The Danish Species of Drosophila (Dipt.). - 27: 249-294. — DAN

Frydenberg, O. 1956b. The Synonymy, Relationship, and Distribution of Drosophila confusa Stæger 1844 (Dipt.). - 27: 295-308. — DAN, PAL

Fæster, K. 1942. (Mindre Meddelelse: Fund af en ikke tidligere i Danmark paavist Vejhveps, Psammochares aculeatus Thoms.). - 22: 207-208. — DAN

Fæster, K. 1943. Nogle ikke tidligere i Danmark paaviste Vejhvepse (Psammocharidae). - 22: 369-372. — DAN

Fæster, K. 1944. Einige biologische Beobachtungen des Crabro planifrons Thoms. (Fam. Sphegidae). - 24: 97-114. — DAN, GEN

Fæster, K. 1947. Une nouvelle espèce de genre Passaloecus Shuck. (Hym. Spheg.). - 25: 204-205. — DAN

Fæster, K. 1951a. Beiträge zum Studium der Spheciden (Hym.). - 25: 449-458. — PAL

Fæster, K. 1951b. (Mindre Meddelelse: Die Unterscheidung der nahestehenden Arten Chrysis ignita L. und ruddei Shuck. (Chrysididae, Hym.)). - 26: 191. — DAN, PAL

Fæster, K. 1951c. (Mindre Meddelelse: Prosopis pectoralis Först. (Apidae) ny for den danske fauna). - 26: 191-192. — DAN

Fæster, K. 1953. Sphecodes-arter ny for faunaen. - 26: 590. — DAN

Fäster, K. 1958. Bestimmungstabellen der Nord- und Mitteleuropäischen Faltenwespen (Diplopteryga Latr.). - 28: 175-186. — PAL

Fæster, K. 1959a. (Mindre Meddelelse: Trennung der Sphecodes-arten pellucidus Smith und divisus Kirby (Hym., Apidae)). - 29: 45. — DAN, PAL

Fæster, K. 1959b. (Mindre Meddelelse: Aculeate hymenopterer ny for den danske fauna). - 29: 45. — DAN

Fæster ["Faester"], K. 1959c. In Dänemark getroffene Arten von Bombus und Psithyrus (Hym., Apidae). - 29: 152-153. — DAN

Fäster, K. 1961. Bestimmungstabellen der Nord- und Mitteleuropäischen Faltenwespen (Diplopteryga Latr.) 2 Ancistrocerus Wesm. (Eumenidinae Westw.). - 31: 7-20. — PAL

Fæster, K. 1965. Hymenoptera aculeata fra Hanstedreservatet. In Tuxen, S. L. (ed.), Hansted-Reservatets Entomologi. Resultater af "Entomologisk Forenings Thy-Undersøgelse" samlede af S. L. Tuxen. - 30: 189-197. — DAN

Fæster, K. & K. Hammer, 1970. Systematik der Mittel- und Nordeuropäischen Bombus und Psithyrus (Hym., Apidae). - 38: 257-302. — PAL

Gertsson, C.-A. 1988. Tetralicia ericae Harrison, 1917 - en ny dansk mjöllus (Homoptera, Aleyrodidae). - 56: 29-30. — DAN

Gertsson, C.-A. 1994. Siphonius immaculatus (Heeger, 1856) - ny dansk mjöllus (Homoptera, Aleyrodidae). - 62: 59-60. — DAN

Gillogly, L. R. 1969. Nitidulidae (Col.) collected by the Noona Dan Expedition in the Philippine and Bismarck Islands. - 37: 242-252. — ORI, AUS

Gjelstrup, P. 1978. Oversigt over Danmarks pansermider (Acarina, Oribatei). - 46: 109-121. — DAN

Gjelstrup, P. & A. P. Møller, 1986. A tropical mite, Ornithonyssus bursa (Berlese, 1888) (Macronyssidae, Gamasida) in Danish swallow (Hirundo rustica) nests; with a review of mites and ticks from Danish birds. - 53: 119-125. — DAN

Godske, L. 1991. Aphids in nests of Lasius flavus F. in Denmark. - 59: 85-89. — DAN

Godske, L. 1992. Aphids in nests of Lasius flavus F. in Denmark II: Population dynamics. - 60: 21-26. — DAN

Goldberg, C. 1998. Fredede insekter i Danmark. Del 5: Internationale konventioner og direktivers betydning for beskyttelsen af danske insekter. - 66: 97-103. — DAN, GEN

Gram, E. 1919. Entomologi og Plantepatologi, Ren Entomologi og anvendt Entomologi. - 12: 252-256. — GEN

Gram, E. 1920a. (Mindre Meddelelse: Rønnebærmøllet). - 13: 141. — DAN

Gram, E. 1920b. (Mindre Meddelelse: Oksebremsen). - 13: 193. — DAN

Griffiths, G. C. D. 1964. The Agromyzid Fauna of Iceland and the Faroes, with Appendices on the Phytomyza milii and robustella Groups (Diptera, Agromyzidae). - 32: 393-450. — PAL

Gry, H. 1960. Thys Geologi. In Tuxen, S. L. (ed.), Hansted-Reservatets Entomologi. Resultater af "Entomologisk Forenings Thy-Undersøgelse" samlede af S. L. Tuxen. - 30: 20-24. — DAN, GEN

Grünwaldt, W. 1933. Die Claveliinen-Gattung Euclavelia Arn. (Hym. Psamm.). - 18: 252-258. — AFR

Gudik-Sørensen, O. 1997. Troxochrus nasutus Schenkel, 1925 in Denmark (Araneae, Linyphiidae). - 65: 39-40. — DAN

Gudmann, F. 1897. Bidrag til Fortegnelsen over de i Danmark levende Lepidoptera. - (2. Række) 1 [= 6]: 1-32. — DAN

Gudmann, F. 1928. (Mindre Meddelelse: Nye og sjældne danske Microlepidoptera). - 16: 229-232. — DAN

Gümoes, J. E. 1951. (Mindre Meddelelse: Sommerfuglefund fra Dragør Nordstrand i aarene 1949/50). - 25: 463-464. — DAN

Gønget, H. 1961. Cercyon laminatus Sharp. (Col., Hydrophilidae). En ny dansk billeart. - 31: 74-76. — DAN

Gønget, H. 1992. Om spidsmussnudebillerne Apion (Catapion) seniculus Kirby og A. (C.) meieri Desbrochers des Loges i Danmark (Coleoptera, Apionidae). - 60: 111-116. — DAN

Gønget, H. 1993. Om spidsmussnudebillerne Apion (Ceratapion) gibbirostre Gyllenhal og A. (C.) carduorum Kirby i Danmark (Coleoptera, Apionidae). - 61: 11-14. — DAN

Haarløv, N. 1943. The Chaetotaxis of Tarsus I in some Mesostigmata. With special reference to a supposed homologon of the tarsal organs of the genus Spinturnix and Haller's organ of the ticks. - 23: 273-294. — GEN

Haarløv, N. 1952. Systematics and Ecology of the genus: Tectocepheus Berlese 1896 (Acarina). - 26: 424-437. — GEN

Haarløv, N. 1972. Fredning af insekter i Danmark - mål og midler. - 40: 1-8. — DAN, GEN

Haarløv, N. 1984a. Mider (Acari). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 10-12. — DAN (GEN)

Haarløv, N. 1984b. Sugelus (Anoplura). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 25-26. — DAN (GEN)

Haarløv, N. 1984c. Pels- og Fjerlus (Mallophaga). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 26. — DAN (GEN)

Haarløv, N. 1987. Skallingens insektfauna. Indledning. - 54: 3-7. — DAN (GEN)

Hackman, W. 1969. Some Heleomyzidae, Opomyzidae, Sphaeroceridae, Diastatidae, Drosophilidae, Scatophagidae and Hippoboscidae (Diptera) collected in Southern Spain, with description of a new species of Acantholeria. - 37: 161-181. — PAL

Hallas, T. E. 1978. Fortegnelse over danske mider (Acari). - 46: 27-44. — DAN

Hallas, T. E. 1986. Kornsnudebillen (Sitophilus granarius (L.)) i Danmark (Coleoptera, Curculionidae). - 53: 83-87. — DAN

Hallas, T. E., M. Iversen, J. Korsgaard & R. Dahl, 1991. Number of mites in stored grain, straw and hay related to the age of the substrate (Acari). - 59: 57-60. — GEN

Hallas, T., H. Mourier & O. Winding, 1977. Årstidsvariationer og tendenser for nogle indendørs insekter i Danmark. - 45: 77-88. — DAN, GEN

Hallas, T. E. & H. Solberg, 1989. Mites of stored hay on the Faroe Islands (Acari). - 57: 151-155. — PAL

Hammer, M. 1952a. A new Oribatid (Acarina) from Rocky Mountains. - 26: 380-383. — NEA

Hammer, M. 1952b. The Oribatid and Collembola fauna in some soil samples from Søndre Strømfjord. - 26: 404-414. — NEA

Hammer, M. 1960. A Few More Oribatids from Greenland and Lapland. - 29: 360-363. — PAL, NEA

Hansen, E. W. & S. Johnsen, 1986. Rovmider af familien Phytoseiidae i Danmark (Acarina, Gasmasina). - 53: 137-142. — DAN

Hansen, H. J. 1892. Rhizorhina Ampeliscæ n. gen., n. sp. En ny til Herpyllopiidæ, n. fam., hørende Copepod, snyltende paa Amp. lævigata Lilljb. - 3: 207-234, Pl. III. — DAN, PAL

Hansen, H. J. 1893-94. Organs and Characters in different Orders of Arachnids. - 4: 137-251, Pl. II-V. (pp. 137-144 + pl. II-III: 1893; pp. 145-251 + pl. IV-V: 1894). — GEN

Hansen, H. J. 1933. External Organs in Dermaptera, especially Forficulidæ. - 18: 349-358. — GEN

Hansen, M. 1978a. De danske arter af slægten Hydrochus Leach, 1817 (Coleoptera, Hydrophilidae) - herunder en ny dansk art. - 46: 103-107. — DAN

Hansen, M. 1978b. (Mindre Meddelelse: Brodbillen Curtimorda maculosa (Naez.) (Coleoptera, Mordellidae) ny for Danmark). - 46: 131-132. — DAN

Hansen, M. 1983. De danske arter af slægten Helophorus Fabricius 1775 (Coleoptera, Hydrophilidae). - 50: 55-76. — DAN

Hansen, M. 1986. Tychus monilicornis Reitter, 1880 og T. normandi Jeannel, 1950 - to for Danmark nye pselapher (Coleoptera, Pselaphidae). - 53: 65-68. — DAN

Hansen, M. 1987a. Anacaena lutescens (Stephens, 1829) og Enochrus halophilus (Bedel, 1878), to nye danske vandkærer (Coleoptera, Hydrophilidae). - 54: 129-132. — DAN

Hansen, M. 1987b. Om mariehønen Hyperaspis pseudopustulata Mulsant, 1853 i Danmark. - 54: 179-180. — DAN

Hansen, M. 1987c. (Mindre Meddelelse: Opfordring: registrering af "Den store Vandkær"). - 55: 64. — DAN

Hansen, M. 1988a. Nogle nye danske biller (Coleoptera). - 56: 17-27. — DAN

Hansen, M. 1988b. Curculio glandium Marsham, 1802 - en ny dansk snudebille. - 56: 89-92. — DAN

Hansen, M. 1988c. Syvende tillæg til "Fortegnelse over Danmarks Biller" (Coleoptera). - 56: 131-155. — DAN

Hansen, M. 1989. (Mindre meddelelse: Hydrochus megaphallus Berge Henegouwen, 1988 (Coleoptera, Hydrochidae) fundet i Danmark). - 57: 155-156. — DAN

Hansen, M. 1990. De danske arter af slægten Sphaeridium Fabricius (Coleoptera: Hydrophilidae). - 58: 59-64. — DAN

Hansen, M. 1992. Vandkæren "Berosus spinosus" - to arter i Danmark (Coleoptera, Hydrophilidae). - 60: 65-68. — DAN

Hansen, M. 1994. Bladbillen Oulema melanopus (Linnaeus, 1758) et kompleks af to arter (Coleoptera, Chrysomelidae). - 62: 27-30. — DAN

Hansen, M. 1996. Katalog over Danmarks biller. Catalogue of the Coleoptera of Denmark. - 64: 1-231. — DAN

Hansen, M. 1998. Agonum duftschmidi Schmidt og A. hypocrita (Apfelbeck) - to nye danske løbebiller af Agonum viduum-gruppen (Coleoptera: Carabidae). - 66: 20-30. — DAN

Hansen, M., P. Jørum, V. Mahler & O. Vagtholm-Jensen, 1991. Niende tillæg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). - 59: 5-21. — DAN

Hansen, M., P. Jørum, E. Palm & J. Pedersen, 1997. Fund af biller i Danmark, 1996 (Coleoptera). - 65: 119-148. — DAN

Hansen, M. & S. Kristensen, 1991. To nye danske biller af slægten Monotoma Herbst (Coleoptera, Monotomidae). - 59: 41-44. — DAN

Hansen, M., S. Kristensen, V. Mahler & J. Pedersen, 1991. Tiende tillæg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). - 59: 99-126. — DAN

Hansen, M., S. Kristensen, V. Mahler & J. Pedersen, 1992. 11. tillæg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). - 60: 69-84. — DAN

Hansen, M., H. Liljehult, V. Mahler & E. Palm, 1993. 12. tillæg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). - 61: 85-113. — DAN

Hansen, M., H. Liljehult, V. Mahler & J. Pedersen, 1995. 14. tillæg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). - 63: 21-50. — DAN

Hansen, M. & V. Mahler, 1985. Nogle billearter nye for den danske fauna (Coleoptera). - 53: 1-23. — DAN

Hansen, M., V. Mahler, E. Palm & J. Pedersen, 1996. 15. tillæg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). - 64: 233-272. — DAN

Hansen, M., V. Mahler, E. Palm & O. Vagtholm-Jensen, 1990. Ottende tillæg til "Fortegnelse over Danmarks Biller" (Coleoptera). - 58: 11-29. — DAN

Hansen, M., V. Mahler, G. Pritzl & J. B. Runge, 1994. 13. tillæg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). - 62: 65-89. — DAN

Hansen, M., E. Palm, J. Pedersen & J. B. Runge, 1998. Fund af biller i Danmark, 1997 (Coleoptera). - 66: 65-93. — DAN

Hansen, M. & J. Pedersen, 1991. "Hvad finder jeg i køkkenet" - en ny dansk skimmelbille, Adistemia watsoni (Wollaston) (Coleoptera, Latridiidae). - 59: 23-26. — DAN

Hansen, M., J. Pedersen & G. Pritzl, 1999. Fund af biller i Danmark, 1998 (Coleoptera). - 67: 71-102. — DAN

Hansen, M. & G. Pritzl, 1987. Nogle interessante biller fra et nordsjællandsk moseområde, med to nye danske, til muldvarpereder knyttede arter (Coleoptera). - 54: 133-146. — DAN

Hansen, M. D. D. 1997. Observations on the migrations of the Painted Lady (Vanessa cardui (L.)) in Denmark in 1996 (Lepidoptera: Nymphalidae). - 65: 165-173. — DAN

Hansen, S. B. 1982. Bestemmelsesnøgle til larver af danske Ptychopteridae (Diptera, Nematocera), med noter om arternes habitatpræferenser. - 49: 59-64. — DAN

Hansen, S. B. 1979. Livscyklus og vækst hos to arter af Ptychoptera (Diptera, Nematocera) i en dansk bæk. - 47: 33-38. — DAN

Hansen, V. 1907. (Mindre Meddelelse: Coleoptera). - (2. Række) 3 [= 8]: 190. — DAN

Hansen, V. 1910. (Mindre Meddelelse: Coleoptera). - (2. Række) 3 [= 8]: 315-317. — DAN

Hansen, V. 1911. Danmarks Scydmaenidae. - (2. Række) 4 [= 9]: 189-220. — DAN

Hansen, V. 1912-13. (Mindre Meddelelse: Nye og sjældne Biller). - (2. Række) 4 [= 9]: 364-366. (p. 364: 1912; pp. 365-366: 1913). — DAN

Hansen, V. 1914. (Mindre Meddelelse: Sjældne danske Biller). - 10: 125-127. — DAN

Hansen, V. 1915a. Danske Snudebiller: I. Slægten Sitona Germ. - 10: 180-190. — DAN

Hansen, V. 1915b. (Mindre Meddelelse: Nye og sjældne danske Biller). - 10: 213-214. — DAN

Hansen, V. 1915c. Danske Snudebiller: II. Slægten Phytonomus Schønh. - 10: 262-272. — DAN

Hansen, V. 1915d. Danske Snudebiller: III. Slægten Dorytomus Steph. - 10: 298-316. — DAN

Hansen, V. 1915e. Trachyphloeus angustisetulus. n. sp. - 10: 329-331. — DAN

Hansen, V. 1917a. Tillæg og Rettelser til Fortegnelserne over de danske Snudebiller. - 11: 336-340. — DAN

Hansen, V. 1917b. Three new Rhynchophora from Denmark. - 11: 351-355. — DAN

Hansen, V. 1917c. Notes on some Weevils. - 11: 356-358. — DAN

Hansen, V. 1917d. (Mindre Meddelelse: Tillæg og Rettelser til vore Billefortegnelser). - 11: 363. — DAN

Hansen, V. 1920. (Mindre Meddelelse: Tillæg og Rettelser til vore Billefortegnelser). - 13: 141-146. — DAN

Hansen, V. 1921. (Mindre Meddelelse: Tillæg og Rettelser til vore Billefortegnelser). - 13: 338-341. — DAN

Hansen, V. 1922. (Mindre Meddelelse: Nye og sjældne danske Biller). - 14: 23-24. — DAN

Hansen, V. 1923. (Mindre Meddelelse: Nye og sjældne danske Biller). - 14: 129-130. — DAN

Hansen, V. 1924a. (Mindre Meddelelse: Tillæg og Rettelser til vore Billefortegnelser.). - 14: 240-242. — DAN

Hansen, V. 1924b. Billeslægten Meligethes Steph. - 14: 339-373. — DAN

Hansen, V. 1929. Tillæg til Danmarks Fauna, 22. Bind, Biller IV, Snudebiller. - 16: 258-276. — DAN

Hansen, V. 1936. Tillæg til Danmarks Fauna, 26. Bind. Biller V. Aadselbiller, Stumpbiller m. m. - 19: 423-442. — DAN

Hansen, V. 1940. Harpalus tardoides n. sp., Phyllodrepa melis n. sp. and Bledius larseni n. sp. Three new beetles from Denmark. - 20: 577-584. — DAN

Hansen, V. 1943a. Brachypterolus linariae Cornelius, A Separate Species. - 22: 373-375. — DAN, PAL

Hansen, V. 1943b. The Coleopterous Fauna of Our Seaslopes. - 23: 132-147. — DAN, GEN

Hansen, V. 1944. Badister striatulus n. sp. and Rhamphus oxyacanthae Marsh., a separate species, from Denmark. - 24: 93-96. — DAN

Hansen, V. 1947. The Danish species of the genus Ptiliolum Flach subg. Ptiliolum s. str. (Ptiliidae, Coleoptera). - 25: 201-204. — DAN

Hansen, V. 1950. Nye billearter for den danske fauna. 1949. - 25: 405-406. — DAN

Hansen, V. 1951a. (Mindre Meddelelse: Nye billearter for den danske fauna. 1950). - 25: 465-466. — DAN

Hansen, V. 1951b. Diskussion om en Fornyelse af Catalogus Coleopterorum Daniae et Fennoscandiae. In Tuxen, S. L., Det Ottende Nordiske Entomologmøde i København 2.-4. August 1950. - 26: 149-151. — DAN, PAL

Hansen, V. 1951c. Om Tilvejebringelsen af en nordisk entomologisk Ordbog. In Tuxen, S. L., Det Ottende Nordiske Entomologmøde i København 2.-4. August 1950. - 26: 162. — GEN

Hansen, V. 1952a. Nye og sjældne danske biller. 1951. - 26: 278-279. — DAN

Hansen, V. 1952b. Ændringer i den danske billefauna i nyere tid. - 26: 438-448. — DAN

Hansen, V. 1953. Ændringer i vor billefauna. 1952. - 26: 502-504. — DAN

Hansen, V. 1954. Ændringer i vor billefauna. 1953. - 27: 41-42. — DAN

Hansen, V. 1955a. Ændringer i vor billefauna. 1954. - 27: 91-92. — DAN

Hansen, V. 1955b-56a. Notes on some species of Hylastes Er. and Trypophloeus Fairm. (Coleopt. Scolytidae). - 27: 169-185. (pp. 169-176: 1955; pp. 177-185: 1956). — DAN, PAL

Hansen, V. 1956b. Ændringer i vor billefauna. 1955. - 27: 309-310. — DAN

Hansen, V. 1957. Ændringer i vor billefauna. 1956. - 28: 156. — DAN

Hansen, V. 1958a. Danmarks fauna. Biller. Et tilbageblik og et blik fremefter. - 28: 161-168. — DAN

Hansen, V. 1958b. Ændringer i vor billefauna. 1957. - 28: 333-334. — DAN

Hansen, V. 1959. Ændringer i vor billefauna. 1958. - 29: 151-152. — DAN

Hansen, V. 1960a. The Danish Species of the Genus Stenostola Muls. (Coleopt., Cerambycidae). - 29: 321-322. — DAN

Hansen, V. 1960b. Ændringer i vor billefauna. 1959. - 29: 323-325. — DAN

Hansen, V. 1962a. Ændringer i vor billefauna. 1960. - 31: 242-244. — DAN

Hansen, V. 1962b. Enicmus atriceps n. sp. (Coleoptera, Lathridiidae). - 31: 245-247. — DAN

Hansen, V. 1962c. Ændringer i vor billefauna. 1961. (Coleoptera). - 31: 319-322. — DAN

Hansen, V. 1963. Ændringer i vor billefauna. 1962 (Coleoptera). - 32: 173-176. — DAN

Hansen, V. 1964a. Ændringer i vor billefauna 1963 (Coleoptera). - 32: 389-390. — DAN

Hansen, V. 1964b. Fortegnelse over Danmarks biller (Coleoptera). - 33: 1-507. — DAN

Hansen, V. 1965. Nye danske biller (Coleoptera) 1964. - 34: 123-124. — DAN

Hansen, V. 1966. Nye danske biller (Coleoptera) 1965. - 34: 264-268. — DAN

Hansen, V. 1967. Nye danske biller (Coleoptera) 1966. - 35: 218-222. — DAN

Hansen, V. 1968. Nye danske biller (Coleoptera) 1967. - 36: 409-413. — DAN

Hansen, V. 1969. Nye danske biller (Coleoptera) 1968. - 37: 386-388. — DAN

Hansen, V. 1970a. Nye danske biller (Coleoptera) 1969. - 38: 165-169. — DAN

Hansen, V. 1970b. Tillæg til Fortegnelse over Danmarks biller (Coleoptera). - 38: 223-252. — DAN

Hansen, V. 1971. Billefaunaen i Jægersborg Dyrehave (Coleoptera). - 39: 161-200. — DAN

Hansen, V. 1972. Andet tillæg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). - 40: 109-118. — DAN

Hansen, V. 1973. Tredje tillæg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). - 41: 115-125. — DAN

Harding, S. & C. I. Carter, 1997. First record of males, oviparae and eggs of the green spruce aphid Elatobium abietinum (Walker) in Denmark (Hemiptera, Aphididae). - 65: 175-178. — DAN

Hardy, D. E. 1968. Bibionidae and Pipunculidae of the Philippines and Bismarck Islands (Diptera). - 36: 417-507. — ORI, AUS

Hardy, D. E. 1970. Tephritidae (Diptera) collected by the Noona Dan Expedition in the Philippine and Bismarck Islands. - 38: 71-136. — ORI, AUS

Hedal, S. & S. C. Schmidt, 1992. Om forekomsten af porcelænsmøllet Acentria ephemerella (Den. & Schiff.) i nogle danske fjorde. - 60: 17-20. — DAN

Hedemann, W. v. 1894. Bidrag til Fortegnelsen over de i Danmark levende Microlepidoptera. - 4: 254-289. — DAN

Hedemann, W. v. 1896. Om Samlen af Sommerfugle, især Microlepidoptera, i Troperne. - 5: 284-288 [som "384-388"]. — GEN

Hedicke, H. 1925. Fauna Færøensis. Cynipidae. - 14: 426-430. — PAL

Hedqvist, K.-J. 1968. Some Chalcidoidea (Hym.) collected in the Philippine, Bismarck and Solomon Islands. 1. Leucospididae, Perilampidae and Ormyridae. - 36: 153-167. — ORI, AUS

Hedström, L. 1963. Sexuellt beteende inom familjen Dolichopodidae (Dipt.). - 32: 33-36. — GEN

Heie, O. 1958. About the Identity of Aphis aucta Walker. - 28: 214-218. — DAN, PAL

Heie, O. 1960a. A List of Danish Aphids. 1.: Macrosiphoniella Del Guerc. and Dactynotus Raf. - 29: 193-211. — DAN

Heie, O. 1960b. Aulacorthum knautiae n. sp. (Homoptera: Aphididae). - 29: 304-311. — DAN

Heie, O. 1960c. Aphids caught in Moericke-trays on 5 localities in Denmark in 1956. - 29: 329-359.

Heie, O. 1961. A List of Danish Aphids. 2.: Macrosiphum Pass., Metopeurum Mordv., Delphiniobium Mordv., Corylobium Mordv., Acyrthosiphon Mordv., Metopolophium Mordv., Impatientinum Mordv., and Aulacorthum Mordv. - 31: 77-96. — DAN

Heie, O. 1962. A List of Danish Aphids. 3.: Microlophium Mordv., Hyalopteroides Theob., Idiopterus Davis, Amphoraphora Buckt., Megoura Buckt., Hyperomyzus Börner, Nasonovia Mordv., Rhopalosiphoninus Baker, Rhopalomyzus Mordv., Chaetosiphon Mordv., Cryptomyzus Oestl., Pleotrichophorus Börner, and Capitophorus v. d. G. - 31: 205-224. — DAN

Heie, O. 1964a. Aphids collected in Iceland in August, 1961. (Homopt., Aphididae). - 32: 220-235. — PAL

Heie, O. 1964b. A List of Danish Aphids. 4.: Longicaudus v. d. G., Ericaphis Börner, Myzaphis v. d. G., Myzus Pass., Tubaphis H. R. L., Phorodon Pass., Ovatus v. d. G., Liosomaphis Wlk., Cavariella Del Guerc., and Coloradoa Wils. - 32: 341-357. — DAN

Heie, O. 1965. A new species of Macrosiphum from Chamaenerium (Homoptera, Aphididae). - 34: 31-42. — DAN

Heie, O. 1967a. A List of Danish Aphids. 5: From Brachycolus Buckton to Cryptosiphum Buckton. - 35: 125-141. — DAN

Heie, O. E. 1967b. Aphids from the Philippines and the Bismarck Islands, with Description of a New Species of Greenideoida. - 35: 333-340. — ORI, AUS

Heie, O. E. 1969a. A List of Danish Aphids. 6: Aphis L. - 37: 70-94. — DAN

Heie, O. E. 1969b. A List of Danish Aphids 7.: Rhopalosiphum Koch, Longiunguis v. d. Goot, Paraschizaphis H. R. L., Schizaphis Börner, Hyalopterus Koch, Pterocomma Buckt., and additions to Aphididae s. str. - 37: 373-385. — DAN

Heie, O. E. 1970a. A List of Danish Aphids 8.: Lachnidae, Chaitophoridae, and Callaphididae. - 38: 137-164. — DAN

Heie, O. E. 1970b. A List of Danish Aphids 9.: Thelaxidae, Pemphigidae, Adelgidae and Phylloxeridae. - 38: 197-214. — DAN

Heie, O. E. 1971. Liste over værtsplanter for danske bladlus (Hemiptera, Aphidoidea). - 39: 145-158. — DAN, GEN

Heie, O. E. 1972a. Bladlus på birk i Danmark (Hom., Aphidoidea). - 40: 81-105. — DAN

Heie, O. E. 1972b. Færøernes bladlus (Homoptera, Aphidoidea). - 40: 145-150. — PAL

Heie, O. E. 1973. Tilføjelser til listen over danske bladlus (Homoptera, Aphidoidea). - 41: 177-187. — DAN

Heie, O. E. 1976. Masonaphis lambersi MacGill. og andre for Danmark nye bladlus (Homoptera, Aphidoidea). - 44: 3-8. — DAN

Heie, O. E. 1982. Fund af 25 bladlusarter nye for Danmark (Homoptera: Aphidoidea). - 49: 133-137. — DAN

Heie, O. E. 1984. Bladlus (Homoptera, Phylloxeroidea og Aphidoidea). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 32-36. — DAN (GEN)

Heie, O. E. 1986. Nogle for Danmark nye bladlus på elm og andre planter (Homoptera: Aphidoidea). - 53: 131-136. — DAN

Heie, O. E. 1987a. Bladlus (Homoptera, Aphidoidea) fra Skallingen. - 54: 37-38. — DAN

Heie, O. E. 1987b. Art, underart, biotype og varietet. - 55: 147-156. — GEN

Heie, O. E. 1989. Bladlus i Danmark i foråret efter den milde vinter 1988-89. - 57: 173-175. — DAN

Heie, O. E. 1991. Addition of fourteen species to the list of Danish aphids (Homoptera, Aphidoidea). - 59: 51-56. — DAN

Heie, O. E. 1995. An aphid from the Plio-Pleistocene København Formation, North Greenland (Homoptera, Aphidoidea). - 63: 17-18. — NEA

Heie, O. E. 1999. Annotated list of aphids recorded from Denmark (Hemiptera: Phylloxeroidea and Aphidoidea). - 67: 13-36. — DAN

Hellén, W. 1950. Some remarks on the Ichneumonid fauna of Iceland. - 25: 414-418. — PAL

Hemmingsen, A. M. 1947a. A chrysalis stridulating by means of instrument on inside of cocoon. - 25: 165-173. — PAL, GEN

Hemmingsen, A. M. 1947b. Plant bug guarding eggs and offspring and shooting anal jets (Physomerus grossipes F., Coreidae). - 25: 200. — ORI

Hemmingsen, A. M. 1958. A crane-fly larva (Tipula juncea Meigen) living in blown sand. - 29: 46-64. — DAN, PAL, NEA

Hemmingsen, A. M. 1960a. The function of some remarkable crane-fly ovipositors. - 29: 221-247. — GEN

Hemmingsen, A. M. 1960b. Instincts of Ammophila (Psammophila) tydei Guillon (Hymenoptera, Sphecidae). - 29: 325-328. — GEN

Hemmingsen, A. M. 1976. Stankelbensstudier. - 44: 129-156. — GEN

Hemmingsen, A. M. 1977. Ormeløvestudier. - 45: 167-188. — GEN

Hemmingsen, A. M., B. Mannheims & P. Nielsen 1958. Notes on crane-flies (Tipulidae) collected by Dr. Axel M. Hemmingsen in the Canary Islands. - 29: 71-77. — PAL

Hemmingsen, A. M. & E. T. Nielsen 1925. Ueber die Lebensinstinkte der dänischen Bembex rostrata L. - 16: 14-27. — DAN, GEN

Hemmingsen, A. M. & A. Nørrevang, 1963. Æglægning hos nogle stankelben (Dipt., Tipulidae). - 32: 21-22. — GEN

Henriksen, H. J. & N. P. Kristensen, 1982. Dagsommerfuglen Colias alfacariensis, en nyopdaget strejfgæst i Danmark (Lepidoptera: Pieridae). - 49: 123-131. — DAN

Henriksen, K. L. 1911-12. Oversigt over de danske Elateride-Larver. - (2. Række) 4 [= 9]: 225-331. (pp. 225-252: 1911; pp. 253-331: 1912). — DAN

Henriksen, K. L. 1913. Bemerkungen über einige dänische Elateriden. - 10: 1-8. — DAN

Henriksen, K. L. 1914. Om nogle for den danske Fauna nye Cynipide-Galler. - 10: 96-99. — DAN

Henriksen, K. L. 1915. (Mindre Meddelelse: Om et Par morfologiske Anomalier hos Biller). - 10: 210-211. — GEN

Henriksen, K. L. 1917. (Mindre Meddelelse: Nye danske Bladhvepse). - 11: 362. — DAN

Henriksen, K. L. 1919. De europæiske Vandsnyltehvepse og deres Biologi. (The aquatic Hymenoptera of Europe and their biology). - 12: 137-251. — PAL

Henriksen, K. L. 1920a. (Mindre Meddelelse: Husflue-Faunaen paa Skagen). - 13: 139-140. — DAN

Henriksen, K. L. 1920b. (Mindre Meddelelse: Mærkelige Findesteder for Tipulider). - 13: 193-194. — DAN

Henriksen, K. L. 1921a. (Mindre Meddelelse: Det første danske Fund af Protura). - 13: 296. — DAN

Henriksen, K. L. 1921b. (Mindre Meddelelse: Et nyt Tilfælde af Hypoderma bovis hos Mennesket). - 13: 297. — DAN

Henriksen, K. L. 1921c. Oversigt over de danske Coccidae. - 13: 305-317. — DAN

Henriksen, K. L. 1921d. (Mindre Meddelelse: Et nyt Tilfælde af Foresi). - 13: 341-343. — GEN

Henriksen, K. L. 1921e. (Mindre Meddelelse: Nye og sjældne Bladhvepse, Gravehvepse og Gedehamse). - 13: 343. — DAN

Henriksen, K. L. 1921-37. Oversigt over Dansk Entomologis Historie. - 15: 1-578 (pp. 1-48: 1921; pp. 49-96: 1922; pp. 97-144: 1924; pp. 145-192: 1925; pp. 193-240: 1926; pp. 241-288: 1927; pp. 289-480: 1936; pp. 481-578: 1937). — DAN, GEN

Henriksen, K. L. 1923. (Mindre Meddelelse: Mamestra dentina _ og Agrotis exclamationis _ in copula). - 14: 125-127. — GEN

Henriksen, K. L. 1924a. (Mindre Meddelelse: The Canadian Arctic Expedition 1913-18.). - 14: 235-239. — NEA

Henriksen, K. L. 1924b. (Mindre Meddelelse: Nye danske Hymenopterer.). - 14: 239. — DAN

Henriksen, K. L. 1924c. (Mindre Meddelelse: Det første nordiske Entomologmøde.). - 14: 242-245. — GEN

Henriksen, K. L. 1924d. (Mindre Meddelelse: Eghjortene paa Æbelø.) - 14: 245. — DAN

Henriksen, K. L. 1925a. (Mindre Meddelelse: Hærormen i Danmark.). - 14: 455-457. — DAN

Henriksen, K. L. 1925b. (Mindre Meddelelse: Hærormen i Danmark II). - 16: 34-35. — DAN

Henriksen, K. L. 1928a. Et Angreb af Lochmaea suturalis Th. paa Lyng (Calluna). - 16: 114-115. — DAN

Henriksen, K. L. 1928b. (Mindre Meddelelse: Om Nedarvning af erhvervede Egenskaber). - 16: 227-229. — GEN

Henriksen, K. L. 1933. (Mindre Meddelelse: Den V. Internationale Entomolog-Kongres). - 18: 402-404. — GEN

Henriksen, K. L. 1937. (Mindre Meddelelse: Det Femte Nordiske Entomologmøde i Lund den 3.-6. August 1936). - 20: 32-34. — GEN

Henriksen, K. L. 1939. Fremmede Gæster i vor Orthopterfauna. - 20: 195-211. — DAN

Henriksen, K. L. 1940. (Mindre Meddelelse: Et nyt dansk Tilfælde af "Creeping disease"). - 20: 605-606. — DAN

Henriksen, K. L. 1942. A note upon two South American Species of Warble-Flies (Cuterebra apicalis Guér. and Schmalzi Lutz), Parasites of Rodents. - 22: 284-289. — NEO

Henriksen, K. L. & E. Suenson, 1934. (Mindre Meddelelse: Det Fjerde Nordiske Entomologmøde i Oslo den 2.-5. Juli 1933). - 19: 135-139. — GEN

Henriksen, K. L. & N. L. Wolff, 1931. (Mindre Meddelelse: Det Tredie Nordiske Entomologmøde i Helsingfors 5.-7. August 1930). - 17: 389-393. — GEN

Herting, B. 1969. Records of Tachinidae (incl. Rhinophorinae) and Oestridae (Diptera) from Southern Spain, with descriptions of two new species. - 37: 207-224. — PAL

Hinz, R. 1969. Drei neue Ichneumoniden aus Nordeuropa (Hym., Ichneumonidae). - 37: 280-284. — PAL

Hoffmeyer, E. B. 1925. Bemærkninger om danske Galhvepse. - 16: 1-8. — DAN

Hoffmeyer, E. B. 1929. Aus Samen gezüchtete Callimomiden (Callomomidenstudien I). - 16: 323-334. — DAN, PAL, NEA

Hoffmeyer, E. B. 1930a. Eine neue dänische Cynipide aus Arnica, nebst Bemerkungen über das Phanacis-Männchen. - 16: 417-418. — DAN

Hoffmeyer, E. B. 1930b. Notes on some North American Callimomidae (Hym. Chalc.) (Callimomid Studies 3.). - 17: 213-218. — NEA

Hoffmeyer, E. B. 1930c-31a. Beiträge zur Kenntnis der dänischen Callimomiden, mit Bestimmungstabellen der europäischen Arten (Hym. Chalc.) (Callimomidenstudien 5). - 17: 232-285 (pp. 232-260: 1930; pp. 261-285: 1931). — DAN, PAL

Hoffmeyer, E. B. 1931b. Nye og sjældne danske Zoocecidier. - 17: 381-388. — DAN

Hoffmeyer, E. B. 1932a. Ueber Sensillen in den Hymenopteren-Flügeln. - 18: 58-74. — GEN

Hoffmeyer, E. B. 1932b. Neue Agaontiden I (Hym. Chalc.). - 18: 186-199. — ORI, NEO

Hoffmeyer, E. B. 1933. A new Callimome from Denmark with Corrections and Field Notes to other Callimomidae. (Hym. Chalc.). (Callimomid Studies 6). - 18: 246-249. — DAN, NEO, NEA

Hoffmeyer, E. B. 1944. (Mindre Meddelelse: Callimome violae n. sp. (Hym. Chalc.) (Callimomidenstudien 7)). - 24: 158. — DAN

Hoffmeyer, E. B. 1948. Tillæg til Fortegnelse over de danske Galler. - 25: 226-230. — DAN

Hoffmeyer, S. 1916. Macrolepidopterer og Phragmites communis. - 11: 6-15. — DAN

Holm, J. 1945. Sommerfuglefangst i Roden Skov. En Henstilling. - 24: 361-362. — DAN

Holm, S. N. & J. Farkas, 1986. Control of the chalcid wasp Pteromalus apum Retzius, a parasite of Megachile rotundata (Fabr.) (Hymenoptera, Pteromalidae & Apidae). - 53: 59-64. — GEN

Holmen, M. 1979a. Hvirvleren Gyrinus colymbus Er. fundet i Danmark (Coleoptera: Gyrinidae). - 47: 85. — DAN

Holmen, M. 1979b. Fire vandkalve nye for Danmark med oplysninger om deres udbredelse og levevis (Coleoptera: Dytiscidae). - 47: 89-95. — DAN

Holmen, M. 1981. Status over Danmarks Haliplidae (Coleoptera) med bemærkninger om zoogeografi og autøkologi. - 49: 1-14. — DAN

Holmen, M. 1984. Vandkalven Hydroporus nigellus Mannerheim, 1853 ny for Danmark (Coleoptera: Dytiscidae). - 51: 125-126. — DAN

Holmen, M. 1987. (Mindre meddelelse: Dytiscus latissimus L. - en truet vandkalv (Coleoptera: Dytiscidae). - 55: 29-30. — DAN

Holmen, M. 1991. Dværgvandnymfe, Nehalennia speciosa (Charpentier), ny for Danmark (Odonata, Coenagrionidae). - 59: 1-3. — DAN

Holmen, M. 1993. Fredede insekter i Danmark. Del 3: Biller knyttet til vand. - 61: 117-134. — DAN

Holst, K. T. 1969. The distribution of Orthoptera in Denmark, Scania and Schleswig-Holstein. - 37: 413-442. — DAN, PAL

Holst, K. T. 1984a. Kakerlakker (Blattodea). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 19. — DAN (GEN)

Holst, K. T. 1984b. Ørentviste (Dermaptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 20. — DAN (GEN)

Holst, K. T. 1984c. Græshopper, Fårekyllinger og Jordkrebs (Orthoptera Saltatoria). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 22-24. — DAN (GEN)

Holst, P. 1957a. Sommerfuglenyt fra Bornholm 1956 med en ny art for faunaen: Cosymbia orbicularia Hb. - 28: 17-18. — DAN

Holst, P. 1957b. To nye danske sommerfugle: Hydroecia nordstroemi Horke og Perizoma hydrata Tr. - 28: 145-150. — DAN

Holst, P. L. 1961. To nye danske sommerfugle: Manhatta biviella Z. og Acrobasis tumidana Schiff. - 31: 123-126. — DAN

Holst, P. L. 1962a. Ephestia moebiusi Rbl. (Lepidoptera, Phycitidae) in Denmark. - 31: 236-241 + 1 (unn.) pl. — DAN

Holst, P. L. 1962b. Tortrix unitana Hübner, a Distinct Species (Lepidoptera, Tortricidae). - 31: 303-310 + 1 (unn.) pl. — DAN, PAL

Holst, P. L. 1965. Hydraecia ultima nov. spec. (Lepidoptera, Noctuidae). - 34: 54-60. — PAL

Holstebroe, H. O. 1905. (Mindre Meddelelse: Coleoptera). - (2. Række) 2 [= 7]: 377-378. — DAN

Holstebroe, H. O. 1910. De danske Arter af Slægten Choleva Latreille. - (2. Række) 3 [= 8]: 377-403. — DAN

Holstebroe, H. O. 1914. Tillæg til "De danske Arter af Slægten Choleva Latreille". - 10: 144-150. — DAN

Holstebroe, H. O. 1915. De danske Arter af Slægten Colon. - 10: 191-209. — DAN

Horn, W. 1923. Einiges über neue und alte Cicindeliden (Col.). - 14: 211-216. — ORI, NEO

Hurd, P. D. 1967. The Identity of Megachile rotundata (Fabricius) and M. argentata (Fabricius) (Hymenoptera: Apoidea). - 35: 1-10. — PAL, NEA

Hynes, H. B. N. 1953. The Plecoptera of some small streams near Silkeborg, Jutland. - 26: 489-494. — DAN

Høeg, N. 1919. Nogle Meddelelser om Fund af sjældnere og enkelte for den danske Fauna nye Bille-Arter i Jylland, specielt Horsensegnen. - 13: 23-29. — DAN

Høeg, N. 1945. Beitrag zur Systematik der Aleocharinen. Über die Behaarung des Thorax bei der Gattung Atheta Thomson. - 24: 264-286. — GEN

Høegh-Guldberg, O. 1963. Aricia agestis Schiff. og Aricia allous Hb. (Lep., Rhopalocera). Aricia-studier 5. - 32: 22-26. — DAN, PAL

Hågvar, S. 1987a. Det XX Nordiske Entomologmøde, København. 4.-6. august 1986. - 55: 69-72. — GEN

Hågvar, S. 1987b. Why do collemboles and mites react to changes in soil acidity? - 55: 115-119. — GEN

Iversen, T. M. 1971. Culex torrentium Martini (Dipt. Culicidae) ny for Danmark, med en beskrivelse af larvebiotopen. - 39: 235-239. — DAN

Iversen, T. M. 1978. Life cycle and growth of three species of Plecoptera in a Danish spring. - 46: 57-62. — DAN

Jacobsen, G. 1903. (Mindre Meddelelse: Lepidoptera). - (2. Række) 2 [= 7]: 55. — DAN

Jacobsen, G. 1903. (Mindre Meddelelse: Coleoptera). - (2. Række) 2 [= 7]: 200. — DAN

Jacobsen, G. 1903. (Mindre Meddelelse: Lepidoptera). - (2. Række) 2 [= 7]: 201. — DAN

Jacobsen, O. 1888. Lidt om St. Hans-Ormens Levemaade. - 1: 212-214. — GEN

Jacobsen, O. 1914. Nye og sjældne danske Tæger. - 10: 89-95. — DAN

Jacobsen, O. 1915a. Nye og sjældne danske Tæger. II. - 10: 246-250. — DAN

Jacobsen, O. 1915b. Fortegnelse over danske Cicader. - 10: 317-328. — DAN

Jacobsen, O. 1917. (Mindre Meddelelse: Nye danske Cicader). - 11: 363-364. — DAN

Jacobsen, O. 1919. Fortegnelse over de hidtil kendte danske Psyllider. - 12: 355-360. — DAN

Jacobsen, O. 1920. Fund af nye og sjældne Tæger i 1915-19, samt Bemærkninger om nogle Arter, der hidtil stod upaaagtede eller ubestemte i afdøde Konservator Schlicks Samling. - 13: 128-135. — DAN

James, M. T. 1966. The Blow flies (Diptera, Calliphoridae) collected in the Philippine Islands by the Noona Dan Expedition. - 34: 463-488. — ORI

James, M. T. 1969. The Soldier Flies (Diptera, Stratiomyidae) collected in the Philippine Islands by the Noona Dan Expedition. Part I. Beridinae, Sarginae, Clitellariinae, and Cyphomyiinae. - 37: 339-350. — ORI

Jansson, A. 1932. Bidrag till kännedomen om Bornholms Hemiptera Heteroptera. Fam. Nabidae-Scutelleridae. - 18: 175-185. — DAN

Jansson, A. 1950-51. The Gall-flies (Cynipidae) of Iceland. A Revision. - 25: 425-434. (pp. 425-428: 1950; pp. 429-434: 1951). — PAL

Jeannel, R. 1957. Deux nouveaux Trechus d'Asie Centrale. - 28: 97-100. — PAL

Jelnæs, J. E. 1976a. Eriopygodes imbecilla (F.) (Lepidoptera, Noctuidae) ny for Danmark. - 44: 101-102. — DAN

Jelnæs, J. E. 1976b. Agnathosia propulsatella (Rebel) (Lepidoptera, Tineidae) ny for Danmark. - 44: 119-120. — DAN

Jensen, A. 1987. Biller (Coleoptera) indsamlet på udlagte kaninådsler. - 54: 113-123. — DAN

Jensen, A., V. Mahler & M. Hansen, 1992. To nye danske biller i en brændt mose i Sønderjylland (Coleoptera: Staphylinidae & Cryptophagidae). - 60: 13-16. — DAN

Jensen, C. 1905. (Mindre Meddelelse: Lepidoptera). - (2. Række) 2 [= 7]: 378. — DAN

Jensen, C. F. 1984a. Døgnfluer (Ephemeroptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 16-18. — DAN (GEN)

Jensen, C. F. 1984b. Slørvinger (Plecoptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 20-22. — DAN (GEN)

Jensen, H. K. 1968. En klækning af Heliothela atralis Hb. (Lep., Pyralidae). - 36: 341-342. — DAN

Jensen, H. K. 1972. Ny vikler for den danske fauna, Laspeyresia illutana HS. (Lep., Tortricidae). - 40: 141-144. — DAN

Jensen, L. P. 1903. (Mindre Meddelelse: Lepidoptera). - (2. Række) 2 [= 7]: 200. — DAN

Jensen, L. P. 1905. (Mindre Meddelelse: Lepidoptera). - (2. Række) 2 [= 7]: 378-379. — DAN

Jensen, O. [= Ole] 1963. Nye fund af sjældne biller (Coleoptera) i Jylland. - 32: 190-191. — DAN

Jensen, O. 1967a. Om indsamling af Cryptocephalus biguttatus Scop. (Col., Chrysomelidae). - 35: 26. — DAN

Jensen, O. 1967b. Nye fund af sjældne biller (Coleoptera) i Danmark. - 35: 349-350. — DAN

Jensen, O. 1969. Nye fund af sjældne biller (Coleoptera) i Jylland. - 37: 272-273. — DAN

Jensen, O. [= Ove] 1971. Iagttagelser over en koloni af stylopiserede bier, Andrena vaga Panz., i Nordsjælland (Strepsiptera & Hymenoptera, Apidae). - 39: 90-95. — DAN

Jensen, O. 1973. Neuroptera og Psocoptera fra Læsø. - 41: 16-20. — DAN

Jensen, O. T. 1984. Viftevinger (Strepsiptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 45-47. — DAN (GEN)

Jensen, P. B. 1983. Notes on Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) discribed [sic] or recorded from Denmark. - 50: 7-10. — DAN

Jensen, P. B. 1984. New Danish encyrtids (Hymenoptera, Encyrtidae). In memory of R. W. Schlick. - 51: 97-101. — DAN

Jensen, T. F. & M. G. Nielsen 1982. En status over udbredelsen af myreslægten Camponotus i Danmark. - 49: 113-116. — DAN

Jensen, T. S. 1988. Træhvepsen Xeris spectrum (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera, Siricidae) - nye registreringer efter 100 år. - 56: 13-15. — DAN

Jensen, T. S. & P. Ochsner, 1999. Indigenous and introduced seed chalcids in Denmark - with a revised key to the Danish species (Hymenoptera: Torymidae). - 67: 47-56. — DAN

Jensen-Haarup, A. C. 1899. Om Esbjergegnens Billefauna. - (2. Række) 1 [= 6]: 98-103. — DAN

Jensen-Haarup, A. C. 1906. A new species of the genus Berosus. - (2. Række) 3 [= 8]: 50-51. — NEO

Jensen-Haarup, A. C. 1916. Some new Delphacinæ from Denmark. (Hem. Hom.). - 11: 1-5. — DAN

Jensen-Haarup, A. C. 1920. Hemipterological Notes and Descriptions I. - 13: 209-224. — PAL, AFR, NEO

Jensen-Haarup, A. C. 1922. Hemipterological Notes and Descriptions II. - 14: 1-16. — DAN, AFR, NEO

Jensen-Haarup, A. C. 1924. Hemipterological Notes and Descriptions III. - 14: 323-338. — DAN, NEO

Jensen-Haarup, A. C. 1926. Hemipterological Notes and Descriptions IV. - 16: 41-56. — DAN, AFR, ORI, NEO

Jensen-Haarup, A. C. 1928. Hemipterological Notes and Descriptions V. - 16: 185-202. — ORI, AUS, NEO, NEA

Jensen-Haarup, A. C. 1931. Hemipterological Notes and Descriptions VI. - 17: 319-336. — DAN, AFR, ORI, NEO

Jespersen, C. & O. Lomholdt, 1983. De danske frøhvepse, Megastigmus Dalmann, 1820 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Torymidae). - 50: 111-118. — DAN

Johannesen, B. 1954. Sommerfugle i Nord- og Østvendsyssel (Diarsia sigma Schiff., ny for Danmark). - 27: 53-55. — DAN

Johannesen, B. 1971. Actinotia hyperici Schiff. ny for Danmark (Lep., Noctuidae). - 39: 158-160. — DAN

Johannesen, P. 1990. Observationer af sommerfugle i Syd- og Sydvestgrønland (Lepidoptera). - 58: 1-8. — NEA

Johansen, J. P. 1895. Catalogus Coleopterorum Danicorum. Fam. Staphylinidæ. Pars IV. Fortegnelse over de i Danmark levende Rovbiller. Fjerde Del. - 5: 10-101. — DAN

Johansen, J. P. 1903. Meddelelse af Fund af adskillige for Faunaen nye og af nogle kjendte, sjældne Biller. - (2. Række) 2 [= 7]: 180-187. — DAN

Johansen, J. P. 1904. Om Undersøgelse af Myretuer, samt Fortegnelse over de i Danmark fundne saakaldte myrmecophile Biller. - (2. Række) 2 [= 7]: 217-266. — DAN

Johansen, J. P. 1905. Meddelelse af Fund af adskillige for Faunaen nye og af nogle kjendte, sjældne Biller. II. - (2. Række) 2 [= 7]: 364-375. — DAN

Johansen, J. P. 1906. Meddelelse af Fund af adskillige for Faunaen nye og af nogle kjendte, sjældne Biller. III. - (2. Række) 3 [= 8]: 65-84. — DAN

Johansen, J. P. 1907. En ny Quedius-Art. - (2. Række) 3 [= 8]: 170-174. — DAN

Johansen, J. P. 1910. Om Forekomst, Indsamling og Præparation af Staphyliner. - (2. Række) 3 [= 8]: 286-304. — GEN

Johansen, J. P. 1912. Meddelelse af Fund af adskillige for Faunaen nye og af nogle kjendte, sjældne Rovbiller. - (2. Række) 4 [= 9]: 332-347. — DAN

Johnsen, P. 1943. (Mindre Meddelelse: Hyalomma marginatum Koch, en Blodmide ny for Danmark). - 22: 381-383. — DAN

Johnsen, P. 1945. (Mindre Meddelelse: Entomologiske Notitser fra Bornholm). - 24: 363-366. — DAN

Johnsen, P. 1946. Bidrag til Kundskaben om den danske Ixodide-Fauna. - 24: 397-401. — DAN

Johnsen, P. 1948. Notes on the Danish Louse-Flies (Diptera: Hippoboscidae). - 25: 278-298. — DAN

Johnsen, P. 1951. Hormonmidlernes Giftighed for Honningbier. In Tuxen, S. L., Det Ottende Nordiske Entomologmøde i København 2.-4. August 1950. - 26: 162. — GEN

Johnsen, P. & H. Krog, 1948. Potosia speciosissima Scop. subfossil in Denmark (Coleoptera Lamellicornia). - 25: 252-262. — DAN

Jór, J. 1973. Plusia chalcites Esp. taget på Fyn (Lep., Noctuidae). - 41: 187-188. — DAN

Jøker, A. 1939. Fra et Ophold paa San Cataldo i Juni Maaned 1937. - 20: 231-233. — PAL

Jøker, A. 1942. Iagttagelser af Osmia caementarias Redebygningsforhold. - 22: 210-214. — DAN, GEN

Jørgensen, G. 1972. To for den danske fauna nye sommerfugle (Lepidoptera). - 40: 191-192. — DAN

Jørgensen, J. 1980. Et angreb af hindbærsnudebiller (Anthonomus rubi (Herbst)) på rose (Coleoptera: Curculionidae). - 48: 47-48. — DAN

Jørgensen, J. 1997. Galler (zoocecidier) fundet på Læsø 1980-1996. - 65: 1-15. — DAN

Jørgensen, L. 1914. (Mindre Meddelelse: Thyreus clypeatus L). - 10: 118. — DAN

Jørgensen, L. 1919. De danske Arter af Slægten Nomada Scop. - 13: 40-72. — DAN

Jørgensen, L. 1920. Smaa Iagttagelser af nogle danske Biers Liv. - 13: 153-159. — DAN

Jørgensen, P. 1903a. (Mindre Meddelelse: Coleoptera). - (2. Række) 2 [= 7]: 199. — DAN

Jørgensen, P. 1903b. (Mindre Meddelelse: Lepidoptera). - (2. Række) 2 [= 7]: 200-201. — DAN

Jørgensen, P. 1906a. De danske galledannende Cynipider. - (2. Række) 3 [= 8]: 85-112, Pl. II. — DAN

Jørgensen, P. 1906b. De danske Arter af Bladhvepseslægten Pontania Costa. (Chalastogastra). - (2. Række) 3 [= 8]: 113-126, Pl. III. — DAN

Jørgensen, P. 1942-43. Biological Observations on Some Solitary Vespides. - 22: 299-335. (pp. 299-312: 1942; pp. 313-335: 1943). — DAN, GEN

Jørum, P. 1964. Fire sjældne biller (Coleoptera) fundet i Jylland 1960-63. - 32: 320. — DAN

Jørum, P. 1976. En undersøgelse af løbebillefaunaens sammensætning og sæsonaktivitet i en dansk bøgeskov (Coleoptera, Carabidae). - 44: 81-99. — DAN, GEN

Jørum, P. 1980. Life cycles and annual activity patterns of Pterostichus melanarius (Illig.) and P. niger (Schall.) (Coleoptera: Carabidae) in a Danish beech wood. - 48: 19-25. — DAN, GEN

Jørum, P. 1985. Life cycle and phenology of Carabus problematicus Herbst, 1786 in Denmark (Coleoptera, Carabidae). - 53: 27-30. — DAN, GEN

Jørum, P. 1995. En ny lokalitet for træbukken Oberea oculata (Linnaeus, 1758) - med et par tips om indsamlingsmåde (Coleoptera, Cerambycidae). - 63: 99-100. — DAN

Jørum, P. 1999. En population af strandpupperøver, Calosoma maderae (Fabricius, 1775) i det nordlige Jylland (Coleoptera, Carabidae). - 67: 39-45. — DAN

Jørum, P. & T. P. Jørum, 1996. En sikker dansk forekomst af stor guldløber, Carabus auratus Linnaeus, 1761 (Coleoptera, Carabidae). - 64: 273-276. — DAN

Jørum, P. & V. Mahler, 1985. Asaphidion curtum (Heyden, 1870) - en ny dansk løbebille (Coleoptera, Carabidae). - 53: 46-48. — DAN

Jørum, P. & V. Mahler, 1987. Løbebillen Agonum munsteri (Hellén, 1935) ny for den danske fauna (Coleoptera). - 54: 165-168. — DAN

Jørum, P. & O. Mehl, 1989. Cylister linearis (Erichson, 1834) og C. angustatus (Hoffmann, 1803) - to nye danske stumpbiller (Coleoptera, Histeridae). - 57: 137-138. — DAN

Kaaber, S. 1964. Studies on Maculinea alcon (Schiff.) - rebeli (Hir.) (Lep. Lycaenidae) with Reference to the Taxonomy, Distribution, and Phylogeny of the Group. - 32: 277-319 + 1 (unn.) pl. — DAN, PAL

Kaaber, S. 1997. Iagttagelser under tre sommerfugletræk over Færøerne i 1996. - 65: 109-118. — PAL

Kaaber, S. 1999. Nogle bemærkninger om otte nye færøske sommerfuglearter fra 1997 (Lepidoptera). - 67: 1-12. — PAL

Kaaber, S., P. S. Nielsen, M. Stoltze & U. Terndrup, 1998. Fredede insekter i Danmark. Del 5: Dagsommerfugle. - 66: 1-19. — DAN

Kaiser, E. W. 1965. Vandtæger (Heteroptera aquatica) fra Hanstedreservatet. In Tuxen, S. L. (ed.), Hansted-Reservatets Entomologi. Resultater af "Entomologisk Forenings Thy-Undersøgelse" samlede af S. L. Tuxen. - 30: 301-304. — DAN

Kanervo, V. 1963. Kålmalens (Plutella maculipennis Curt.) parasitsteklar och deras betydelse (Hym. et Lep.). - 32: 49-52. — PAL, GEN

Kangas, E. 1963. Tallens reagering till skador förorsakade av Evetria resinella L. (Lep.). - 32: 67-70. — GEN

Karsholt, O. 1973. Et dansk fund af Syncopacma vinella Bankes (Lep., Gelechiidae). - 41: 174-176. — DAN

Karsholt, O. 1974. Et dansk fund af Catoptria maculalis Zett. (Lepidoptera, Pyralidae). - 42: 142-144. — DAN

Karsholt, O. 1978. Nogle indslæbte sommerfugle i Zoologisk Museums samling (Lepidoptera: Tineidae, Pyralidae). - 46: 65-67. — DAN

Karsholt, O. 1984. Stængelmøllenes udbredelse i Danmark (Lepidoptera, Ochsenheimeriidae). - 51: 93-96. — DAN

Karsholt, O. 1994. Nogle indslæbte sommerfugle i Danmark, samt bemærkninger om dette emne (Lepidoptera). - 62: 1-6. — DAN, GEN

Karsholt, O. 1996. Coleophora zukowskii Toll, 1959 rediscovered in Denmark, with description of its hitherto unknown female (Lepidoptera, Coleophoridae). - 64: 311-315. — DAN

Karsholt, O. 1997. The genus Chrysoclista Stainton, 1854 in Europe (Lepidoptera, Agonoxenidae). - 65: 29-33. — DAN, PAL

Karsholt, O., M. V. Kozlov & N. P. Kristensen, 1994. Eriocrania cicatricella (Zetterstedt, 1839), the correct name of the moth currently known as Eriocrania haworthi Bradley, 1966. - 62: 91-93. — PAL

Karsholt, O. & N. P. Kristensen, 1974. Undersøgelser over sommerfuglefaunaen på Hesselø. - 42: 33-47. — DAN

Karsholt, O. & K. Larsen, 1986. Aterpia corticana (Den. & Schiff.) og andre sommerfugle meldt fra Ringedal på Bornholm (Lepidoptera). - 53: 89-95. — DAN

Karsholt, O. & E. S. Nielsen 1978. Nogle for den danske fauna nye småsommerfugle, med en oversigt over Coleophora milvipennis-gruppen (Lepidoptera). - 46: 1-16. — DAN

Karsholt, O. & E. Palm, 1979. Oversigt over viklernes udbredelse i Danmark (Lepidoptera: Tortricoidea). - 47: 49-61. — DAN

Karsholt, O. & K. Pedersen, 1977. Tre arter af Microlepidoptera nye for Danmark. - 45: 37-43. — DAN

Karsholt, O. & P. Skou, 1987. Sommerfugle (Lepidoptera) fra Skallingen. - 54: 67-92. — DAN

Keiding, J. 1943. Notizen über dänische Wassermilben. - 23: 375-398. — DAN

Kerzhner, I. M. 1970. Some Heteroptera Nabidae (Hemiptera) from the Southern Philippines and the Bismarck Islands. - 38: 177-194. — ORI, AUS

Ketil, P. 1985. (Mindre Meddelelse: Bornholms Naturstation - et udgangspunkt for dit næste naturprojekt?). - 53: 23. — GEN (DAN)

Kevan, D. K. M. 1952. Dermaptera, Manteodea, Phasmatodea and Saltatoria collected by Dr. B. Benzon and Dr. F. W. Bræstrup in Southern and Central Kenya Colony. - 26: 222-230. — AFR

Kevan, D. K. M. 1953. On the Identity of Gryllus scaber Fabricius, 1798 (Orthopt., Acrididae). - 26: 482-488. — ORI

Kevan, D. K. M. 1966. Some Orthoptera-Caelifera from the Philippine, Bismarck and Solomon Islands, with a few interesting records from New Guinea and the Moluccas. - 34: 375-420, Pl. I-III. — ORI, AUS

Kieffer, J. J. 1906. Eine neue Weidengallmücke. Mit Bemerkungen über die Gallen und die Lebensweise von J. C. Nielsen, Kopenhagen. - (2. Række) 3 [= 8]: 1-4. — DAN

Kieffer, J. J. 1910. Beitrag zur Kenntnis der Baeinae. - (2. Række) 3 [= 8]: 404-406. — DAN

Kieffer, J. J. 1913. Zwei neue Hymenopteren aus Dänemark. - (2. Række) 4 [= 9]: 378-380. — DAN

Kieffer, J. J. 1915. Über dänische Chironomiden. - 10: 280-297. — DAN

Kieffer, J. J. 1917. Über neue und bekannte Microhymenopteren. - 11: 341-350. — DAN, PAL

Kjær, E. 1940. (Mindre Meddelelse: Tapinostola bondii Knaggs paa Amager). - 20: 607-608. — DAN

Kjærandsen, J. & L. L. Jørgensen, 1992. Fungus-gnats from the Faroes. - 60: 85-87. — PAL

Kleine, R. 1928. Zwei neue Nemocephalus-Arten aus dem Universitetets Zoologiske Museum, Kopenhagen (Col. Brenthidae). - 16: 223-226. — NEO

Kløcker, A. 1899. Chionea aranoides, Dalm., en for vor Fauna ny Flue. - (2. Række) 1 [= 6]: 104. — DAN

Kløcker, A. 1901. Lepidoptera fangne paa elektrisk Fyr. - (2. Række) 1 [= 6]: 105-109. — DAN

Klöcker, A. 1903a. Tillæg til Fortegnelsen over de i Danmark levende Macrolepidoptera. - (2. Række) 2 [= 7]: 31-51. — DAN

Klöcker, A. 1903b. Et Apparat til Fangst af Lepidoptera paa Lys. - (2. Række) 2 [= 7]: 52-53. — GEN

Klöcker, [A.] 1903c. (Mindre Meddelelse: Lepidoptera). - (2. Række) 2 [= 7]: 55. — GEN

Klöcker, A. 1903d. Ein kleiner Beitrag zu dem Verzeichnisse der Lepidopteren Grönlands. - (2. Række) 2 [= 7]: 89-90. — NEA

Klöcker, [A.] 1903e. (Mindre Meddelelse: Lepidoptera). - (2. Række) 2 [= 7]: 92-93. — DAN

Kløcker, A. 1903f. Lycaena Arion's Udviklingshistorie. - (2. Række) 2 [= 7]: 188-191. — DAN

Klöcker, A. 1905. (Mindre Meddelelse: Lepidoptera). - (2. Række) 2 [= 7]: 379. — DAN

Klöcker, A. 1906a. Tillæg til Fortegnelsen over de i Danmark levende Macrolepidoptera. - (2. Række) 3 [= 8]: 52-56. — DAN

Klöcker, A. 1906b. (Mindre Meddelelse: Parthenogenese hos Lepidoptera). - (2. Række) 3 [= 8]: 59-60. — GEN

Klöcker, A. 1906c. (Mindre Meddelelse: Metoecus paradoxus L.). - (2. Række) 3 [= 8]: 60. — DAN

Klöcker, [A.] 1907a. (Mindre Meddelelse: Lepidoptera). - (2. Række) 3 [= 8]: 191. — DAN

Klöcker, [A.] 1907b. (Mindre Meddelelse: Lepidoptera). - (2. Række) 3 [= 8]: 191-192. — DAN

Klöcker, A. 1909a. De fem ældste Fortegnelser over danske Sommerfugle. - (2. Række) 3 [= 8]: 203-226. — DAN

Klöcker, A. 1909b. Praktiske Notitser. - (2. Række) 3 [= 8]: 244-247. — GEN

Klöcker, A. 1910. (Mindre Meddelelse: Diptera, Hymenoptera). - (2. Række) 3 [= 8]: 315-317. — DAN

Knudsen, S. S. 1978. (Mindre Meddelelse: Ropalopus signaticollis Solsky fundet i Danmark (Col., Cerambycidae)). - 46: 131. — DAN

Knutson, L. V. & L. Lyneborg, 1965. Danish Acalypterate Flies. 3. Sciomyzidae (Diptera). - 34: 61-101. — DAN

Koch, V. 1887. Attelabus curculionoides. - Ent Meddr 1: 22-25. — DAN

Kolbe, H. 1933. Fossile Coleopteren aus praeglazialer und spätglazialer Zeit Süd-Schwedens. - 18: 209-214. — PAL

Koponen, S. 1982. Spiders (Araneae) from Narssaq, southern Greenland. - 49: 117-119. — NEA

Kormilev, N. A. 1967. Some Aradidae (Hemiptera-Heteroptera) from the Philippine, Bismarck and Solomon Islands. - 35: 291-300. — ORI, AUS

Kornerup, U. 1960. Coleoptera - Biller. In Tuxen, S. L. (ed.), Hansted-Reservatets Entomologi. Resultater af "Entomologisk Forenings Thy-Undersøgelse" samlede af S. L. Tuxen. - 30: 59-104. — DAN

Kring, T. 1973. Guldsmede fra Læsø (Odonata). - 41: 159-160. — DAN

Krishna, K. 1965. A New Species of Termite from the Nicobar Islands (Isoptera, Termitidae, Nasutitermitinae). - 34: 107-109. — ORI

Kristensen, N. P. 1965. Cikader (Homoptera auchenorrhyncha) fra Hansted-reservatet. In Tuxen, S. L. (ed.), Hansted-Reservatets Entomologi. Resultater af "Entomologisk Forenings Thy-Undersøgelse" samlede af S. L. Tuxen. - 30: 269-287, Pl. 1. — DAN

Kristensen, N. P. 1966a. On the subgeneric position of Orthosia porosa (Lep., Noctuidae). - 34: 211-213 + 1 (unn.) pl. — PAL, GEN

Kristensen, N. P. 1966b. Notes on Sterrha ochrata, a moth new to the Danish fauna (Lep., Geometridae). - 34: 214-220 + 2 (unn.) pls. — DAN, PAL

Kristensen, N. P. 1967a. Erection of a New Family in the Lepidopterous Suborder Dacnonypha. - 35: 341-345. — AUS, GEN

Kristensen, N. P. 1967b. A Note on Chapmania kaltenbachi sensu Hering 1932 (Lep., Eriocraniidae). - 35: 346-348. — PAL

Kristensen, N. P. 1968a. The Skeletal Anatomy of the Heads of Adult Mnesarchaeidae and Neopseustidae (Lep., Dacnonypha). - 36: 137-151. — GEN

Kristensen, N. P. 1968b. The Anatomy of the Head and Alimentary Canal of Adult Eriocraniidae (Lep., Dacnonypha). - 36: 239-315. — GEN

Kristensen, N. P. 1971a. Et sjællandsk eksemplar af Nymphalis xanthomelas (Lep., Nymphalidae). - 39: 129-132. — DAN

Kristensen, N. P. 1971b. Sikre bestemmelseskarakterer hos hunnerne af Adopaea lineola og A. flava (Lep., Hesperiidae). - 39: 133-136. — DAN, GEN

Kristensen, N. P. 1971c. Dagsommerfuglenes storsystematik. En oversigt over nyere undersøgelser. - 39: 201-234. — GEN

Kristensen, N. P. 1984a. Netvinger (Neuropterida). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 38-39. — DAN (GEN)

Kristensen, N. P. 1984b. Skorpionfluer (Mecoptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 39. — DAN (GEN)

Kristensen, R. M. & K. Vestergaard, 1975. Døgnaktivitet under arktiske sommerbetingelser hos springhalen Sminthurides malmgreni Tullberg (Collembola). - 43: 21-32. — NEA

Krogh, A. 1943. Some experiments on the osmoregulation and respiration of Eristalis larvæ. - 23: 49-65. — GEN

Kryger, J. P. 1903a. (Mindre Meddelelse: Lepidoptera). - (2. Række) 2 [= 7]: 54-55. — DAN

Kryger, J. P. 1903b. Danske trimere Chalcidier. - (2. Række) 2 [= 7]: 192-197. — DAN

Kryger, J. P. 1904a. Acherontia Atropos L. - (2. Række) 1 [= 6]: 235-239. — DAN

Kryger, J. P. 1904b. (Mindre Meddelelse: Hymenoptera). - (2. Række) 2 [= 7]: 340. — DAN

Kryger, J. P. 1906. (Mindre Meddelelse: Fund af nye og sjældne Arter). - (2. Række) 3 [= 8]: 60. — DAN

Kryger, I. P. 1907. (Mindre Meddelelse: Lepidoptera). - (2. Række) 3 [= 8]: 191. — DAN

Kryger, J. P. 1910. Snyltere i Edderkoppeæg. - (2. Række) 3 [= 8]: 257-285 (rettelse: 422). — DAN

Kryger, I. P. 1914. En Myg, der angriber en Sommerfugl. - 10: 83-88. — DAN

Kryger, J. P. 1915a. Biologiske Oplysninger om nogle nye eller sjældne Billelarver. - 10: 172-179. — DAN

Kryger, J. P. 1915b. Cephalobaris eskelundi gen. et spec. nov. (Hymenopt. Ichneum.). - 10: 243-245. — DAN

Kryger, J. P. 1915c. Om nogle Zygæner og deres Snyltere. - 10: 273-279. — DAN

Kryger, J. P. 1918. Om entomologiske Ekskursioner. - 12: 65-96. — GEN

Kryger, J. P. 1919a. The European Trichogramminae. - 12: 257-354. — PAL

Kryger, J. P. 1919b. Biologiske Oplysninger om nogle nye eller sjældne Billelarver. II. - 13: 30-39. — DAN

Kryger, J. P. 1920a. (Mindre Meddelelse: Ny dansk Gravehveps). - 13: 137-138. — DAN

Kryger, J. P. 1920b. Further investigations upon the European Trichogramminae. - 13: 183-188. — PAL

Kryger, J. P. 1921. Den store Myredød ved Louisehøj i Tisvilde Hegn i Foraaret 1920. - 13: 289-292. — DAN, GEN

Kryger, J. P. 1922. (Mindre Meddelelse: Massevis Optræden af Lithocolletis faginella Z.). - 14: 22. — DAN

Kryger, J. P. 1923. (Mindre Meddelelse: Russisk Entomologi og Danmark). - 14: 127-128. — GEN

Kryger, J. P. 1926-28. (Mindre Meddelelse: III. Internationale Entomolog Kongres). - 16: 109-114 (pp. 109-112: 1926; pp. 113-114: 1928). — GEN

Kryger, J. P. 1934. Synonymic Remarks on some Generic Names of Mymaridae (Hym.). - 18: 503-508. — DAN

Kryger, J. P. 1942. Tetracyclos boreios n. g. et sp. (Hym. Chalcididae, Aphelinini). - 22: 260-263. — NEA

Kryger, J. P. 1943a. Two Notes on Chalcid Flies. - 22: 360-366. — DAN

Kryger, J. P. 1943b. The Chalcid subfamily Eunotinae. - 23: 66-81. — DAN, GEN

Kryger, J. P. 1950-51a. The European Mymaridae comprising the genera known up to c. 1930. - 26: 1-97. (pp. 1-96: 1950; p. 97: 1951). — PAL

Kryger, J. P. 1951b. Notes on Chalcids II. - 26: 98-121. — DAN, PAL

Kryger, J. P. & H. P. S. Sønderup, 1941. Biologiske Iagttagelser over 200 Arter af danske Billelarver. - 22: 57-136. — DAN

Kryger, J. P. & H. P. S. Sønderup, 1944-45. Biologiske Iagttagelser over 200 Arter af danske Billelarver. II. - 24: 175-261. (pp. 175-176: 1944; pp. 177-261: 1945). — DAN

Kryger, J. P. & H. P. S. Sønderup, 1952. Biologiske Iagttagelser over 200 Arter af danske Billelarver. III. - 26: 281-349. — DAN

Laasonen, E. M. & M. Fibiger, 1982. Eupithecia orphnata W. Petersen, 1909. Nye oplysninger om nomenklatur, morfologi, bionomi og udbredelse (Lepidoptera: Geometridae). - 49: 85-92. — PAL

Lafontaine, J. D. & K. Mikkola, 1987. Lås-och-nyckel systemen i de inre genitalierna av Noctuidae (Lepidoptera) som taxonomiska kännetecken. - 55: 161-167. — GEN

Langemark, S. 1996. (Mindre Meddelelse: Baryphyma trifrons (O. P.-Cambridge, 1863), en for Danmark ny edderkop). - 64: 318. — DAN

Langer, T. W. 1988. O. F. Müllers "glemte" sommerfuglefortegnelse af 1776. - 56: 1-12. — GEN

Lansbury, I. 1967. Aquatic Hemiptera-Heteroptera of the Noona Dan Expedition to the Philippine and Bismarck Islands. - 35: 89-98. — ORI, AUS

Larsen, A. 1943. (Mindre Meddelelse: Nyt fund af Markfaarekyllingen, Gryllus campestris, paa Bornholm). - 22: 383-384. — DAN

Larsen, C. L. 1903. (Mindre Meddelelse: Lepidoptera). - (2. Række) 2 [= 7]: 201. — DAN

Larsen, C. S. 1903. (Mindre Meddelelse: Lepidoptera). - (2. Række) 2 [= 7]: 55. — DAN

Larsen, C. S. 1913. (Mindre Meddelelse: Lepidoptera). - 10: 29-30. — DAN

Larsen, C. S. 1917. Fortegnelse over Danmarks Microlepidoptera. - 11: 28-319. — DAN

Larsen, C. S. 1927a. Upon some new and little-known species and aberrations of Microlepidoptera from Denmark. - 17: 1-6, Pl. 1. — DAN

Larsen, C. S. 1927b. Tillæg til Fortegnelse over Danmark Microlepidoptera. - 17: 7-211. — DAN

Larsen, E. B. 1931. (Mindre Meddelelse: Sommerfugle og Græshopper fra Bornholm). - 17: 347. — DAN

Larsen, E. B. 1943. The Importance of Master Factors for the Activity of Noctuids. Studies on the activity of insects I. - 23: 352-374. — GEN

Larsen, E. B. 1948. Observations on the Activity of some Culicids. Studies on the activity of insects IV. - 25: 263-277. — GEN

Larsen, E. B. 1963. Bidrag til Steninernes biologi (Col.). - 32: 37-39. — GEN

Larsen, F. 1923-24. (Mindre Meddelelse: Fund af danske Biller, især i Esbjergegnen). - 14: 228-235. (pp. 228-232: 1923; pp. 233-235: 1924). — DAN

Larsen, K. 1978a. Tre arter af sommerfugle indslæbt i Danmark (Lepidoptera: Lycaenidae, Noctuidae, Tortricidae). - 46: 67-68. — DAN

Larsen, K. 1978b. Rhigognostis annulatella (Curtis, 1832) (Lepidoptera: Yponomeutidae) ny for Danmark. - 46: 69. — DAN

Larsen, K. 1982a. To for den danske fauna nye småsommerfugle: Trifurcula amani (Svensson, 1966) og Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870) (Lepidoptera). - 49: 71-75 (rettelse (1982): p. 140). — DAN

Larsen, K. 1982b. Monochroa farinosae (Stainton, 1867) ny for den danske fauna (Lepidoptera: Gelechiidae). - 49: 138-140. — DAN

Larsen, K. 1983. Nogle for den danske fauna nye småsommerfugle, med en oversigt over de nordeuropæiske Rhigognostis arter (Lepidoptera). - 50: 77-93. — DAN

Larsen, K. 1995a. Timandra griseata Petersen, 1902 ny for den danske fauna (Lepidoptera, Geometridae). - 63: 53-56. — DAN

Larsen, K. 1995b. Oversigt over nye danske "storsommerfuglearter" siden udgivelsen af "Katalog over de danske Sommerfugle" i 1985 (Lepidoptera). - 63: 85-92. — DAN

Larsen, K. & E. Vilsund, 1977. Hada proxima (Hübner, 1809) (Lepidoptera, Noctuidae) ny for Danmark. - 45: 93-95. — DAN

Larsén, O. 1951. Toraxmusklerna hos insekterna med hensyn til deras betydelse för vingrörelserna. In Tuxen, S. L., Det Ottende Nordiske Entomologmøde i København 2.-4. August 1950. - 26: 143-144. — GEN

Larsen, P. & O. Bøggild, 1970. Faunistic Notes on Danish Spiders (Araneae). I. - 38: 303-347. — DAN

Larsen, R. 1976. (Mindre Meddelelse: Nye danske fund af myren Harpagoxenus sublaevis Nyl. (Hym., Formicidae) på Sjælland). - 44: 106. — DAN

Larsen, T. B. 1972. En automatisk sommerfuglefælde. - 40: 24. — GEN

Larsson, S. G. 1939. Entwicklungstypen und Entwicklungszeiten der dänischen Carabiden. - 20: 277-560. — DAN, GEN

Larsson, S. G. 1940. (Mindre Meddelelse: Sandspringernes Forekomsttider i Danmark (Cicindelidae)). - 20: 597-599. — DAN

Larsson, S. G. 1942a. Danske Insektlarver. Bestemmelsesnøgle til Orden. - 22: 221-238. — GEN (DAN)

Larsson, S. G. 1942b. Danske Billelarver. Bestemmelsesnøgle til Familie. - 22: 239-259. — GEN (DAN)

Larsson, S. G. 1943. Une Larve de Loxomerus des îles Auckland (Carabidae, Migadopini). - 23: 420-431 + 1 (unn.) pl. — AUS

Larsson, S. G. 1962. The Copenhagen Collection of Amber-Fossils. - 31: 323-326. — DAN, GEN

Larsson, S. G. 1965. Reflections on the Baltic Amber Inclusions. - 34: 135-142. — GEN

Larsson, T.-B. 1987. Svensk naturvårdsforskning om insekter. - 55: 157-160. — GEN

Laurence, B. R. 1956. Two species of Empididae (Diptera) not previously recorded from Denmark. - 27: 242-243. — DAN

Laurence, B. R. 1973. Parasitter og stikmyg. - 41: 65-76. — GEN

Lautner, J. G. 1935. (Mindre Meddelelse: En Protest). - 19: 255-259. — GEN

Lawrence, P. N. 1968. A New Species and Synonym of Neosphyrotheca (Collembola). - 36: 373-383. — AUS

Lekander, B. 1963. Några nordiske borkborrearters indvandrings- och utbredningsförhållanden (Col.). - 32: 75-82. — PAL

Lemche, H. 1943. "Umfeldschwarz" (u), eine neue Mutation des Flügelmusters von Ephestia kühniella Zell. (Lep. Pyral.). - 23: 37-48. — GEN

Lemche, H. 1944. Genetische Untersuchungen über das Schattensystem des Vorderflügels bei Ephestia kühniella Zell. (Lep., Pyral.). - 24: 127-157, Pl. I. — GEN

Lemche, H. 1945a. The Longitudinal Design in the Wing-Pattern of Lepidoptera, especially in the Fore-Wing of Ephestia kühniella Z. (Lep. Pyral.). - 24: 305-346, Pl. I-IV. — GEN

Lemche, H. 1945b. Some Hypotheses Concerning the Reactions of the Wing-Pattern of Ephestia kühniella Z. (Lep. Pyral.) to Temperature Treatment. - 24: 347-360. — GEN

Lengersdorf, F. 1933. Plastosciara falcifera n. sp. aus Dänemark. (Dipt. Sciaridae). - 18: 250-251. — DAN

Leth, K. O. 1943. Die Verbreitung der dänischen Wasserwanzen. - 23: 399-419. — DAN

Leth, K. O. 1948. Bornholms Vandtæger. - 25: 237-248. — DAN

Leth, K. O. 1950. Fund af gravehvepsen Crabro kiesenwetteri Mor. i Danmark. - 25: 408. — DAN

Lieftinck, M. A. 1966. A new species of Burmagomphus Williamson from Thailand (Odonata). - 34: 193-197. — ORI

Liljehult, H. 1992. (Mindre meddelelse: Tachyta nana (Gyllenhal, 1810) ny for Danmark (Coleoptera, Carabidae)). - 60: 88. — DAN

Lind, H. 1968. Nest-Provisioning Cycle and Daily Routine of Behaviour in Dasypoda plumipes (Hym., Apidae). - 36: 343-372. — GEN (DAN)

Lindberg, H. 1963. Nordiskt samarbete på fältentomologins område. - 32: 47-49. — GEN

Lisle, M. O. de 1968. Lucanidae (Col.) récoltés par l'expédition du Noona Dan aux Philippines et aux Iles Bismarck et Salomon. - 36: 385-405. — ORI, AUS

Lohse, G. A. 1953. Eine neue Lesteva des nördlichen Mitteleuropa. - 26: 587-590. — PAL

Lomholdt, O. 1968. Genfangst af Haliplus laminatus Schall. (Col., Haliplidae) i Danmark. - 36: 168. — DAN

Lomholdt, O. 1971. Nye og sjældne gravehvepse i Danmark (Hym., Sphecidae). - 39: 122-126. — DAN

Lomholdt, O. 1972a. Entomologiske undersøgelser på Læsø. - 40: 33-44. — DAN

Lomholdt, O. 1972b. Hymenoptera aculeata fra Læsø. - 40: 119-128. — DAN

Lomholdt, O. 1973. Nye og sjældne Hymenoptera aculeata fra Danmark. - 41: 105-114. — DAN

Lomholdt, O. 1974. Grundtræk af udbredelsen af gravehvepsene i Fennoskandien og Danmark (Hymenoptera Aculeata, Sphecidae). - 42: 189-207. — DAN, PAL

Lomholdt, O. 1977. De danske blodbier, Sphecodes (Hymenoptera, Apidae). - 45: 99-108. — DAN

Lomholdt, O. 1978. (Mindre Meddelelse: To nye fund af Cephalcia reticulata (L.) i Danmark (Hymenoptera, Pamphliidae [sic])). - 46: 132. — DAN

Lomholdt, O. 1980a. Megachile lapponica Thomson, 1872 - en ny dansk bladskærerbi (Hymenoptera: Apidae). - 47: 119-120. — DAN

Lomholdt, O. 1980b. Hylaeus pectoralis Förster, 1871 - en ny dansk bi (Hymenoptera: Apidae). - 48: 15-16. — DAN

Lomholdt, O. 1984a. Almen entomologisk litteratur. In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 6-7. — DAN (GEN)

Lomholdt, O. 1984b. Barklus og Boglus (Psocoptera el. Copeognatha). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 24. — DAN (GEN)

Lomholdt, O. 1984c. Biller (Coleoptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 39-45. — DAN (GEN)

Lomholdt, O. 1984d. Årevinger (Hymenoptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 71-77. — DAN (GEN)

Lomholdt, O. 1984e. Andrena fulva Schrank, 1781 - en ny dansk bi (Hymenoptera, Apidae). - 51: 118. — DAN

Lomholdt, O. 1984f. Pemphredon montanus Dahlbom, 1845 - en ny dansk gravehveps (Hymenoptera: Sphecoidea). - 52,1: 51-52. — DAN

Lomholdt, O. 1986a. Myren Pheidole anastasii Emery, 1896 i Botanisk Have, København (Hymenoptera, Formicidae). - 53: 58. — DAN

Lomholdt, O. 1986b. (Mindre Meddelelse: Efterlysning af bier fra Fennoskandien og Danmark). - 53: 130. — GEN

Lomholdt, O. 1987a. Gravehvepse (Hymenoptera, Sphecidae) fra Skallingen. - 54: 93-94. — DAN

Lomholdt, O. 1987b. Vejhvepse (Hymenoptera, Pompilidae) fra Skallingen. - 54: 96. — DAN

Lomholdt, O. 1988. (Mindre meddelelse: Myrerne Oecophylla smaragdina (Fabricius, 1775) og Camponotus vagus (Scopoli, 1763) fundet i Danmark). - 56: 72. — DAN

Lomholdt, O. 1989. Myren Leptothorax nylanderi (Förster, 1850) fundet i Danmark (Hymenoptera, Formicidae). - 57: 142. — DAN

Lomholdt, O. & N. Rasmussen, 1986. Tyvemyren Diplorhoptrum fugax (Latreille, 1798) fundet i Danmark (Hymenoptera, Formicidae). - 53: 111-112. — DAN

Lorentzen, M. H. 1974a. En vippeaktivograf, der kan konstrueres med simple midler. - 42: 49-52. — GEN

Lorentzen, M. H. 1974b. Døgnrytme hos den lille frostmåler Operophtera brumata L. (Lepidoptera, Geometridae). - 42: 159-167. — DAN, GEN

Louwerens, C. J. 1967. Philippine Carabidae (Col.) collected by the Noona Dan Expedition. - 35: 195-214. — ORI

Louwerens, C. J. 1969. Carabidae (Col.) collected by the Noona Dan Expedition in the Bismarck Islands. - 37: 351-372. — AUS

Lundbeck, W. 1891. Notitser om Grønlands entomologiske Fauna. - 3: 45-52. — NEA

Lundbeck, W. 1914. Nogle sjældnere samt nogle for vor Fauna ny Dipterer. - 10: 100-111. — DAN

Lundblad, O. 1929. Neue und bekannte Corixiden. - 16: 277-309, Pl. I-IV. — PAL, ORI, NEO

Lundqvist, J. 1979. Coleophora alnifoliae Barasch ny for Danmark (Lepidoptera: Coleophoridae). - 47: 38. — DAN

Lyneborg, L. 1959. A Revision of the Danish Species of Hybomitra End. (Dipt., Tabanidae). With Description of Five New Species. - 29: 78-150. — DAN

Lyneborg, L. 1961. On Tabanus tropicus and other Linnean Species of Palaearctic Tabanidae (Diptera). - 31: 97-103. — PAL

Lyneborg, L. 1962a. Danske acalyptrate fluer. 1. Conopidae, Micropezidae, Calobatidae, Megamerinidae og Tanypezidae (Diptera). - 31: 249-264. — DAN

Lyneborg, L. 1962b. A New Species of Thecophora Rond. (Dipt., Conopidae) with Notes on T. distincta Wied. in Meig. 1824. - 31: 311-314. — PAL

Lyneborg, L. 1962c. A New Species of Coelomyia Hal. (Dipt., Muscidae) from the Faroes. - 31: 315-318. — PAL

Lyneborg, L. 1962d. Ammophila pubescens Curt. og Podalonia arenaria Lüderw. (Hym., Sphecidae), nye for den danske fauna. - 31: 327-330. — DAN

Lyneborg, L. 1964. Danske acalyptrate fluer. 2. Psilidae, Platystomidae og Otitidae (Diptera). - 32: 367-388. — DAN

Lyneborg, L. 1965a. Diptera: Brachycera & Cyclorrhapha - Fluer. In Tuxen, S. L. (ed.), Hansted-Reservatets Entomologi. Resultater af "Entomologisk Forenings Thy-Undersøgelse" samlede af S. L. Tuxen. - 30: 201-262. — DAN

Lyneborg, L. 1965b. The Fucellia maritima-group in North Europe, with description of a new species (Dipt., Anthomyiidae). - 34: 19-29. — PAL

Lyneborg, L. 1965c. A Revised List of Danish Bombyliidae (Diptera), with a Subspecific Division of Villa circumdata Meig. - 34: 155-166. — DAN

Lyneborg, L. 1967. A new species of Nycterimyia Lichtw. from New Britain (Diptera, Nemestrinidae). - 35: 215-217. — AUS

Lyneborg, L. 1968. A Comparative Description of the Male Terminalia in Thereva Latr., Dialineura Rond., and Psilocephala Zett. (Diptera, Therevidae). - 36: 546-559. — PAL, GEN

Lyneborg, L. 1969a. Some Micropezidae, Psilidae, Platystomidae, Otitidae, Pallopteridae, Odiniidae, Aulacigasteridae, Asteiidae and Milichiidae (Diptera) collected in Southern Spain, with descriptions of six new species. - 37: 27-46. — PAL

Lyneborg, L. 1969b. On some Stratiomyidae, Rhagionidae, Tabanidae, Acroceridae, Therevidae, and Nemestrinidae from Southern Spain (Diptera), with description of a new species. - 37: 262-271. — PAL

Lyneborg, L. 1969c. Redescriptions of six Therevidae from the Americas, described by J. C. Fabricius and L. Bellardi (Diptera). - 37: 389-412. — NEO

Lyneborg, L. 1971. Et arbejdskort til brug for faunistiske undersøgelser i Danmark. - 39: 68-70. — DAN, GEN

Lyneborg, L. 1975. Noter om danske øjefluer (Diptera, Pipunculidae). - 43: 136. — DAN

Lyneborg, L. 1981. Ny dansk stiletflue fundet på Røsnæs (Diptera: Therevidae). - 48: 132. — DAN

Lyneborg, L. 1987. On the life history of Chyliza annulipes Macquart, 1835 (Diptera: Psilidae). - 55: 27-29. — DAN

Lyngby, J. E. & H. B. Nielsen 1981. The spatial distribution of carabids (Coleoptera: Carabidae) in relation to a shelterbelt. - 48: 133-140. — DAN, GEN

Lyngnes, R. 1963. Grynobius planus F. som skadedyr i hus på Sunnmøre, Norge (Col.). - 32: 70-71. — PAL

Løvendal, E. A. 1889. Tomici Danici. De danske Barkbiller. - 2: 1-84, Pl. I. — DAN

Løvendal, E. A. 1890a. Oplysninger til Hr. C. V. Prytz's Anmeldelse af Tomici Danici. - 2: 128-150. — GEN

Løvendal, E. A. 1890b. Phloeophthorus rhododactylus Marsh. Biologiske Iagttagelser. - 2: 196-205. — DAN

Løvendal, E. A. 1890c. Synonymiske Bemærkninger og Tillæg til Tomici Danici. - 2: 206-211. — DAN

Løvendal, E. A. 1892-93. Fortegnelse over de i Danmark levende Cryptophagidae og Lathridiidae. - 3 (1891-92): 235-276. (pp. 235-240: 1892; pp. 241-276: 1893). — DAN

Löken, A. 1966. Notes on Fabrician species of Bombus Latr. and Psithyrus Lep., with designations of lectotypes (Hym., Apidae). - 34: 199-206. — PAL

Löken, A. 1976. (Mindre Meddelelse: Det XVII. Nordiske Entomologmøde). - 44: 30. — GEN

Mackauer, M. & O. Heie, 1965. Notes on some Danish Aphid Parasites (Hym., Aphidiidae). - 34: 103-106. — DAN

Madsen, B. L. 1987. Genskabelse af danske vandløb som habitater for insekter. - 55: 85-89. — GEN

Madsen, F. 1948. Light-trap catching by ultraviolet rays. - 25: 221-225. — GEN

Madsen, H. B. 1999. Anvendelse af digitalt landkort og GPS i forbindelse med UTM-angivelser ved etikettering af indsamlede insekter i Danmark. - 67: 65-69. — DAN, GEN

Magius, W. 1903. (Mindre Meddelelse: Lepidoptera). - (2. Række) 2 [= 7]: 200. — DAN

Magius, W. 1905. (Mindre Meddelelse: Lepidoptera). - (2. Række) 2 [= 7]: 379. — DAN

Mahler, V. 1987a. Biller (Coleoptera) fra Skallingen. - 54: 39-61. — DAN

Mahler, V. 1987b. Sjette tillæg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). - 54: 181-235. — DAN

Mahler, V. & M. Hansen, 1983. De danske arter af Helodes Latreille (Coleoptera, Helodidae). - 50: 49-53. — DAN

Mahler, V. & G. Pritzl, 1981. Tretten rovbiller nye for Danmark (Coleoptera: Staphylinidae). - 48: 121-126. — DAN

Mahler, V. & O. Vagtholm-Jensen, 1992. Snudebillen Phytobius olssoni Israelson, 1972: Kendetegn og beskrivelse af danske habitater (Coleoptera, Curculionidae). - 60: 89-92. — DAN

Maltbæk, J. 1928. Thysanoptera Danica. Danske Frynsevinger. - 16: 159-184. — DAN

Maltbæk, J. 1929a. Bemerkungen über die dänischen Arten des Genus Hoplothrips Serville (Thysanoptera). - 16: 310-317. — DAN

Maltbæk, J. 1929b. Tillæg til Thysanoptera Danica, Danske Frynsevinger. - 16: 369-381. — DAN

Maltbæk, J. 1931. 2det Tillæg til Thysanoptera Danica, Danske Frynsevinger. - 17: 369-380. — DAN

Maltbæk, J. 1937a. Ectoparasites from Hyrax shoana. - 19: 493-496. — AFR

Maltbæk, J. 1937b. Danske Lus og Pelslus. - 20: 1-19. — DAN

Maltbæk, J. 1937c. Lice from Foreign Mammals in Danish Collections. - 20: 20-21. — GEN

Mannheims, B. 1969. Some Tipulidae from Southern Spain. - 37: 187-190. — PAL

Mannheims, B. & P. Nielsen 1953. Tipula (Oreomyza) caerulea n. sp. (Dipt.). - 26: 586-587. — PAL

Mannheims, B., A. Nørrevang & B. Theowald, 1964. Die Tipuliden der Färöer (Diptera). - 32: 193-198. — PAL

Martin, O. 1976. Pibeoldenborren, Polyphylla fullo L. (Coleoptera, Scarabaeidae) fundet i Danmark. - 44: 157-159. — DAN

Martin, O. 1984. (Mindre meddelelse:) Nyt fund af guldløberen (Carabus auratus Linnaeus, 1761) i Danmark (Coleoptera, Carabidae). - 51: 102. — DAN

Martin, O. 1989. Smældere (Coleoptera, Elateridae) fra gammel løvskov i Danmark. - 57: 1-110. — DAN

Martin, O. 1992. (Mindre meddelelse: Pragtbillen Agrilus betuleti (Ratzeburg, 1837) (Coleoptera, Buprestidae) fundet i Danmark). - 60: 58. — DAN

Martin, O. 1993a. Fredede insekter i Danmark. Del 1: Introduktion. - 61: 61-62. — DAN, GEN

Martin, O. 1993b. Fredede insekter i Danmark. Del 2: Biller knyttet til skov. - 61: 63-76. — DAN

Martin, O. 1995. Forslag til artsblad for en rødlistet bille. - 63: 57-59. — DAN, GEN

Martin, O. 1997. Skyggebillen Oplocephala haemorrhoidalis (Fabricius, 1787) genfundet i Danmark efter mere end to hundrede års ubemærkethed. - 65: 183-187. — DAN

Martin, O. & S. Munch, 1992. Smælderen Ampedus quercicola (du Buysson, 1887) i Danmark (Coleoptera, Elateridae). - 60: 51-58. — DAN

Mehl, O. & P. Jørum, 1992. Tetrops starki (Chevrolat, 1859) - en hidtil overset dansk træbuk (Coleoptera, Cerambycidae). - 60: 93-96. — DAN

Mehl, O. & H. Pedersen, 1995. Recent Swedish records of Chlorophorus varius (Müller, 1766), with notes on the bionomy and distribution (Coleoptera, Cerambycidae). - 63: 93-96. — PAL

Meidell, B. & H. Enghoff, 1993. Polydesmus angustus Latzel, 1884 - et for Danmark nyt tusindben (Diplopoda, Polydesmida, Polydesmidae). - 61: 83-84. — DAN

Meinert, F. 1887a. Catalogus Orthopterorum Danicorum. De danske Insekter af Græshoppernes Orden. - 1: 1-21. — DAN

Meinert, F. 1887b. Catalogus Coleopterorum (Eleutheratorum) Danicorum. Additamentum tertium. Fortegnelse over de i Danmark levende Coleoptera (Eleutherata). Tredie Tillæg. - 1: 33-80. — DAN

Meinert, F. 1887c. Vandløberne, Hydrometridæ, deres Færden og Leven. - 1: 81-100. — GEN

Meinert, F. 1888a. Carabus clathratus og Tachina pacta. - Ent Meddr 1: 114-118. — DAN

Meinert, F. 1888b. En Spyflue, Lucilia nobilis, snyltende hos Mennesket. - 1: 119-122. — DAN

Meinert, F. 1888c. Slægten Metrocoris Mayr og dens "forma præmatura" Halobatodes B. White. - 1: 140-143. — GEN

Meinert, F. 1888d. Scydmænus-Larven. - 1: 144-150, Pl.I. — GEN

Meinert, F. 1888e. Om vore faunistiske Fortegnelser. - 1: 151-164. — DAN, GEN

Meinert, F. 1888f. Catalogus Coleopterorum Danicorum. Fam. Mycetophagidæ, Dermestidæ, Byrrhidæ, Georyssidæ, Parnidæ, Heteroceridæ et Cisidæ. Fortegnelse over de i Danmark levende Mycetophager, Dermester, Byrrher, Georysser, Heterocerer og Ciser. - 1: 165-197. — DAN

Meinert, F. 1888g. Tillæg og Rettelser til de i foregaaende Hefter givne Fortegnelser over danske Insekter. - 1: 198. — DAN

Meinert, F. 1888h. Catalogus Coleopterorum Danicorum. Fam. Staphylinidæ. Pars I. Fortegnelse over de i Danmark levende Rovbiller. Første Deel. - 1: 215-284. — DAN

Meinert, F. 1889a. Om Fangst af Vandinsekter. - 2: 88. — GEN

Meinert, F. 1889b. Larvæ Luciliæ sp. in orbita Bufonis vulgaris. (Spyfluelarver i Øiet af en levende Skrubtudse). - 2: 89-96. — DAN

Meinert, F. 1890a. Ugimyia-Larven og dens Leie i Silkeormen. - 2: 162-184, Pl. III. — GEN

Meinert, F. 1890b. Lidt om Indsamling af Larver. - 2: 187-195. — GEN

Meinert, F. 1890c. Aenigmatias blattoides. Dipteron novum apterum. - 2: 212-226, Pl. IV. — DAN

Meinert, F. 1890d. Catalogus Coleopterorum Danicorum, Fam. Staphylinidæ. Pars II. Fortegnelse over de i Danmark levende Rovbiller. Anden Deel. - 2: 227-266. — DAN

Meinert, F. 1891a. Catalogus Coleopterorum Danicorum, Fam. Staphylinidæ. Pars III. Fortegnelse over de i Danmark levende Rovbiller. Tredie Deel. - 3: 1-18. — DAN

Meinert, F. 1891b. Pediculus humanus L. et trophi ejus. Lusen og dens Munddele. - 3: 58-83, Pl. I. — GEN

Meinert, F. 1892a. Træk af Insektlivet i Venezuela. - 3: 125-166. — NEO, GEN

Meinert, F. 1892b. Fortegnelse over Zoologisk Museums Billelarver. Larvæ Coleopterorum Musæi Hauniensis (Begyndelsen). - 3: 167-205. — GEN

Meinert, F. 1892c. Biøinene hos Tomognathus sublævis. 3: 205-206. — DAN, GEN

Meinert, F. 1893. Fortegnelse over Zoologisk Museums Billelarver. Larvæ Coleopterorum Musæi Hauniensis (Slutning). - 4: 1-110. — GEN

Meinert, F. 1895a. Rheumatobates Bergrothi n. sp. - 5: 1-9, Pl. I-II. — NEO

Meinert, F. 1895b. Spiracula cribraria hos Oldenborre larven. - 5: 102-109. — GEN

Meinert, F. 1895c-96a. Gyrin-Larvernes Mundbygning. - 5: 139-147. (pp. 139-144: 1895; pp. 145-147: 1896). — GEN

Meinert, F. 1896b. Bidrag til Strepsipterernes Naturhistorie. - 5: 148-182. — GEN

Meinert, F. 1896c. Pulicidæ Danicæ. (De danske Lopper.). - 5: 183-194. — DAN

Meinert, F. 1907. (Mindre Meddelelse: Opfordring). - (2. Række) 3 [= 8]: 188. — GEN

Meinertz, T. 1943. Einige Beobachtungen über die Variationsverhältnisse bei den Land-Isopoden Porcellio scaber Latr. und Armadillidium cinereum Zenker. - 23: 101-119. — GEN

Meinertz, T. 1961. Eine Untersuchung über zwei Opilioniden-Arten. Das Opilio parietinus-Problem. - 31: 51-73. — PAL

Meyer, A. J. & E. V. Meyer, 1914. (Mindre Meddelelse: Sjældnere danske Biller). - 10: 123-124. — DAN

Michelsen, A. 1957. Undersøgelse af Rhagium mordax De G. og bifasciatum F.'s udbredelsesforhold paa Nordfyn og deres parringsbiologi (Cerambycidae). - 28: 77-83. — DAN, GEN

Michelsen, A. 1958. Rhagiumarternes udbredelse i Danmark og parringsbiologien hos Rhagium mordax De G. (Ceramb.). - 28: 338-351. — DAN, GEN

Michelsen, A. 1963. Om cerambycidernes sexuelle adfærd. - 32: 36-37. — GEN

Michelsen, A. 1966. The sexual behaviour of some longhorned beetles (Col., Cerambycidae). - 34: 329-355. — GEN

Michelsen, V. 1975. Ophyra aenescens (Wiedemann) - en nearktisk flue med etableringsmuligheder i Danmark? (Diptera, Muscidae). - 43: 33-36. — DAN

Michelsen, V. 1977. Oversigt over Danmarks Muscidae (Diptera). - 45: 109-163. — DAN

Michelsen, V. & B. O. Nielsen 1984. Tovinger (Fluer og Myg) (Diptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 48-62. — DAN (GEN)

Midtgaard, F. 1986. Urocerus augur (Klug, 1803) and Sirex cyaneus Fabricius, 1781 (Hymenoptera, Siricidae) new to the Danish fauna. - 53: 127-129. — DAN

Midtgaard, F., O. Lomholdt & F. Koch, 1987. The Danish Xyelidae and Pamphilidae (Hymenoptera). - 55: 31-37. — DAN

Mikkola, K. 1968. Transportation by Air of Nomophila noctuella Schiff. (Lep., Pyralididae) to Greenland from North America in 1954. - 36: 509-510. — NEA

Mihályi, F. 1969. Some Trypetidae (Diptera) from Southern Spain. - 37: 193-201. — PAL

Mikkola, K. 1987. Förändringar av fjärilsfaunan i Finland i relation till biotopförändringar efter år 1950. - 55: 107-113. — PAL, GEN

Mogensen, B. 1973. Vårfluer fra Læsø (Trichoptera). - 41: 161-166. — DAN

Mouchamps, R. 1959. Remarques sur quelques Hyphydrus (Coleoptera: Dytiscidae) (et redescription d'un type de Fabricius). - 29: 1-10. — PAL, AFR, ORI

Mourier, H. 1986. Notes on the life history of Labia minor (L.) (Dermaptera), a potential predator of housefly eggs and larvae (Diptera, Musca domestica L.). - 53: 143-148. — DAN, GEN

Mroczkowski, M. 1966. Silphidae, Catopidae and Dermestidae of the Noona Dan Expedition to the Philippine and Bismarck Islands. - 34: 325-328. — ORI, AUS

Muchardt, H. 1904. (Mindre Meddelelse: Coleoptera). - (2. Række) 2 [= 7]: 340. — DAN

Muchardt, H. 1905. En for Danmark ny Bombus-Art, Bombus pomorum Panz. - (2. Række) 2 [= 7]: 353-354. — DAN

Muchardt, H. 1906. Nogle Bemærkninger i Anledning af Hr. Jensen-Haarup's "Bestemmelsestabel over danske Tæger". - (2. Række) 3 [= 8]: 127-133. — DAN

Munster, T. 1921. Strophosomus melanogrammus Frst., rufipes Steph. og capitatus Degeer. - 13: 330-335. — PAL

Muona, J. 1995. Taxonomic notes on the genus Philhygra Mulsant & Rey (Coleoptera, Staphylinidae). - 63: 11-16. — DAN, PAL

Münster-Swendsen, M. 1973. Træk af insekt-parasitoidernes biologi og værtsrelationer. - 41: 3-15. — GEN

Münster-Swendsen, M. 1979. The parasitoid complex of Epinotia tedella (Cl.) (Lepidoptera: Tortricidae). - 47: 63-71. — DAN, GEN

Münster-Swendsen, M. 1980. Nogle studier af migrerende Tidselfugle (Cynthia cardui (L.)) (Lepidoptera: Nymphalidae) på Skallingen i august 1980. - 48: 9-10. — DAN, GEN

Münster-Swendsen, M. 1982. Angreb af spindemøl, Yponomeuta padella (L.) (Lepidoptera: Yponomeutidae) på Røsnæs i 1981. - 49: 77-84. — DAN

Münster-Swendsen, M. 1989. Phenology and natural mortalities of the fir needleminer, Epinotia fraternana (Hw.) (Lepidoptera, Tortricidae). - 57: 111-120. — DAN, GEN

Møller, J. H. & F. H. Nielsen 1991. (Opfordring). - 59: 27. — GEN

Møller, N. U. 1967. Platyptilia tesseradactyla L., ny dansk Fjermøl (Lep., Pterophoridae). - 35: 325-326. — DAN

Møller, N. U. 1968. Notodonta torva Hübner (Lep., Notodontidae), en ny dansk storsommerfugl. - 36: 169-170. — DAN

Møller, N. U. 1972. Ny dansk storsommerfugl: Blepharita solieri Bdv. (Lep., Noctuidae). - 40: 106-108. — DAN

Nagy, C. G. 1969. A new Philippine species and taxonomic notes on Bocchus Ashmead (Hym., Dryinidae). - 37: 321-326. — ORI

Natvig, L. R. 1932. (Mindre Meddelelse: 4. Nordiske Entomologmøte, Oslo 1933). - 18: 75. — GEN

Natvig, L. R. 1939. Er Hypoderma lineatum De Villers almindelig i Danmark?. - 20: 222-230. — DAN

Nidek, C. M. C. B. v. 1968. Die Cicindelidae (Col.) der Noona Dan Expedition nach den Philippinen, Bismarck- und Salomon Inseln. - 36: 232-237. — ORI, AUS

Nielsen, A. 1943. Apatidea auricula Forsslund from a Norwegian Mountain Lake. Description of the Imago and Notes on the Biology. - 23: 18-30. — PAL

Nielsen, A. 1950. Notes on the Genus Apatidea MacLachlan. With Descriptions of two New and possibly Endemic Species from the Springs of Himmerland. - 25: 384-404. — DAN

Nielsen, A. 1951. Hydroptila occulta Eaton, New to the Danish Fauna. With Descriptions of the Specific Characters. - 26: 122-129. — DAN

Nielsen, A. 1957. On the Evolution of the Genitalia in Male Insects. - 28: 27-57. — GEN

Nielsen, A. 1961-62. A New Record of the Arctic Caddisfly Apatania Kol. from Denmark. With Notes on the Relict Fauna of Jutland. - 31: 192-194. (p. 192: 1961; pp. 193-194: 1962). — DAN

Nielsen, A. 1963. Reliktproblemer. Den geografiske variation af Apatania muliebris MacL. (Trichoptera). - 32: 19-21. — PAL, GEN

Nielsen, A. 1965. Øvrige vingede insekter. In Tuxen, S. L. (ed.), Hansted-Reservatets Entomologi. Resultater af "Entomologisk Forenings Thy-Undersøgelse" samlede af S. L. Tuxen. - 30: 305-312. — DAN

Nielsen, A. 1969. On the subspecies of Apatania muliebris McL. (Trichoptera). - 37: 313-318. — DAN, PAL

Nielsen, A. I. 1897. Det tidlige Foraars Macrolepidoptera. - (2. Række) 1 [= 6]: 38-43. — DAN

Nielsen, B. O. 1961. Studies on Danish Psychodidae (Diptera Nematocera). - 31: 127-152. — DAN

Nielsen, B. O. 1963. Tarsopsylla octodecimdentata octodecimdentata (Kolenati), (Siphonaptera), ny for den danske fauna. - 32: 188-190. — DAN

Nielsen, B. O. 1964. Studies on the Danish Biting Midges, Culicoides Latreille (Dipt., Ceratopogonidae). - 32: 261-276. — DAN

Nielsen, B. O. 1968. On a Migration of Hover-flies (Dipt., Syrphidae) and Sawflies (Hym., Tenthredinidae) observed in Denmark, August 1967. - 36: 215-224. — DAN, GEN

Nielsen, B. O. 1974a. Registrering af insektaktivitet på bøgestammer ved hjælp af fangtragte. - 42: 1-18. — GEN

Nielsen, B. O. 1974b. En undersøgelse over snudebillefaunaen (Curculionidae) i en dansk bøgeskov. - 42: 169-188. — DAN, GEN

Nielsen, B. O. 1975a. Nedbankning med køller anvendt som indsamlingsmetode på bøg. - 43: 37-61. — GEN

Nielsen, B. O. 1975b. Insektfaunaens sammensætning i urtevegetationen i en bøgeskov. - 43: 145-171. — DAN, GEN

Nielsen, B. O. 1978. Påvisning af kaninloppen (Spilopsyllus cuniculi (Dale)) i Danmark samt træk af dens biologi (Siphonaptera, Pulicidae). - 46: 95-96. — DAN

Nielsen, B. O. 1982. Ctenophthalmus solutus solutus Jordan & Rotschild og Ct. obtusus Jordan & Rotschild påvist i Danmark (Siphonaptera). - 49: 93-96. — DAN

Nielsen, B. O. 1984. Spyflue-myiasis hos får i Danmark (Diptera: Calliphoridae). - 51: 119-124. — DAN, GEN

Nielsen, B. O. 1986. Masseangreb af lyngens bladbille (Lochmaea suturalis Thoms.) på danske lyngheder 1900-1984 (Coleoptera: Chrysomelidae). - 53: 99-109. — DAN

Nielsen, B. O. 1987a. Skovørentvistens (Chelidurella acanthopygia Géné) føde (Dermaptera: Forficulidae). - 54: 125-128. — DAN, GEN

Nielsen, B. O. 1987b. Vertical distribution of insect populations in the free air space of beech woodland. - 54: 169-178. — DAN, GEN

Nielsen, B. O. 1990. Phoresy of Cervicola meyeri (Taschenb.) on Aedes communis (Mallophaga: Ischnocera & Diptera: Culicidae). - 58: 43-45. — DAN

Nielsen, B. O. 1991. Seasonal development of the woodland earwig (Chelidurella acanthopygia Géné) in Denmark. - 59: 91-98. — DAN, GEN

Nielsen, B. O. 1993. Nogle tilfælde af human myiasis i Danmark (Diptera, Calliphoridae). - 61: 81-82. — DAN, GEN

Nielsen, B. O. 1995. Amerikansk hundeflåt (Dermacentor variabilis (Say)) indslæbt i Danmark (Ixodoidea, Ixodidae). - 63: 107. — DAN, NEA

Nielsen, B. O. & M. H. Andreasen, 1998. The parietal association of Diptera in two man-made subterranean shelters: a limestone mine and a bomb-shelter. - 66: 55-63. — DAN, GEN

Nielsen, B. O., B. M. Nielsen & O. Christensen, 1971. Bidrag til plantagefluens, Hydrotaea irritans Fall., biologi (Diptera, Muscidae). - 39: 30-44. — DAN, GEN

Nielsen, B. O., B. M. Nielsen & O. Christensen, 1972. Plantagefluen, Hydrotaea irritans (Fall.) på græssende kvier (Diptera, Muscidae). - 40: 151-173. — DAN, GEN

Nielsen, B. O. & E. S. Nielsen 1974. Det 16. Nordiske Entomologmøde, Århus, 7.-9. august 1973. - 42: 65-94. — GEN

Nielsen, B. O., S. A. Nielsen & J. B. Jeppesen, 1988. The fauna of Diptera visiting tethered heifers in Danish pastures. - 56: 79-88. — DAN, GEN

Nielsen, E. 1920. Træk af Insekternes Liv. - 13: 168-180. — GEN

Nielsen, E. 1923. Contributions to the Life History of the Pimpline Spider Parasites (Polysphincta, Zaglyptus, Tromatobia). - 14: 137-205. — DAN, GEN

Nielsen, E. 1925. Træk af Insekternes Liv II. - 14: 441-448. — GEN

Nielsen, E. 1928. A Supplementary Note upon the Life Histories of the Polysphinctas (Hym. Ichneum). - 16: 152-155. — GEN

Nielsen, E. 1929. A Second Supplementary Note upon the Life Histories of the Polysphinctas (Hym. Ichneum.). - 16: 366-368. — GEN

Nielsen, E. 1935a. Micaria formicaria Sundevall. (Aran.). - 19: 157-161. — PAL

Nielsen, E. 1935b. A Third Supplementary Note upon the Life Histories of the Polysphinctas (Hym. Ichneum.). - 19: 191-215. — DAN

Nielsen, E. 1935c. (Mindre Meddelelse: Three Species of Goniocryptus (Hym. Ichn.) reared from Cocoons of Spiders). - 19: 252-253. — DAN

Nielsen, E. 1935d. (Mindre Meddelelse: Pompilus niger Fabr.). - 19: 254-255. — DAN

Nielsen, E. 1936a. The Biology of Homonotus sanguinolentus Fabr. (Hym. Psammocharidae). - 19: 385-404. — DAN, GEN

Nielsen, E. 1936b. (Mindre Meddelelse: Scythropia crataegella L. (Lep. Hyponom.). - 19: 417-420. — PAL

Nielsen, E. 1937a. Another report on a migration of multitudes of spiders. - 20: 22-24. — DAN, GEN

Nielsen, E. 1937b. A Fourth Supplementary Note upon the Life Histories of the Polysphinctas (Hym. Ichneum.). - 20: 25-28. — DAN, GEN

Nielsen, E. S. 1974. Agonopterix cnicella Treitschke, 1832 (Lepidoptera, Oecophoridae) i Danmark. - 42: 109-112. — DAN

Nielsen, E. S. 1976. (Mindre Meddelelse: Om Societas Europaea Lepidopterologica). - 44: 159-160. — GEN

Nielsen, E. S. 1977. En undersøgelse af netvingefaunaen (Neuroptera s. str.) i en dansk bøgeskov. - 45: 45-64. — DAN

Nielsen, E. T. 1921. Paralyseringen hos Ammophila. - 13: 323-329. — GEN

Nielsen, E. T. 1931. Quelques procédés améliorés à employer à l'étude de nids des Hyménoptères solitaires. - 17: 312-318. — GEN

Nielsen, E. T. 1932a. Sur les habitudes des Hyménoptères aculéates solitaires. I. (Bethylidae, Scoliidae, Cleptidae, Psammocharidae). - 18: 1-57. — GEN

Nielsen, E. T. 1932b. Sur les habitudes des Hyménoptères aculéates solitaires. II. (Vespidae, Chrysididae, Sapygidae & Mutillidae). - 18: 84-174. — GEN

Nielsen, E. T. 1933. Sur les habitudes des Hyménoptères aculéates solitaires. III. (Sphegidae). - 18: 259-348. — GEN

Nielsen, E. T. 1934. Sur les habitudes des Hyménoptères aculéates solitaires. IV. (Apidae). - 18: 421-472. — GEN

Nielsen, E. T. 1936. Sur les habitudes des Hyménoptères aculéates solitaires. V. (La nidification. Avec quelques considérations sur une méthode comparée à l'étude de la biologie des insectes). - 19: 298-384. — GEN

Nielsen, E. T. 1938. Zur Oekologie der Laubheuschrecken. - 20: 121-164. — GEN

Nielsen, E. T. 1941. Nestbau von Eucera longicornis L. - 22: 142-149. — DAN, GEN

Nielsen, E. T. 1942. Notes sur la biologie de Pterochilus Klug. - 22: 290-294. — DAN, GEN

Nielsen, E. T. 1943. X-Ray Observations on the Passage of Food in Orthoptera. - 23: 255-272, Pl. I-II. — GEN

Nielsen, E. T. 1963. Myggesværmningens mekanik (Dipt.). - 32: 43-46. — GEN

Nielsen, E. T. 1979. Circadian activity in a nest of Bombus terrestris L. (Hymenoptera: Apidae). - 47: 73-74. — DAN, GEN

Nielsen, E. T. & A. Nielsen 1952. Migrations of the Pieride Butterfly Ascia monuste L. in Florida. - 26: 386-391. — NEA

Nielsen, E. T. & H. T. Nielsen 1958. Observations on Mosquitoes in Iraq. - 28: 282-321, Pl. 5-8. — PAL

Nielsen, E. T. & H. T. Nielsen 1963. The Swarming Habits of Some Danish Mosquitoes. - 32: 99-170. — DAN, GEN

Nielsen, I. C. 1906. Fortegnelse over de danske Gedehamse. - (2. Række) 3 [= 8]: 140-141. — DAN

Nielsen, I. C. 1914. (Mindre Meddelelse: En ny fritbygget Honningbirede fra Danmark). - 10: 116-117. — DAN

Nielsen, J. C. 1902. Biologiske og faunistiske Meddelelser om danske Cynipider. - (2. Række) 1 [= 6]: 229-234. — DAN

Nielsen, J. C. 1903a. Om Bislægten Sphecodes, Latr. - (2. Række) 2 [= 7]: 22-30. — DAN

Nielsen, J. C. 1903b. Om Perisemus fulvicornis Curt. En Overgangsform mellem Snylte- og Gravehvepsene. - (2. Række) 2 [= 7]: 105-109. — DAN

Nielsen, J. C. 1903c. Iagttagelser over nogle danske Gravehvepses Biologi. - (2. Række) 2 [= 7]: 110-114. — DAN

Nielsen, J. C. 1904. Tillæg til min Meddelelse: "Om Perisemus fulvicornis Curt". - (2. Række) 2 [= 7]: 333. — DAN

Nielsen, J. C. 1906. Om Paniscus cephalotes Holmgr., en paa Gaffelhalen snyltende Hveps. - (2. Række) 3 [= 8]: 5-16, Pl. I. — DAN

Nielsen, J. C. 1909. Iagttagelser over entoparasitiske Muscidelarver hos Arthropoder. - (2. Række) 4 [= 9]: 1-126, Pl. I-IV. — GEN

Nielsen, J. C. 1913. A correction concerning Tachina larvarum L. to "Iagttagelser over entoparasitiske Muscidelarver hos Arthropoder". - (2. Række) 4 [= 9]: 372-373. — GEN

Nielsen, J. K. 1980. Insekters værtplantevalg med særligt henblik på insekter på korsblomstfamilien. - 47: 97-109. — GEN

Nielsen, K. 1984. Fotografering af insekter. In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 77-78. — DAN (GEN)

Nielsen, M. G. & T. F. Jensen, 1975. Økologiske studier over Lasius alienus (Först.) (Hymenoptera, Formicidae). - 43: 5-16. — DAN, GEN

Nielsen, M. G., N. Skyberg & L. Winther, 1976. Studies on Lasius flavus F. (Hymenoptera, Formicidae): I. Population density, biomass, and distribution of nests. - 44: 65-76. — DAN, GEN

Nielsen, O. F. 1993. Markgræshoppen Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) (Orthoptera, Acrididae) fundet i gamle moler-grave på Fur. - 61: 116. — DAN

Nielsen, O. F. 1994. Anax imperator (Leach, 1815) - ny dansk guldsmed (Odonata, Aeshnidae). - 62: 97-99. — DAN

Nielsen, O. F. 1995. Anax imperator (Leach, 1815) - fundet igen i den sydvestlige del af Danmark (Odonata, Aeshnidae). - 63: 97-98. — DAN

Nielsen, O. F. 1997. (Mindre Meddelelse: Løvgræshoppen Platycleis albopunctata (Goeze, 1758) fundet på Samsø. (Saltatoria, Tettigoniidae)). - 65: 28. — DAN

Nielsen, P. [Peder] 1919. Description of a new species of Nematocera polyneura from Denmark with notes concerning some other species. - 13: 12-16. — DAN

Nielsen, P. 1920. Description of Trichocera forcipula n. sp., with notes on Limnophila meridiana Stæg. - 13: 160-162. — DAN

Nielsen, P. 1933. Bidrag til en Fortegnelse over Bornholms Insektfauna: Nematocera Polyneura. - 18: 239-245. — DAN

Nielsen, P. 1940. A new species of Craneflies from Denmark Limonia (Dicranomyia) esbeni n. sp. (Dipt. Tipul.). - 20: 575-576. — DAN

Nielsen, P. 1943. Danish Fungus-Gnats (Dipt. Fungiv.). Systematical and faunistical notes. I. Ditomyiinae, Bolitophilinae, Diadocidiinae, Macrocerinae. - 23: 120-131. — DAN

Nielsen, P. 1947. Notes on Danish Nematocera, with a description of Tipula jutlandica n. sp. - 25: 205-208. — DAN

Nielsen, P. 1951. Limonia (Dicranomyia) vibei n. sp. from Grønland (Dipt. Tipul.). - 26: 185-186. — NEA

Nielsen, P. 1959. Three new species of Limoniinae from the Canary Islands. - 29: 65-70. — PAL

Nielsen, P. 1961. Phyllolabis mannheimsiana n. sp. from the Canary Islands (Diptera, Nematocera). - 31: 110-114. — PAL

Nielsen, P. [Peter] 1979. Lestes barbarus (Fabricius) fundet i Danmark (Odonata: Lestidae). - 47: 96. — DAN

Nielsen, P. 1984. Guldsmede og Vandnymfer - (Odonata). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 18-19. — DAN (GEN)

Nielsen, P. 1986. (Mindre Meddelelse: Emner på Nordiskt Acarologisymposium, Stockholm 12-13 maj 1987). - 53: 126. — GEN

Nielsen, P. 1987. (Mindre Meddelelse: Guldsmede og vandnymfer (Odonata) fra Skallingen). - 54: 36. — DAN

Nielsen, S. 1944. Den grønne Sandspringer (Cicindela campestris Linn.). - 24: 170-174. — DAN, GEN

Nielsen, S. A., J. B. Jespersen & B. O. Nielsen 1988. Observationer over klæger på græsningsarealer i St. Vildmose (Dipt.; Tabanidae). - 56: 31-34. — DAN

Nielsen, S. A. & B. O. Nielsen 1979. A time-saving sampling and extraction technique for arboreal arthropods. - 47: 39-44. — GEN

Nielsen, S. A., B. O. Nielsen & H. Walhovd, 1978. Blowfly myiasis (Diptera: Calliphoridae, Sarcophagidae) in the hedgebog (Erinaceus europaeus L.). - 46: 92-94. — DAN, GEN

Nielsen, S. A., K. E. Siewertz-Poulsen & B. O. Nielsen, 1980. A time-sorting insect light trap. - 48: 29-32. — GEN

Nilssen, A. C. 1987. Nyetablering av en granbillefauna i det nordligste Norge som følge av innplantning av gran. - 55: 169-170. — PAL

Nilsson, A. N. 1993. En felbestämd dansk Limnius-art (Coleoptera, Elmidae). - 61: 115-116. — DAN

Nilsson, I. N. 1987. Jordlöparsamhället i ekdominerade skogar i Sydsverige. - 55: 171-174. — PAL

Noe-Nygaard, B. 1972. Nogle karakterer til adskillelse af snudebillerne Sitona lineellus (Bonsd.) og S. ambiguus (Gyll.) (Coleoptera, Curculionidae). - 40: 25-27. — DAN

Noe-Nygaard, B. 1978. Aspects of the biology of Apion striatum Kirby (Coleoptera, Curculionidae). - 46: 97-101. — DAN, GEN

Norgaard, A. 1919. Verdenskrig og Insektbekæmpelse. En Oversigt over Insekternes Rolle som Smittespredere med særligt Henblik paa Forholdene under Krigen 1914-1919. - 13: 73-84. — GEN

Norgaard, A. 1923a. (Mindre Meddelelse: De insektoverførte Sygdomme). - 14: 128-129. — GEN

Norgaard, A. 1923b. (Mindre Meddelelse: "Medicinsk Zoologi"). - 14: 129. — GEN

Norgaard, A. V. S. 1915. (Mindre Meddelelse: "Vor Frue Høne"). - 10: 251-254. — GEN

Norgaard, A. V. S. 1919. Om Pria dulcamaræ (Scop.) og dens Levevis. - 12: 128-136. — DAN, GEN

Norgaard, I. 1942. (Mindre Meddelelse: Ny dansk Storsommerfugl, Leucania albipuncta Fabr. - 22: 204-206. — DAN

Norgaard, I. 1959. Indflyvningen af sommerfuglen Acherontia atropos L. (Dødningehovedet) i Danmark i året 1956 samt omtale af artens optræden i andre lande. - 29: 11-40. — DAN, PAL

Notton, D. G. 1994. New and notable European Trichopria Ashmead, 1893 (Hym., Proctotrupoidea, Diapriidae). - 62: 9-12. — DAN, PAL

Nuorteva, P. 1963. Valinets betydelse för Hemipterernas fytotoxität (Hem.). - 32: 63-67. — GEN

Nuorteva, M. 1987. Förändringar i insektfaunan i Finlands skogar. - 55: 125-128. — PAL, GEN

Nørgaard, E. 1941-42. On the Biology of Eresus niger Pet. (Aran.). - 22: 150-179. (pp. 150-152: 1941; pp. 153-179: 1942). — DAN, GEN

Nørgaard, E. 1943. Investigations on the Feeding Habits of Linyphia. (Aran.). - 23: 82-100. — GEN

Nørgaard, E. 1951. Notes on the Biology of Filistata insidiatrix (Forsk.). - 26: 170-184. — PAL, GEN

Nørgaard, E. 1952. The Habitats of the Danish Species of Pirata. - 26: 415-423. — DAN, GEN

Nørrevang, A. 1965. Tusindben (Myriopoda) fra Hanstedreservatet. In Tuxen, S. L. (ed.), Hansted-Reservatets Entomologi. Resultater af "Entomologisk Forenings Thy-Undersøgelse" samlede af S. L. Tuxen. - 30: 396-398. — DAN

Nøstvik, E. 1957. The Genus Polistes in Scandinavia (Vespidae: Hymenoptera). - 28: 153-155. — PAL

Olafsson, E. 1989. Luperina zollikoferi (Freyer) found in Iceland (Lepidoptera, Noctuidae). - 57: 121-122. — PAL

Olsen, E. 1930. De danske Fjermøl (Pterophoridae og Orneodidae). - 16: 419-424. — DAN

Ossiannilsson, F. 1948. Ett bidrag till kännedomen om Islands stritfauna. (Hemiptera Homoptera Auchenorrhyncha). - 25: 249-251. — PAL

Overgaard, C. 1943. Mallophaga from Gallinaceous Birds. - 23: 1-17. — DAN

Overgaard, S. M. 1988. Tre køllesværmer-arters foderplanter i Danmark (Lep.: Zygaenidae: Zygaena F.). - 56: 93-98. — DAN

Overgaard, S. M. 1989. Nogle snyltehvepse klækket fra danske køllesværmere (Lepidoptera, Zygaenidae: Zygaena Fabr. 1775, Hymenoptera: Brachonidae, Ichneumonidae, Pteromalidae og Eupelmidae). - 57: 143-149. — DAN

Pallesen, G. 1968. Fund af to nye danske småsommerfugle fra 1967. - 36: 511-513. — DAN

Pallesen, G. 1972. Etiella zinckenella (Tr.), et migrerende skadedyr? (Lep., Pyralidae). - 40: 61-63. — PAL

Palm, E. 1988. Rhynchaenus pseudostigma Tempère, 1982 (Coleoptera, Curculionidae) i Danmark. - 56: 123-124. — DAN

Palm, E. 1990. Otiorhynchus crataegi Germar, 1824 fundet i Danmark (Coleoptera, Curculionidae). - 58: 9-10. — DAN

Palm, E. 1991a. (Mindre meddelelse: Otiorhynchus rugifrons (Gyllenhal, 1813) og O. pinastri (Herbst, 1795) (Coleoptera, Curculionidae)). - 59: 84. — DAN

Palm, E. 1991b. (Mindre meddelelse: Phyllobius betulae (Fabricius, 1801) (Coleoptera, Curculionidae)). - 59: 84. — DAN

Palm, E. 1992a. Bredsnudebillernes udbredelse i Danmark og Nordeuropa (Coleoptera, Anthribidae). - 60: 29-50. — DAN

Palm, E. 1992b. Sitona cambricus Stephens, 1831 ny for Danmark (Coleoptera, Curculionidae). - 60: 97-99. — DAN

Palm, E. 1993. Snudebilleslægten Thryogenes i Danmark (Coleoptera, Curculionidae). - 61: 21-27. — DAN, PAL

Palm, E. 1995. The North European Species of Simo Dejean, 1821 (Coleoptera, Curculionidae). - 63: 109-113. — DAN, PAL

Palm, E. & N. Esser, 1994. Dorytomus filirostris Gyllenhal, 1836, fundet i Danmark (Coleoptera, Curculionidae). - 62: 61-63. — DAN

Palm, T. 1953. Två nya danska Leptura-arter (Col. Cerambycidae). - 26: 523-524. — DAN

Pape, T. 1983. Observations on nests of Bombus polaris curtis usurped by B. hyperboreus Schönherr in Greenland (Hymenoptera: Apidae). - 50: 145-150. — NEA

Pape, T. 1984. Grønlands møgfluer (Diptera: Scathophagidae). - 52,1: 44-48. — NEA

Pape, T. 1986. Bjørnedyr, mider og insekter fra en humlebirede i Grønland. - 53: 75-81. — NEA

Pape, T. 1987. Sciapus heteropygus Parent, en stylteflue ny for Danmark (Dolichopodidae). - 55: 38. — DAN

Pape, T. 1991. Færøsk dermatobiose (Diptera: Oestridae, Cuterebrinae). - 59: 67-72. — PAL

Pape, T. & S. Andersen, 1995. Phyto melanocephala (Meigen, 1824), en almindelig dansk bænkebiderflue (Diptera: Rhinophoridae). - 63: 1-5. — DAN

Papp, L. & D. Reavey, 1994. European Society of Entomologists. New directions for entomologists in the new Europe. - 62: 6. — GEN

Paulian, R. 1968. Sur quelques Acanthoceridae indo-mélanésiens (Col. Scarabeidae). - 36: 212-214. — AUS

Pedersen, B. V. 1965. Myg (Diptera, Nematocera) fra Hansted-reservatet. (Familierne: Tipulidae, Limoniidae, Ptychopteridae, Anisopodidae, Culicidae, Bibionidae og Scatopsidae). In Tuxen, S. L. (ed.), Hansted-Reservatets Entomologi. Resultater af "Entomologisk Forenings Thy-Undersøgelse" samlede af S. L. Tuxen. - 30: 263-267. — DAN

Pedersen, B. V. 1968. Studies on the Danish Anisopodidae (Diptera Nematocera). - 36: 225-231. — DAN

Pedersen, B. V. 1971. Studier over slægten Mycetobia Meig. i Skandinavien. Med angivelse af to for området nye arter (Dipt., Mycetobiidae). - 39: 63-67. — PAL

Pedersen, E. 1942. Erfaringer fra Klækninger af nogle interessante Sommerfuglearter. - 22: 180-200, Pl. I-II. — DAN, GEN

Pedersen, E. 1943-44. Erfaringer fra Klækning af nogle interessante Sommerfuglearter II. - 24: 71-92. (pp. 71-80: 1943; pp. 81-92: 1944). — DAN, GEN

Pedersen, E. & N. L. Wolff, 1935. Nogle for Danmark nye Arter og Former af Storsommerfugle. - 19: 216-220. — DAN

Pedersen, E. T. 1968. De danske arter af slægten Sphegina Mg. (Diptera, Syrphidae). - 36: 127-135. — DAN

Pedersen, E. T. 1971. De danske arter af slægten Neoascia Williston (Dipt., Syrphidae). - 39: 51-62. — DAN

Pedersen, E. T. 1973. Fortegnelse over Danmarks svirrefluer (Diptera, Syrphidae) og deres faunistik. - 41: 21-48. — DAN

Pedersen, E. T. 1975. Nye faunistiske bidrag til fortegnelsen over Danmarks svirrefluer (Diptera, Syrphidae). - 43: 177-185. — DAN

Pedersen, E. T. 1979. Nye faunistiske bidrag til fortegnelsen over Danmarks svirrefluer (Diptera: Syrphidae) 2. - 47: 75-85. — DAN

Pedersen, E. T. 1981a. Chamaesyrphus lusitanicus Mik, ny slægt og art for Danmark (Diptera: Syrphidae). - 48: 131-132. — DAN

Pedersen, E. T. 1981b. Syrphidefaunaen i Grejsdalen ved Vejle med særligt henblik på visse arters økologi og udbredelse (Diptera: Syrphidae). - 49: 37-48. — DAN

Pedersen, E. T. 1983. Nye faunistiske bidrag til fortegnelse over Danmarks svirrefluer (Diptera: Syrphidae) 3. - 50: 21-34. — DAN

Pedersen, H. & M. Holmen, 1994. Fredede insekter i Danmark. Del 4: Guldsmede. - 62: 33-58. — DAN

Pedersen, H. S. 1948. Celerio lineata livornica Esp. i Jylland. - 25: 213. — DAN

Pedersen, J. 1990. Meligethes symphyti (Heer) - en ny dansk glimmerbøsse (Coleoptera, Nitidulidae). - 58: 30-32. — DAN

Pedersen, J. 1993. Rovbillen Philonthus spinipes Sharp, 1874 fundet i Danmark (Coleoptera, Staphylinidae). - 61: 77-80. — DAN

Pedersen, J. 1994a. Apion austriacum Wagner, 1904, en ny dansk spidsmussnudebille (Coleoptera, Apionidae). - 62: 7-8. — DAN

Pedersen, J. 1994b. Trøffelbillen Leiodes cinnamomea (Panzer, 1793) fundet i Danmark (Coleoptera, Leiodidae). - 62: 101-104. — DAN

Pedersen, K. 1962. Nyere fund af sjældne Biller i Jylland. II. (Coleoptera). - 31: 300-302. — DAN

Pedersen, K. & F. Weis, 1939. Tre nye danske Storsommerfugle fra 1938. - 20: 254-257. — DAN

Pellmyr, O. 1983. Eupithecia orphnata (Lepidoptera, Geometridae): oplysninger vedrørende imagos bionomi. - 50: 47-48. — PAL

Petersen, A. 1912. Fire for den danske Fauna nye Diptera. - (2. Række) 4 [= 9]: 354-358. — DAN

Petersen, A. 1914. (Mindre Meddelelse: To for den danske Fauna nye Empidider). - 10: 128. — DAN

Petersen, A. 1915. (Mindre Meddelelse: Bemærkninger i Anledning af W. Lundbecks Note, p. 103). - 10: 214-215. — DAN

Petersen, A. 1951. Rettelser og tilføjelser til "Bidrag til de danske Simuliers naturhistorie". - 25: 446-448. — DAN

Petersen, A. 1958. Noter om kvægmyggene (Simulium). - 28: 201-210. — DAN

Petersen, A. 1961. Parringsleg iagttaget hos Rivellia syngenesiae (Diptera, Platystomidae). - 31: 115. — DAN

Petersen, B. [Bent] 1945a. (Mindre Meddelelse: Cerura bifida Bkh. beskadiger et Blykabel). - 24: 287-289. — DAN

Petersen, B. 1945b. (Mindre Meddelelse: Ny dansk Storsommerfugl, Pygaera anachoreta F.). - 24: 287. — DAN

Petersen, B. [Børge] 1966a. A new species of Megalyra Westwood from the Philippines (Hym., Megalyridae). - 34: 269-276. — ORI

Petersen, B. 1966b. The Noona Dan Expedition, 1961-62. Insects and other land arthropods. - 34: 283-304 + 4 (unn.) pl. — ORI, AUS, GEN

Petersen, B. 1967. A New Species of Falsorhipidius Pic, with Notes on the Genus (Col., Rhipiphoridae). - 35: 327-332. — AUS

Petersen, B. 1968. Some Novelties in Presumed Males of Leptanillinae (Hym., Formicidae). - 36: 577-598. — PAL, ORI

Petersen, B. 1970. Some records of Indo-Australian Scoliidae (Hym.), with notes on a case of character release in a Campsomeria species. - 38: 15-67. — ORI, AUS

Petersen, E. 1905a. Odonata Daniae. Bidrag til en Fortegnelse over Danmarks Guldsmede. - (2. Række) 2 [= 7]: 359-363. — DAN

Petersen, E. 1905b. (Mindre Meddelelse: Orthoptera). - (2. Række) 2 [= 7]: 380. — DAN

Petersen, E. 1906a. Neuroptera Danica. Planipennia. - (2. Række) 3 [= 8]: 21-49. — DAN

Petersen, E. 1906b. (Mindre Meddelelse: Lidt om Danmarks Odonat- og Orthopter- Fauna). - (2. Række) 3 [= 8]: 58-59. — DAN

Petersen, E. 1906c. Notitser om danske Orthopterer og Neuropterer. - (2. Række) 3 [= 8]: 134-139. — DAN

Petersen, E. 1907a. Trichoptera Daniae. Bidrag til en Fortegnelse over Danmarks Vaarfluer. - (2. Række) 3 [= 8]: 145-169. — DAN

Petersen, E. 1907b. (Mindre Meddelelse: Odonata). - (2. Række) 3 [= 8]: 192-193. — DAN

Petersen, E. 1909. Islandske Trichopterer. - (2. Række) 3 [= 8]: 241-243. — PAL

Petersen, E. 1910a. Nye Bidrag til Fortegnelserne over Danmarks Neuropterer og Trichopterer. - (2. Række) 3 [= 8]: 305-312. — DAN

Petersen, E. 1910b. Description of a new species of Ephemerida from Denmark. - (2. Række) 3 [= 8]: 313-314. — DAN

Petersen, E. 1911. Somatochlora arctica i Danmark. - (2. Række) 4 [= 9]: 221-222. — DAN

Petersen, E. 1913. Addition to the knowledge of the Neuropterous insect fauna of Corsica. II. - 10: 20-28. — PAL

Petersen, E. 1914a. New Genera and Species of Mecoptera. - 10: 129-132. — AUS, NEO

Petersen, E. 1914b. Enoicyla pusilla Burm. i Danmark. - 10: 141-143. — DAN

Petersen, H. 1965. The Collembola of the Hansted Reserve, Thy, North Jutland. Taxonomy, Ecology. (with a description of a new species and subgenus and a record of a single species of Protura). In Tuxen, S. L. (ed.), Hansted-Reservatets Entomologi. Resultater af "Entomologisk Forenings Thy-Undersøgelse" samlede af S. L. Tuxen. - 30: 313-395. — DAN

Petersen, H. 1971. Collembolernes ernæringsbiologi og dennes økologiske betydning. En oversigt over nyere litteratur og enkelte originale iagttagelser. - 39: 97-118. — GEN

Petersen, J. 1912. Addition to the knowledge of the Neuropterous insect fauna of Corsica. - (2. Række) 4 [= 9]: 348-353. — PAL

Petersen, P. F. 1940. En ny dansk Ildfugl, Chrysophanus alciphron Rott. - 20: 567-570. — DAN

Philip, C. B. 1955. The types of Chrysops laeta Fabricius and a New Species of Neotropical Deerfly in the Copenhagen Zoological Museum. - 27: 70-75. — NEO

Pont, A. C. 1967. Some Muscidae (Diptera) from the Philippine Islands and the Bismarck Archipelago. 1. The Genus Myiophaea Enderlein. - 35: 105-124. — ORI, AUS

Pont, A. C. 1968. Some Muscidae (Diptera) from the Philippine Islands and the Bismarck Archipelago. 2. Philippine Muscidae, excluding the tribes Muscini, Dichaetomyiini and Coenosiini. - 36: 171-190. — ORI

Pont, A. C. 1969. On some Fanniidae (Diptera) from Spain. - 37: 182-186. — PAL

Princis, K. 1949. Kleine Beiträge zur Kenntnis der Blattarien und ihrer Verbreitung. II. - 25: 361-364. — AFR, ORI, NEO

Prior, R. N. B. & H. L. G. Stroyan, 1960. On a New Collection of Aphids from Iceland. - 29: 266-293. — PAL

Pritzl, G. & M. Hansen, 1987. Atheta nitella Brundin, 1948, en rovbille ny for den danske fauna, med beskrivelse af den hidtil ukendte han (Coleoptera, Staphylinidae). - 54: 153-158. — DAN

Pritzl, G. & J. Mahler, 1982. De danske Oligota-arter (Coleoptera: Staphylinidae). - 49: 107-111. — DAN

Pritzl, G. & V. Mahler, 1981. Nogle nye danske arter af familierne Ptiliidae og Clambidae (Coleoptera). - 49: 31-35. — DAN

Prytz, C. V. 1890. I Anledning af Tomici Danici o. s. v. - 2: 185-186. — DAN

Pyndt, E. 1956. Ny dansk Storsommerfugl: Arenostola extrema Hb. - 27: 186-189. — DAN

Pyndt, E. 1972. Chionodes tragicella Heyd. ny for Danmark (Lep., Gelechiidae). - 40: 72-74. — DAN

Pyndt, E. & K. Pedersen, 1975. Dystebenna stephensii Stt. og Coleophora sylvaticella Wood (Lepidoptera, Momphidae og Coleophoridae) nye for Danmark. - 43: 110-114. — DAN

Rald, E. 1975. Fluer fra Læsø I (Diptera Brachycera Orthorrhapha). - 43: 119-128. — DAN

Rald, E. 1976a. Nye og sjældne danske fluer. - 44: 23-27. — DAN

Rald, E. 1976b. Fluefamilien Canacidae (Diptera) eller skøjtefluer i Danmark. - 44: 77-80. — DAN

Rald, E. 1976c. De danske saltfluer (Diptera, Tethinidae). - 44: 111-117. — DAN, PAL

Rald, E. 1977. (Mindre Meddelelse: Svirrefluen Eumerus flavitarsis Zett. (Diptera, Syrphidae) ny for Danmark). - 45: 188. — DAN

Rald, E. 1978a. (Mindre Meddelelse: Øjefluen Cephalops perspicuus (de Meijere) (Diptera, Pipunculidae) ny for Danmark). - 46: 46. — DAN

Rald, E. 1978b. Fluer fra Læsø II (Diptera Brachycera Aschiza). - 46: 49-55. — DAN

Rald, E. 1978c. Nye og sjældne danske styltefluer (Diptera, Dolichopodidae). Med en revideret fortegnelse over de danske arter. - 46: 81-91. — DAN

Rald, E. 1987a. (Mindre meddelelse: Græshopper (Orthoptera) fra Skallingen). - 54: 62. — DAN

Rald, E. 1987b. (Mindre meddelelse: Kakerlakker (Dictyoptera) fra Skallingen). - 54: 62. — DAN

Rald, E. 1987c. (Mindre meddelelse: Netvinger (Neuroptera) fra Skallingen). - 54: 62. — DAN

Rald, E. 1987d. (Mindre meddelelse: Ørentviste (Dermaptera) fra Skallingen). - 54: 62. — DAN

Rald, E. 1987e. (Mindre meddelelse: Tæger (Heteroptera) fra Skallingen). - 54: 66. — DAN

Ramamurthi, B. N. 1967. Dermaptera collected by the Noona Dan Expedition in the Philippine and Bismarck Islands. - 35: 227-259. — ORI, AUS

Rasmussen, B. W. 1964a. Notes on the Danish species of the Genus Tinea L. (Lep., Tineidae) and selection of a neotype of Tinea pellionella L. - 32: 335-339, Pl. I-XII. — DAN, PAL

Rasmussen, B. W. 1964b. Eine neue Art aus der Crambus tristellus Schiff.-Gruppe (Lep., Pyralidae). - 32: 391-392 + 1 (unn.) pl. — DAN

Rasmussen, S. 1963a. Om Alphitobius i kyllingehuse (Col.). - 32: 53-58. — DAN

Rasmussen, S. 1963b. Om husbukkes vækst og udvikling med særligt henblik på diapause (Col.). - 32: 58-63. — GEN

Rasmussen, S. 1967. Hylotrupes (Col., Cerambycidae) in dead trees on Fårön, a Swedish island. - 35: 223-226. — PAL

Rasmussen, S. 1971. Træsnudebillen Euophryum rufum Broun fundet som skadedyr i Danmark (Col., Cossonidae). - 39: 127-128. — DAN

Rasmussen, S. 1976. Træborende snudebille, Pentarthrum huttoni Woll. (Coleoptera, Curculionidae) ny for Danmark. - 44: 107-109. — DAN

Redaktionen. 1907. Entomolog-Kongres. - (2. Række) 3 [= 8]: 193-194. — GEN

Redaktionen. 1929. Den IV. Internationale Entomolog-Kongres. - 16: 382-387. — GEN

Redaktionen. 1937. VII. Internationale Entomolog-Kongres i Berlin 1938. - 20: 34. — GEN

Redaktionen. 1978. (Mindre Meddelelse: Nordisk Entomologmøde i Stockholm 1979). - 46: 46. — GEN

Redaktionen. 1983. (Mindre Meddelelse: Næste europæiske lepidopterologkongres). - 50: 48. — GEN

Redaktionen. 1998. 25th Nordic-Baltic Congress of Entomology. - 66:127-128. — GEN

Reddersen, J. 1994. Distribution and abundance of lauxaniid flies in Danish cereal fields in relation to pesticides, crop and field boundary (Diptera, Lauxaniidae). - 62: 117-128. — DAN

Reddersen, J. & T. S. Jensen, 1991. The carabid fauna of a large Danish spruce fauna (Coleoptera, Carabidae). - 59: 73-80. — DAN, GEN

Reuter, O. M. 1913. Hr. A. C. Jensen-Haarups bok om Danmarks Hemiptera-Heteroptera och mitt Miridsystem. - (2. Række) 4 [= 9]: 381-383. — GEN

Reuter, O. M. 1888a. Nya Tillägg till Professor Schiödtes "Fortegnelse over de i Danmark levende Tæger". - 1: 101-113. — DAN, GEN

Reuter, O. M. 1888b. Några ord om Hydrometridernes öfvervintring. - 1: 123-124. — GEN

Ringdahl, O. 1953. Zwei neue Anthomyiinen aus Island (Diptera Brachycera: Muscidae). - 26: 462-464. — PAL

Ringdahl, O. 1957. Neue isländische Dipteren nebst Beschreibung einer neuen Pegomyia-Art. - 28: 101-103. — PAL

Roman, A. 1923. Nya Polysphincta-Former ur de Nielsen'ska Kläckningarne. - 14: 206-210. — DAN

Roman, A. 1925. Fauna Færøensis. Brachonidae nebst Nachtrag zu den Ichneumoniden. - 14: 410-425. — PAL

Rosen, H. v. 1961. Zur Kenntnis des Pteromaliden-Genus Mesopolobus Westwood, 1833 (Hym., Chalc.) VIII Mesopolobus-Arten im zoologischen Museum der Universität in Kopenhagen. - 31: 116-122. — DAN, PAL

Rosenberg, E. C. 1903a. Larver af Grupperne Lebiini og Odacanthini: Slægterne Lebia og Odacantha. - (2. Række) 2 [= 7]: 1-21, Pl. I. — DAN, GEN

Rosenberg, E. C. 1903b. (Mindre Meddelelse: Coleoptera). - (2. Række) 2 [= 7]: 54. — DAN

Rosenberg, E. C. 1909. Bidrag til Kundskaben om Billernes Udvikling, Levevis og Systematik. Drilus concolor Ahr.: Hunnens Forvandling i Skallen af Helix hortensis. - (2. Række) 3 [= 8]: 227-240, Pl. IV-V. — DAN, GEN

Rosenberg, E. [C.] 1911. (Mindre Meddelelse: Biologiske Bemærkninger om Larverne til Tachypus flavipes L. og Lebia minor L.) - (2. Række) 4 [= 9]: 181-183. — DAN, GEN

Rosenberg, E. C. 1913. Bidrag til Kundskaben om Billernes Levevis, Udvikling og Systematik. III. Undersøgelser over Danmarks Billefauna i Dyreboer, særlig underjordiske. - 10: 37-76, Pl. 2-3. — DAN, GEN

Rosenberg, E. C. 1914. (Mindre Meddelelse: Nye og sjældne danske Biller). - 10: 118-123. — DAN

Rosenberg, E. C. 1924-25. Contributions to the knowledge of the life-habits, development and systematics of the Coleoptera. IV. On the larva of Batrisodes venustus Reichenb., with remarks on the life-habits of other so-called myrmecophile Coleoptera. - 14: 374-388, Pl. I. (pp. 374-376: 1924; pp. 377-388: 1925). — DAN, GEN

Rosenberg, E. C. 1942. (Mindre Meddelelse: Aphodius fimetarius L. fundet i Mave af Hornfisk). - 22: 206-207. — DAN

Rosenberg, E. C. 1943. Neue Lyciden-Larven. (Beitrag zur Kenntnis der Lebensweise, Entwicklung und Systematik der Käfer. V.). - 24: 1-42, Pl. 1-8. — ORI, AUS, NEO, GEN

Rostrup, S. 1915. (Mindre Meddelelse: Nogle biologiske Iagttagelser angaaende Sitona lineatus). - 10: 258-259. — DAN

Rudkjøbing, M. 1966. Tilføjelser og rettelser til listen over billefaunaen (Col.) i Hansted-reservatet. - 34: 277-278. — DAN

Runge, J. 1990. Ceutorhynchus parvulus Brisout, 1869, en uventet ny snudebille i Danmark (Coleoptera, Curculionidae). - 58: 55-57. — DAN

Runge, J. B. 1991. Anthonomus brunnipennis Curtis, 1840, en overset snudebille (Coleoptera, Curculionidae). - 59: 127-130. — DAN

Runge, J. B. 1995. De danske arter af slægten Melanophthalmus Motschulsky, 1866. (Coleoptera, Latridiidae). - 63: 75-84. — DAN

Runge, J. B. 1998. Telmatophilus brevicollis Aubé, 1862, ny for Danmark, med bemærkninger om vore øvrige arter af Telmatophilus (Coleoptera: Cryptophagidae). - 66: 45-53. — DAN

Runge, J. B. 1999. Aulonium trisulcum: En ny dansk bille på elm - med et resumé af elmesygens biologi og historie (Coleoptera: Colydiidae). - 67: 57-64. — DAN, PAL

Rydén, N. 1953. Agromyziden aus Island. - 26: 465-468. — PAL

Rydén, N. 1954. Berichtigung. - 26: 606. — PAL

Rydén, N. 1958. Zwei neue Agromyziden aus Dänemark. - 28: 172-174. — DAN

Rye, B. G. 1903a. Bestemmelsestabel over de danske Elater (Ampedus-) Arter. - (2. Række) 2 [= 7]: 72-77. — DAN

Rye, B. G. 1903b. Notes on the Genus Elater (Ampedus). - (2. Række) 2 [= 7]: 78-80. — DAN

Rye, B. G. 1905a. To nye Arter af Slægten Elater (Ampedus). - (2. Række) 2 [= 7]: 355-358. — DAN

Rye, B. G. 1905b. (Mindre Meddelelse: Coleoptera). - (2. Række) 2 [= 7]: 378. — DAN

Saabye, K. 1972. Melanthia procellata Den. & Schiff. ny for Danmark (Lep., Geometridae). - 40: 21-23. — DAN

Scharff, N. 1984. Edderkopper (Araneae). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 8-10. — DAN (GEN)

Scharff, N. & S. Langemark, 1997. Hvepseedderkoppen, Argiope bruennichi (Scopoli), i Danmark (Araneae, Araneidae). - 65: 179-182. — DAN

Schedl, K. E. 1967. Bernsteinborkenkäfer aus dem Zoologischen Museum der Universität Kopenhagen. 247. Beitrag zur Systematik und Morphologie der Scolytoidea. - 35: 85-87. — PAL

Schedl, K. E. 1970. Bernsteinborkenkäfer aus den Zoologischen Museum der Universität Kopenhagen II. 261. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea (Coleoptera). - 38: 68-70. — PAL

Scheerpeltz, O. 1954-55. Eine neue Art der Gattung Meotica Muls. Rey aus Dänemark (Col. Staphyl.). - 27: 58-65. (pp. 58-64: 1954; p. 65: 1955). — DAN

Scheller, U. 1954. Symphyla and Pauropoda from Denmark. - 27: 1-18. — DAN

Schenkel, E. 1925. Fauna Færøensis. Araneina. - 14: 395-406. — PAL

Schenkel, E. 1929. Spinnen vom Riesengebirge gesammelt von E. Nielsen. - 16: 335-338. — PAL

Schenkel, E. 1930. Spinnen vom Petzer, Riesengebirge, und Mayrhof, Tirol, gesammelt von E. Nielsen. - 17: 228-231. — PAL

Schepler, F. 1945. Ny dansk Storsommerfugl. Cidaria luctuata Schiff. (lugubrata Stdgr., transversata Thbg.). - 24: 262-263. — DAN

Schepler, F. 1947. (Mindre Meddelelse: Ny dansk Sommerfugl, Rhyacia fugax Tr.). - 25: 150-152. — DAN

Schilsky, J. 1910. Mordellistena Engelharti. Eine neue Mordellide aus Dänemark. - (2. Række) 3 [= 8]: 255-256. — DAN

Schjelderup-Ebbe, T. 1947. (Mindre Meddelelse: Biologiske undersøkelser over biller). - 25: 155-160. — PAL

Schjøtz-Christensen, K. B. 1963. Sandskægsbakkernes løbebillefauna, med særlig henblik på arten Harpalus smaragdinus Dft. (Col.). - 32: 26-28. — DAN

Schlick, R. W. T. 1907. (Mindre Meddelelse: Diptera). - (2. Række) 3 [= 8]: 193. — DAN

Schlick, W. 1887a. Yngleforhold hos Spercheus emarginatus. - 1: 26-27. — DAN

Schlick, W. 1887b. Et Sigteapparat. - 1: 28. — GEN

Schlick, W. 1890a. Nye danske Biller (Coleoptera). I. - 2: 267-279. — DAN

Schlick, W. 1890b. Nye danske Tæger (Hemiptera). I. - 2: 280-282. — DAN

Schlick, W. 1894. Biologiske Bidrag. Coleoptera. - 4: 290-311. — DAN

Schlick, W. 1895. Biologiske Bidrag. Coleoptera. 2. - 5: 110-138. — DAN

Schlick, W. 1897-99. Biologiske Bidrag. Coleoptera. 3. - (2. Række) 1 [= 6]: 44-66. (pp. 44-48: 1897; pp. 49-66: 1899). — DAN

Schlick, W. 1920. (Mindre Meddelelse: Billelarver). - 13: 138. — DAN

Schmidt, H. T. 1978. Nye danske tæger (Hemiptera, Heteroptera). - 46: 63-64. — DAN

Schmitz, H. 1913. Beschreibung von Termitophora velocipes (Wasmann in litt.), einer termitophilen Phoride aus Vorderindien. - 10: 9-16, Pl. 1. — ORI

Schmitz, H. 1920. Drei neue europäische Phoriden (Dipt.). - 13: 115-119. — PAL

Schmitz, H. 1921. Aptinandria, eine neue, in beiden Geschlectern flügel- und schwingerlose Phoridengattung aus Afrika (Phoridae, Diptera). - 13: 318-322. — AFR

Schmitz, H. 1924. Über die von P. G. Strobl beschriebenen Phoridenarten. - 14: 314-322. — PAL

Schmitz, H. 1952. Über W. Lundbecks Sammlung und Beschreibung Dänischer Phoriden. - 26: 350-379. — DAN

Schmitz, H. 1954. Nachtrag zu den Bemerkungen über W. Lundbecks Dänische Phoriden. - 26: 609-613. — DAN

Schnack, K. 1984a. Sommerfugle (Lepidoptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 65-71. — DAN (GEN)

Schnack, K. (Ed.). 1984b. Katalog over de danske Sommerfugle. Catalogue of the Lepidoptera of Denmark. - 52,2-3: 1-163. — DAN

Schou, O. 1906. (Mindre Meddelelse: Fund af nogle sjældne Biller). - (2. Række) 3 [= 8]: 60-61. — DAN

Schousboe, C. 1980. Fund af Aphomia sociella L. (Lepidoptera: Pyralidae) i reder af gedehams og mus. - 47: 117-118. — DAN

Schousboe, C. 1981. Forsøg over faktorers betydning for tre redeparasitters lokalisering af reder af humlebier (Bombus spp.) (Hymenoptera: Apidae). - 48: 127-129. — DAN, GEN

Schousboe, C. 1983. Adfærd og dannelse af kokonklumper hos larver af Aphomia sociella (L.) (Lepidoptera: Pyralidae). - 50: 94-100. — DAN, GEN

Schousboe, C. 1984. Om ledsagefaunaen i danske bistader. - 52,1: 40-43. — DAN, GEN

Schousboe, C. 1987. Iagttagelser og forsøg med Aphomia sociella L. imagines i laboratorium (Pyralidae, Lepidoptera). - 54: 149-152. — GEN

Schubart, O. 1926. Die Diplopodenfauna Dänemarks (Über Diplopoden No. 3). - 16: 57-105. — DAN

Sellnick, M. 1960. Zercon hammerae, nov. spec., eine neue Milbenart aus Ost-Grönland (Acarina, Zerconidae). - 29: 216-220. — NEA

Shire, J., M. F. Land & J. B. Tucker, 1964. The Distribution and Ecology of Trichoptera in the Faroe Islands. - 32: 199-206. — PAL

Sjöstedt, Y. 1928. (Mindre Meddelelse: Den fjärde internationella entomologkongressen i Förenta Staterna 1928). - 16: 232. — GEN

Sjöstedt, Y. 1932. (Mindre Meddelelse: Den V. internationella entomologkongressen i Paris, juli 1932). - 18: 75-77. — GEN

Skarvig, A. 1905. (Mindre Meddelelse: Lepidoptera). - (2. Række) 2 [= 7]: 379. — DAN

Skorikov, A. S. 1937. Die grönländischen Hummeln im Aspekte der Zirkumpolarfauna. - 20: 37-64. — NEA

Skou, P. 1982. Biologiske iagttagelser over Theria primaria (Haworth, 1809) med beskrivelse af ungdomsstadierne (Lepidoptera: Geometridae). - 49: 65-69. — DAN, GEN

Skøtt, C. 1971. Nye danske fund af myren Ponera punctatissima Roger (Hym., Formicidae). - 39: 44-47. — DAN

Skøtt, C. 1972. Den store myredød. - 40: 31-32. — DAN, GEN

Skøtt, C. 1981. Feltbiologiske iagttagelser over Myrmica schenki Emery, 1895 (Hymenoptera: Formicidae). - 48: 117-120. — DAN, GEN

Smit, F. G. A. M. 1953. Records of Siphonaptera from Denmark. - 26: 529-548. — DAN

Smith, K. G. V. 1966. Some Conopidae and Chamaemyiidae (Diptera) from the Philippines and Bismarck Archipelago. - 34: 457-462. — ORI, AUS

Smith, K. G. V. 1969. Some Lonchopteridae and Chamaemyiidae (Diptera) collected in Southern Spain. - 37: 97-106. — PAL

Sode, A. & P. Wiberg-Larsen, 1993. Første fund af vårfluen Limnephilus borealis (Zetterstedt, 1840) (Trichoptera, Limnephilidae) i Danmark. - 61: 15-19. — DAN

Souza Lopes, H. de 1967. Some Sarcophagidae (Diptera) from the Bismarck Islands and the Philippines. - 35: 143-176. — ORI, AUS

Spencer, K. A. 1965. Notes on the Oriental Agromyzidae (Diptera) - 2 Agromyzidae from the Philippines. - 34: 1-9. — ORI

Spencer, K. A. 1966. Agromyzidae (Diptera) from the Bismarck Archipelago, with an Appendix on some related species from the Oriental region. - 34: 489-520. — ORI, AUS

Spärck, R. 1920. Om Larven til Philosepedon humeralis Meig. (Dipt., Psychodidæ). - 13: 120-127. — GEN

Spärck, R. 1922-23. Beiträge zur Kenntnis der Chironomidenmetamorphose I-IV. - 14: 32-109 (pp. 32-48: 1922; pp. 49-109: 1923). — GEN

Spärck, R. 1943. Zoogeographical Remarks on the Chironomid Fauna of Greenland. - 23: 432-442. — NEA, GEN

Spärck, R. 1952. En finsk-dansk entomologisk forbindelse for 100 år siden. Carl Gustaf Mannerheims brevveksling med B. W. Westermann. - 26: 449-456. — GEN

Stamm, R. H. 1935-36. A New Find of Rhipidius pectinicornis Thbg. (Symbius blattarum Sund.) (Col. Rhipiphor.). - 19: 286-297 (pp. 286-288: 1935; pp. 289-297: 1936). — PAL, ORI, NEA

Stapel, C. 1943. Über die Befruchtung der Luzerne durch Insekten in Dänemark. - 23: 224-239. — DAN, GEN

Steenberg, C. M. 1943. Études sur les larves du genre Phronia (Fungivoridae, Nematocera). - 23: 337-351, Pl. I-II. — GEN

Stephensen, K. 1925. (Mindre Meddelelse: Om Udviklingen af Anosia menippe.). - 14: 458-459. — GEN

Stephensen, K. 1943. The terrestrial Amphipod Talitroides hortulanus (Calman 1912) found in Samoa and in the New Hebrides. - 23: 295-302. — AUS

Stoltze, M. 1983. (Mindre Meddelelse: Gravehvepsen Bembix rostrata Linnaeus (Hymenoptera: Sphecoidea) forekommer atter i Danmark). - 50: 54. — DAN

Stoltze, M. 1985. Tinodes maclachlani Kimmins, 1966 - a caddis-fly found unexpectedly in Denmark (Trichoptera, Psychomyiidae). - 53: 24-26. — DAN

Stoltze, M. & P. Wiberg-Larsen, 1984. Vårfluer (Trichoptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 62-64. — DAN (GEN)

Straneo, S. L. 1967. Deux Pterostichides (Coleopt. Carabidae) nouveaux de Palawan (Philippines). - 35: 177-180. — ORI

Strohecker, H. F. 1966. Some Endomychidae (Coleoptera) from the Philippine, Bismarck and Solomon Islands collected by the Noona Dan Expedition. - 34: 356-360. — ORI, AUS

Stroyan, H. L. G. 1960. Three New Subspecies of Aphids from Iceland (Hem., Hom.). - 29: 250-265. — PAL

Stub, C. 1914. (Mindre Meddelelse: Hypoderma lineatum). - 10: 116. — DAN

Suenson, E. 1919. Om Klækningen af Metoecus paradoxus L. - 13: 17-22. — DAN

Suenson, E. 1934. Om en Indsamlings Effektivitet. - 18: 473-480. — GEN

Suenson, E. 1957. Trechinae from the Far East with description of new species collected by E. Suenson. - 28: 84-96, Pl. 1-2. — PAL, ORI

Sylvén, E. 1978. (Mindre Meddelelse: Nordisk Entomologmøde i Stockholm 1979). - 46: 46. — GEN

Sylvest, E. 1936. Kromotaxis (Xanthotaxis) hos Glimmerbøssen (Meligethes aeneus). - 19: 405-410. — GEN

Sørensen, W. 1904. Danmarks, Færøernes og Islands Edderkopper med Undtagelse af Theridierne. (Araneæ Danicæ, Faroicæ, Islandicæ, Theridiodis exceptis). - (2. Række) 1 [= 6]: 240-426. — DAN, PAL

Sörensson, M. 1988. Studies of Danish Ptiliidae (Coleoptera). - 56: 35-48. — DAN

Tambs-Lyche, H. & O. E. Heie, 1973. Pludselig masseoptræden af asiatisk bladlusart på småblomstret balsamin i Europa (Hom., Aphidoidea). - 41: 167-173. — PAL

Terver, M., D. Terver & B. Condé, B. 1968. Représentants contineaux du genra Plesioproctus (Diplopodes Pénicillates, Lophoproctidés). - 36: 191-211. — NEO

Theodor, O. 1966. Diptera Pupipara collected by the Noona Dan Expedition in the Philippines and the Bismarck Islands. - 34: 533-536. — ORI, AUS

Thomsen, I. M. 1993. Efterlysning af træhvepse-hunner. - 61: 28. — GEN

Thomsen, J. 1976. Morphology and biology of the gall mite Eriophyes tiliae tiliae Pgst. (Acarina, Trombidiformes, Eriophyidae). - 44: 9-17. — DAN, GEN

Thomsen, J. 1987. Munddelenes (gnathosoma) morfologi hos Eriophyes tiliae tiliae Pgst. (Acarina, Eriophyidae). - 54: 159-163. — GEN

Thomsen, J. 1988. Feeding behaviour of Eriophyes tiliae tiliae Pgst. and suction track in the nutritive cells of the galls caused by the mites. - 56: 73-78. — GEN

Thomsen, M. 1921a. (Mindre Meddelelse: Bøgeloppen i Skoven og Frugthaven). - 13: 336-337. — GEN

Thomsen, M. 1921b. (Mindre Meddelelse: Masseoptræden af Bladlus). - 13: 338. — GEN

Thomsen, M. 1923. Euthrips parvus Moulton, ein neuer Gewächshausschädling. - 14: 110-119. — DAN

Thygesen, T. 1974. Land- og havebrugets skadelige insekter i 1973. - 42: 137-138. — DAN, GEN

Tiensuu, L. 1951. Om insekternas blombesök på anemofila växter. In Tuxen, S. L., Det Ottende Nordiske Entomologmøde i København 2.-4. August 1950. - 26: 148-149. — GEN

Tite, G. E. 1969. Lycaenidae (Lepidoptera) of the Noona Dan Expedition to the Philippines, Bismarcks, and Solomons. - 37: 47-69. — ORI, AUS

Tjeder, B. 1954. Genital structures and terminology in the order Neuroptera. - 27: 23-40. — GEN

Tjeder, B. 1960. A new subapterous Coniopterygid from Denmark (Neuroptera). - 29: 312-319. — DAN

Tjeder, B. 1970. Rhypholophus affinis Lundbeck, 1898, from Greenland; redescription and lectotype designation (Diptera: Tipulidae). - 38: 253-256. — NEA

Toft, S. 1979. Life-histories of eight Danish wetland spiders. - 47: 22-32. — DAN

Toft, S. 1980a. Første danske fund af monarken (Danaus plexippus Linné) (Lepidoptera: Danaidae). - 47: 115-116. — DAN

Toft, S. 1980b. Humidity retaining function of the catching web of Tapinopa longidens (Wider) (Araneae: Linyphiidae). - 48: 5-7. — GEN

Toft, S. 1980c. Linyphia tenuipalpis Simon (Araneae: Linyphiidae) på de jyske heder. - 48: 17-18. — DAN

Toft, S. 1989. Aspects of the ground-living spider fauna of two barley fields in Denmark: species richness and phenological synchronization. - 57: 157-168. — DAN, GEN

Tofte, A. 1903. (Mindre Meddelelse: Coleoptera). - (2. Række) 2 [= 7]: 200. — DAN

Tofte, A. P. 1905. (Mindre Meddelelse: Lepidoptera). - (2. Række) 2 [= 7]: 379. — DAN

Tolsgaard, S. 1989. Forekomst og et nyt dansk fund af Rhinocoris annulatus (L.) (Heteroptera, Reduviidae). - 57: 169-172. — DAN

Torp, E. 1987a. Svirrefluer (Diptera, Syrphidae) fra Skallingen. - 54: 63-65. — DAN

Torp, E. 1987b. Nye fund af sjældnere danske svirrefluer (Diptera, Syrphidae). - 55: 57-64. — DAN

Torp, E. 1987c. Ændringer i den danske svirrefluefauna i relation til biotopændringer siden 1950 (Diptera: Syrphidae). - 55: 91-95. — DAN

Torp, E. 1990. Nye fund af sjældnere danske svirrefluer. 2. (Diptera, Syrphidae). - 58: 73-94. — DAN

Torp, E. 1993. Nye fund af sjældne danske svirrefluer. 3. (Diptera, Syrphidae). - 61: 39-60. — DAN

Traugott-Olsen, E. 1973. Noter om europæiske arter af Elachista Tr. (Lep., Elachistidae). - 41: 77-82. — PAL

Trolle, L. 1974. Danske Typhlocybiner (Auchenorrhyncha, Cicadellidae, Typhlocybinae). - 42: 53-62. — DAN

Trolle, L. 1980a. Bladloppen Psylla pyricola (Homoptera: Psyllidae) også i Danmark. - 47: 118. — DAN

Trolle, L. 1980b. Kelisia sabulicola W. Wagn. og Eurysa lineata (Perr.) (Homoptera: Delphacidae) nye for Danmark. - 48: 28. — DAN

Trolle, L. 1984a. Cikader (Homoptera, Auchenorrhyncha). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 28-30. — DAN (GEN)

Trolle, L. 1984b. Bladlopper (Homoptera, Psylloidea). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 30-32. — DAN (GEN)

Trolle, L. 1984c. Elasmostethus brevis Lindberg, 1934 - en ny dansk bredtæge (Hemiptera, Acanthosomatidae). - 51: 127-128. — DAN

Trolle, L. 1987. Cikader og Bladlopper (Homoptera, Auchenorrhyncha og Psylloidea) fra Skallingen. - 54: 33-35. — DAN

Trolle, L. 1988. 3 nye danske cikader (Homoptera, Auchenorrhyncha) - på ca. 1/2 time. - 56: 127-129. — DAN

Trägårdh, I. 1946. Diarthrophallina, a new group of Mesostigmata, found on Passalid beetles. - 24: 369-394. — NEA

Trägårdh, I. 1949. Description of two new genera of Mesostigmata (Acarina), Aspidilaelaps from Samoa and Protoholaspis from Peru. - 25: 311-325. — AUS, NEO

Trägårdh, I. 1951. Diskussion om Samarbejdet mellem Museerne og Specialisterne. In Tuxen, S. L., Det Ottende Nordiske Entomologmøde i København 2.-4. August 1950. - 26: 160-161. — GEN

Tuxen, S. L. 1929-30a. Über die dänischen Machilidae. - 16: 398-413 (pp. 398-400: 1929; pp. 401-413: 1930). — DAN

Tuxen, S. L. 1930b. Einige Apterygoten aus Südeuropa nebst Beschreibung zwei neuer Arten von Thysanura. - 17: 219-227. — PAL

Tuxen, S. L. 1931. Danske Protura. - 17: 306-311. — DAN

Tuxen, S. L. 1939. (Mindre Meddelelse: Tusindben, Bænkebidere og Mosskorpioner, nye eller sjældne i Danmark, samlede i 1936 af Hans Lohmander). - 20: 193-194. — DAN

Tuxen, S. L. 1940. Det Sjette Nordiske Entomologmøde i København 1.-3. August 1939. - 22: 1-56. — GEN

Tuxen, S. L. 1943a. Die zeitliche und räumliche Verteilung der Oribatiden-Fauna (Acar.) bei Mælifell, Nord-Island. - 23: 321-336, Pl. I-II, Tab. I-IV. — PAL

Tuxen, S. L. 1943b. Danske Dipterer. Bestemmelsestabeller til Familie. - 24: 43-70. — DAN, GEN

Tuxen, S. L. 1946. Danske Hymenopterer. Bestemmelsestabeller til Familie. - 24: 409-436. — DAN, GEN

Tuxen, S. L. 1950. The harvest mite, Leptus autumnalis, in Denmark. Observations made in 1949. - 25: 366-383. — DAN

Tuxen, S. L. 1951. Det Ottende Nordiske Entomologmøde i København 2.-4. August 1950. - 26: 137-169 + 1 (unn.) pl. — GEN

Tuxen, S. L. 1952. Die Jugendstadien der nordischen Camisiiden (Acar. Orib.). Und etwas über die Systematik der Erwachsenen. I. Die Gattungen Nothrus, Platynothrus und Heminothrus. - 26: 392-403. — PAL

Tuxen, S. L. 1955. The first record of Canadian Protura. With systematic notes on Acerentulus. - 27: 113-128. — NEA

Tuxen, S. L. 1958. Om Mimikry. Anmeldelser og Reflexioner. - 28: 190-200. — GEN

Tuxen, S. L. 1960a. Ergänzendes über die von Silvestri und Berlese beschriebenen Proturen. - 29: 294-303. — PAL

Tuxen, S. L. 1960b. Indledning. In Tuxen, S. L. (ed.), Hansted-Reservatets Entomologi. Resultater af "Entomologisk Forenings Thy-Undersøgelse" samlede af S. L. Tuxen. - 30: 1-19. — DAN, GEN

Tuxen, S. L. 1961. Neues über die von Bagnall, Bonet, Strenzke, Gisin und Stach beschriebenen Acerentomiden (Protura). - 31: 164-191. — PAL

Tuxen, S. L. 1963a. Det tolvte nordiske entomologmøde i København 7.-9. august 1962. Åbningstale. - 32: 1-16 + 1 (unn.) pl. — GEN

Tuxen, S. L. 1963b. Ekskursionens forløb [Det tolvte nordiske entomologmøde i København 7.-9. august 1962]. - 32: 82-83. — GEN (DAN)

Tuxen, S. L. 1963c. Art- und Gattungsmerkmale bei den Proturen. - 32: 84-98. — GEN

Tuxen, S. L. 1964. Einige Insektenfunde aus Dobrogea und dem Donau-Delta (Rumänien) nebst Beschreibung eines neuen Thysanuren. - 32: 207-219. — PAL

Tuxen, S. L. 1965. Epilog. In Tuxen, S. L. (ed.), Hansted-Reservatets Entomologi. Resultater af "Entomologisk Forenings Thy-Undersøgelse" samlede af S. L. Tuxen. - 30: 399-400. — DAN, GEN

Tuxen, S. L. 1968. Entomologisk Forenings Historie 1868-1968. - 36: 5-125. — GEN

Tuxen, S. L. 1971. Mimikry i ny belysning. - 39: 81-89. — GEN

Tuxen, S. L. 1973. Lille causeri om lærebøger. - 41: 126-128.

Tuxen, S. L. 1974a. Fortsat causeri om lærebøger. - 42: 63-64.

Tuxen, S. L. 1974b. En entomologs besøg i København i 1823. - 42: 145-158. — GEN

Tuxen, S. L. 1981. Om retsforfølgning af insekter og andre skadedyr. - 48: 105-115. — GEN

Tuxen, S. L. 1984. Dansk entomologisk litteratur - en historisk oversigt. In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 3-5. — DAN (GEN)

Uhmann, E. 1957. Hispinae-Typen von Fabricius aus den Museen in Kopenhagen und Kiel. 182. Beitrag zur Kenntnis der Hispinae (Col. Chrysom.). - 28: 104-126. — ORI, AUS, NEO

Uhmann, E. 1966. Die Hispinae der Noona Dan Expedition nach den Philippinen und Bismarck Inseln. 223. Beitrag zur Kenntnis der Hispinae (Coleoptera, Chrysomelidae). - 34: 319-324. — ORI, AUS

Ullmann, A. C. 1920. Hannerne av Strophosomus melanogrammus Frst. - 13: 163-167. — PAL

Ulmer, G. 1913. Potamorites Budtzi n. sp. - 10: 17-19. — PAL

Ulmer, G. 1925. Fauna Færøensis. Trichoptera. - 14: 431-440. — PAL

Ussing, H. 1940. (Mindre Meddelelse: Om Klækning af Acherontia atropos L.). - 20: 599-602. — GEN

Vagtholm-Jensen, O. 1971. Om indsamling af biller i urtepotter og fangstdåser (Coleoptera). - 39: 48-50. — GEN

Vagtholm-Jensen, O. 1989. Schistoglossa drusilloides (J. Sahlberg, 1876) - ny for den danske fauna (Coleoptera, Staphylinidae). - 57: 139-141. — DAN

Vangsgaard, C., E. Gravesen & S. Toft, 1990. The spider fauna of a marginal agricultural field (Araneae). - 58: 47-54. — DAN, GEN

Vanschuytbroeck, P. 1967. Contribution à la connaissance des Celyphidae (Diptera) des Philippines et du Sud-Est asiatique. - 35: 283-290. — ORI

Verhoeff, K. W. 1925. Fauna Færøensis. Diplopoda. - 14: 407-409. — PAL

Vibe, C. 1950. Some insects new to Greenland. - 25: 419-420. — NEA

Vibe-Kierulff, H. 1961. Eupithecia egenaria HS fundet i Danmark. - 31: 104-109. — DAN

Viette, P. E. L. 1954. Une nouvelle espèce de Lépidoptère brachyptère de l'île Campbell. - 27: 19-22. — AUS

Wagner, W. 1935. Beitrag zur Homopteren-Fauna Dänemarks und Beschreibung von drei neuen Varietäten aus der Gattung Philaenus Stål. - 19: 162-171. — DAN

Weis, F. 1940. Heteropterus morpheus Pall., en ny dansk Dagsommerfugl. - 20: 571-574. — DAN

Weis, F. 1960. Usædvanligt fund i en seng. - 29: 376-377. — DAN

Weis-Fogh, T. 1951. Om Vandregræshoppers Flugtfysiologi. In Tuxen, S. L., Det Ottende Nordiske Entomologmøde i København 2.-4. August 1950. - 26: 152-153. — GEN

Wesenberg-Lund, C. 1890. Træk af Linnés Vægge-Bi's (Anthophora parietina Fabr.) Biologi og Anatomi. - 2: 97-120, Pl. II. — DAN, GEN

Wesenberg Lund, -. 1891. Bembex rostrata, dens Liv og Instinkter. - 3: 19-44. — DAN, GEN

Wesenberg-Lund, C. 1943. Bemerkungen über die Biologie der Chironomiden. - 23: 179-203. — GEN

West, A. 1903a. (Mindre Meddelelse: Coleoptera). - (2. Række) 2 [= 7]: 91-92. — DAN

West, A. 1903b. (Mindre Meddelelse: Coleoptera). - (2. Række) 2 [= 7]: 198-199. — DAN

West, A. 1903c. (Mindre Meddelelse: Lepidoptera). - (2. Række) 2 [= 7]: 201. — DAN

West, A. 1907. (Mindre Meddelelse: Coleoptera). - (2. Række) 3 [= 8]: 189. — DAN

West, A. 1913a. (Mindre Meddelelse: Ny og sjældne Biller). - (2. Række) 4 [= 9]: 366-371. — DAN

West, A. 1913b. Nogle Oplysninger om enkelte af de danske Arter af Slægten Catops Payk. - (2. Række) 4 [= 9]: 374-377. — DAN

West, A. 1913c. (Mindre Meddelelse: Ny og sjældne Biller). - 10: 30-32. — DAN

West, A. 1915. (Mindre Meddelelse: Nye og sjældne danske Biller). - 10: 254-258. — DAN

West, A. 1916-17a. (Mindre Meddelelse: Nye og sjældne danske Biller). - 11: 16-19. (p. 16: 1916; pp. 17-19: 1917). — DAN

West, A. 1917b. Orchestes angustifrons n. sp. - 11: 24-27. — DAN

West, A. 1917c. (Mindre Meddelelse: Nye og sjældne danske Biller). - 11: 360-362. — DAN

West, A. 1920. (Mindre Meddelelse: Nye og sjældne danske Biller). - 13: 136-137. — DAN

West, A. 1925a. Bidrag til Kundskaben om Sønderjyllands - især Aabenraaegnens - Billefauna. - 14: 389-393. — DAN

West, A. 1925b. (Mindre Meddelelse: Nye og sjældnere danske Biller). - 14: 459-463. — DAN

West, A. 1930a. Some Notes on The Coleopterous Fauna of Iceland. - 16: 414-416. — PAL

West, A. 1930b. Tillæg og Rettelser til Fortegnelserne over de danske Coleoptera. - 16: 441-492. — DAN

West, A. 1933. Tillæg og Rettelser til Fortegnelserne over de danske Coleoptera II. - 18: 359-400. — DAN

West, A. 1936-37. Tillæg og Rettelser til Fortegnelserne over de danske Coleoptera. III. - 19: 452-492. (pp. 452-464: 1936; pp. 465-492: 1937). — DAN

West, A. 1938. Tillæg og Rettelser til Fortegnelserne over de danske Coleoptera. IV. - 20: 165-184. — DAN

West, A. 1940-41. Fortegnelse over Danmarks Biller, deres Udbredelse i Danmark, Forekomststeder og -tider, Biologi m.m. - 21: i-xii + 1-664. (pp. 1-412: 1940; pp. i-xii + 413-664: 1941). — DAN

West, A. 1947. Tillæg til "Fortegnelse over Danmarks Biller, deres Udbredelse i Danmark, Forekomststeder og -tider, Biologi m. m." I. - 25: 3-141. — DAN

West, A. 1948. Nye Billearter for den danske fauna. 1947. - 25: 209-211. — DAN

West, A. 1949. Nye Billearter for den danske fauna. 1948. - 25: 326-327. — DAN

Wiberg-Larsen, P. 1980. Bestemmelsesnøgle til larver af de danske arter af familien Hydropsychidae (Trichoptera) med noter om arternes udbredelse og økologi. - 47: 125-140. — DAN, GEN

Wiberg-Larsen, P. 1981. Tricholeiochiton fagesii (Guinard) og Triaenodes simulans Tjeder nye for Danmark (Trichoptera). - 49: 28-30. — DAN

Wiberg-Larsen, P. 1985. Revision of the Danish Hydroptilidae (Trichoptera). - 53: 39-45. — DAN

Wiberg-Larsen, P. 1986. Holocentropus insignis Martynov, 1924 and Micrasema setiferum (Pictet, 1834) (Trichoptera) new to Denmark. - 53: 53-57. — DAN

Wiberg-Larsen, P. 1993. Notes on the feeding biology of Ecnomus tenellus (Rambur, 1842) (Trichoptera, Ecnomidae). - 61: 29-38. — GEN

Wiberg-Larsen, P. & P. Holm, 1999. Vårfluen Hydroptila martini Marshell, 1977 - ny for Danmark og NV-Europa (Trichoptera: Hydroptilidae). - 67: 117-121. — DAN, PAL

Wiberg-Larsen, P., T. M. Iversen & J. Thorup, 1991. First Danish record of Ptilocolepus granulatus (Pictet) (Trichoptera, Hydroptilidae). - 59: 45-50. — DAN

Wiberg-Larsen, P. & O. Karsholt, 1999. The traffic of adult Trichoptera above the city of Copenhagen (Denmark). - 67: 123-136. — DAN

Wiberg-Larsen, P., M. Stoltze & B. Mogensen, 1980. Holocentropus stagnalis (Albarda) og Limnephilus tauricus Schmid, nye for Danmark, samt noter om fire andre sjældne vårfluearter (Trichoptera). - 48: 11-14. — DAN

Wichmand, H. 1940. (Mindre Meddelelse: Et ejendommeligt Barkbilleangreb). - 20: 602-605. — DAN

Wielandt, E. 1904. En Samling af Coleoptera fra Fort Trekroner. - (2. Række) 2 [= 7]: 334-339. — DAN

Wielandt, E. 1906. (Mindre Meddelelse: En Exkursion til Hornbæk Plantage). - (2. Række) 3 [= 8]: 57-58. — DAN

Wilson, N. 1969. Ticks (Metastigmata: Ixodidae) collected by the Noona Dan Expedition to the Philippine and Bismarck Archipelagos. - 37: 285-288. — ORI, AUS

Wilsund, E. 1952. Tre nye storsommerfugle fra Bornholm. - 26: 269-277. — DAN

Wilsund, E. 1953. Ny dansk storsommerfugl: Hadena illyria Frr. - 26: 499-501. — DAN

Wilsund, E., J. Lundqvist, J. C. Jensen & W. van Deurs, 1950. Fem nye danske sommerfugle fra 1949: 3 noctuider (Cucullia fraudatrix Ev., Sedina büttneri Her., Tarache luctuosa Schiff.) og 2 pyralider (Selagia argyrella Schiff., Pyrausta perlucidalis Hb.). - 25: 409-413 + 1 (unn.) pl. — DAN

Wittmer, W. 1953. Notizen über Malacodermata unter besonderer Berücksichtigung der Typen von Fabricius und Westermann. - 26: 525-528. — ORI, NEO

Wittmer, W. 1966. Cantharidae und Malachiidae (Coleoptera) der Noona Dan Expedition nach den Philippinen, Bismarck und Solomon Inseln. - 34: 305-318. — ORI, AUS

Wolff, N. L. 1928a. Det 2det Nordiske Entomologmøde i København 12.-15. August 1926. - 16: 116-149. — GEN

Wolff, N. L. 1928b. A Case of true Albinism in a Lepidopterous Insect (Orrhodia vaccinii L.). - 16: 150-151. — DAN, GEN

Wolff, N. L. 1929a. Synopsis of the Lepidoptera of Iceland. - 16: 339-365. — PAL

Wolff, N. L. 1929b. On Individual Variation of a Structural Character in the Genus Oporinia Hb. (Lep. Geom.). - 16: 391-397. — GEN

Wolff, N. L. 1934. (Mindre Meddelelse: Rensning af fedtede sommerfugle). - 19: 140-142. — GEN

Wolff, N. L. 1935a. Sommerfugle fra Frøslev i Sønderjylland 1934. - 19: 172-177. — DAN

Wolff, N. L. 1935b. Revision af nogle Danske Sommerfuglearter omtalt i "Danmarks Fauna". - 19: 228-251, Pl. I-VI. — DAN

Wolff, N. L. 1936a. (Mindre Meddelelse: Eupithecia albipunctata Hw. ab. angelicata Barrett). - 19: 415. — DAN

Wolff, N. L. 1936b. (Mindre Meddelelse: Sukkerlokning ved Dueodde på Bornholm). - 19: 415-417. — DAN

Wolff, N. L. 1936c. Sommerfugle fra Frøslev i Sønderjylland 1935. - 19: 443-451. — DAN

Wolff, N. L. 1938a. Fyrreprocessionsspinderen, Thaumetopoea pinivora Tr., i Danmark. - 20: 111-120. — DAN

Wolff, N. L. 1938b-39a. (Mindre Meddelelse: Acidalia aversata, inornata og deversaria). - 20: 190-193. (pp. 190-192: 1938; p. 193: 1939). — DAN

Wolff, N. L. 1939b. Sommerfugleslægten Hesperia Fabr. i Danmark. - 20: 258-276, Pl. I-IV. — DAN

Wolff, N. L. 1942a. (Mindre Meddelelse: Acalla lipsiana Schiff. ab. olseniana Lar. = Acalla rufana Schiff. ab apiciana Hb.). - 22: 202-203. — DAN

Wolff, N. L. 1942b. (Mindre Meddelelse: Sorte former af et par hvide målere (Deilinia pusaria L. og Acidalia immaculata L.). - 22: 203-204. — DAN

Wolff, N. L. 1943. Asymmetrical Lepidoptera: Description of two new Examples of Somatic Mosaics. - 23: 443-456 + 1 (unn.) pl. — GEN

Wolff, N. L. 1946. To nye danske sommerfugle, Rhyacia alpicola Zett. og Hydroecia petasitis Dbld. - 24: 402-408. — DAN

Wolff, N. L. 1947. (Mindre Meddelelse: Hydroecia petasitis Dbld., en upåagtet sommerfugl). - 25: 152-153. — DAN

Wolff, N. L. 1949. Hemimene cinerosana HS., a widely distributed, but hitherto unappreciated, species (Lep., Tortr.). - 25: 351-360. — DAN, PAL

Wolff, N. L. 1950. Crambus bonifatellus Hulst, an unexpected Component of the Lepidopterous Fauna of Greenland. - 25: 421-424. — NEA

Wolff, N. L. 1952. Toxocampa craccae F., ny for Danmark. - 26: 260-266. — DAN

Wolff, N. L. 1953a. Platyptilia capnodactyla Zell., et zoogeografisk interessant fjermøl. - 26: 469-474. — DAN

Wolff, N. L. 1953b. Sommerfuglelarver importeret med bananer. - 26: 512-521. — PAL

Wolff, N. L. 1953c-54. Indflyvningen af sommerfuglen Celerio lineata livornica Esp. i Danmark 1952 med bemærkninger om artens optræden i andre lande. - 26: 591-606. (pp. 591-592: 1953; pp. 593-606: 1954). — PAL

Wolff, N. L. 1955a. Hemimene obscuratana n. sp. (Lep., Tortr.). - 27: 66-69. — PAL

Wolff, N. L. 1955b. Nepticula repentiella n. sp. (Lepidoptera, Nepticulidae). - 27: 82-90, Pl. I-IV. — DAN, PAL

Wolff, N. L. 1956. Nye og sjældne danske Sommerfugle fra Nordbornholm 1955. - 27: 190-203, Pl. V-VIII. — DAN

Wolff, N. L. 1957a. Trifurcula griseella nov. spec. (Lepidoptera, Nepticulidae). - 28: 19-22. — DAN

Wolff, N. L. 1957b. Laspeyresia andabatana nov. spec. (Lepidoptera, Eucosmidae). - 28: 23-26. — DAN

Wolff, N. L. 1957c. Eustrotia olivana Schiff. (Lepid., Noct.) ny for Danmark. - 28: 151-152. — DAN

Wolff, N. L. 1958. Further Notes on the Stomopteryx Group (Lepid. Gelechiidae). - 28: 224-281, Pl. 3-4. — PAL

Wolff, N. L. 1959. Notes on some Species of the Genus Scoparia Hw. (s. str.) (Lep., Pyraustidae). - 29: 179-192, Pl. 1-2. — DAN, PAL

Wolff, N. L. 1961. Horisme corticata Tr. (Lepid. Geom.) fundet i Danmark. - 31: 21-26. — DAN

Wolff, N. L. 1965. 1. Anarsia lineatella Zell. (Lep., Gelech.), et nyt dansk skadeinsekt. 2. Laspeyresia leguminana Lien. & Zell. (Lep., Tortr.) fundet i Danmark. - 34: 43-53, pl. 1-4. — DAN

Wolff, N. L. 1967a. Ny dansk vikler, Laspeyresia conicolana Heylaerts (Lep., Tortr.). - 35: 23-25 + 2 (unn.) pls. — DAN

Wolff, N. L. 1967b. Dansk fund af sommerfuglen Rhyacia (Epipsilia) grisescens F. (Lep., Noct.). - 35: 99-103. — DAN

Wolff, N. L. 1968a. Notes on the argyrana Group of the Genus Pammene (Lep., Tortricidae). - 36: 317-337. — PAL

Wolff, N. L. 1968b. Amphipyra berbera Rungs, en overset sommerfugleart (Lep., Noctuidae). - 36: 515-524. — PAL

Wolff, N. L. 1970a. Revideret fortegnelse over Færøernes sommerfugle. (A revised list of the Lepidoptera known from the Faroe Islands). - 38: 3-14. — PAL

Wolff, N. L. 1970b. Notes on the synonymy of two Elachista species (Lep., Elachistidae). - 38: 173-176. — PAL

Wolff, N. L. 1970c. Hypocoena dispersa n. sp. (Lep., Noctuidae) from Iceland. - 38: 215-221, Pl. I. — PAL

Wolff, N. L. 1971a. Tillæg og rettelser til fortegnelsen over Grønlands sommerfugle. - 39: 71-79. — NEA

Wolff, N. L. 1971b. Fund af pyraliden Aphomia sociella L. i boliger (Lep., Pyralidae). - 39: 141-144. — DAN

Wolff, N. L. 1972. Schiffermüller og "Systematisches Verzeichniss" (Lep.). - 40: 177-184. — GEN

Wolff, N. L. 1975a. Nemapogon falstriella (Haas, 1881) (Lepidoptera, Tineidae). - 43: 97-104. — DAN, PAL

Wolff, N. L. 1975b. Nomophila-arterne (Lepidoptera, Pyralidae) fra det nordatlantiske område. - 43: 129-135. — PAL, NEA

Worm-Hansen, J. G. 1914-15. Amagers Sommerfuglefauna. - 10: 151-167 (pp. 151-164: 1914; pp. 165-167: 1915). — DAN

Worm-Hansen, J. G. 1930. The Lepidopterous Fauna of San Cataldo (Southern Italy). - 16: 425-432. — PAL

Worm Hansen, J. G. 1934. Sommerfugle i de danske Grænseegne i Sønderjylland. - 18: 497-502. — DAN

Worm Hansen, J. G. 1935a. Sommerfugle i de danske Grænseegne i Sønderjylland. II. Gallehus Skov ved Møgeltønder. - 19: 221-227. — DAN

Worm Hansen, J. G. 1935b. (Mindre Meddelelse: Brotolomia meticulosa L.). - 19: 255. — DAN

Worm-Hansen, J. G. 1935c. Additional Notes on the Lepidopterous Fauna of San Cataldo (Southern Italy). - 19: 277-285. — PAL

Worm-Hansen, J. G. 1939a. Additional Notes on the Lepidopterous Fauna of San Cataldo (Southern Italy). Notes from a collecting trip in the summer of 1936. - 20: 212-221. — PAL

Worm-Hansen, J. G. 1939b. Sommerfugle i de danske Grænseegne i Sønderylland. III. Arnum-Egnen. - 20: 234-240. — DAN

Worm-Hansen, J. G. 1942. (Mindre Meddelelse: Vanessa urticae L. ab. ischnusoides Selys.). - 22: 208-209. — DAN

Worm-Hansen, J. G. 1943. Melicleptria (Heliothis) scutosa Schiff. i Danmark. - 22: 357-359. — DAN

Worm-Hansen, J. G. 1945a. Sommerfugle i Gindeskov-Egnen. - 24: 292-298. — DAN

Worm-Hansen, J. G. 1945b. Sommerfugle paa Æbelø. - 24: 299-304. — DAN

Worm-Hansen, J. G. 1947. (Mindre Meddelelse: Nyt for Faunaen). - 25: 153-154. — DAN

Worm-Hansen, J. G. 1948. A Gynandromorphic Moth. - 25: 221. — PAL, GEN

Worm-Hansen, J. G. 1950. Nyt for Faunaen. - 25: 408. — DAN

Worm-Hansen, J. G. 1952. Epichnopteryx pulla Esp., ny for Danmarks Fauna. - 26: 384. — DAN

Worm-Hansen, J. G. 1960. Lepidoptera - Sommerfugle. In Tuxen, S. L. (ed.), Hansted-Reservatets Entomologi. Resultater af "Entomologisk Forenings Thy-Undersøgelse" samlede af S. L. Tuxen. - 30: 32-58. — DAN

Worm-Hansen, J. G. & S. G. Larsson, 1947. Semasia krygeri Rebel (Lep., Tortr.). Morphology and biology. - 25: 174-195. — DAN, GEN

Wygodzinsky, P. W. 1941. Über eine neue Campodea und eine neue Lepismachilis aus Südeuropa. - 22: 137-141. — PAL

Wygodzinsky, P. 1948. Note on Megaploiaria McAtee & Malloch, 1926, with the description of a new species from Australia (Emesinae, Reduv., Hem.). - 25: 231-236. — AUS

Young, D. A. 1965. Notes on Fabrician Species of Cicadellinae (Homoptera: Cicadellidae) in Copenhagen and Kiel with Lectotype Designations. - 34: 10-18. — NEO

Zethner, O. 1973. Forstentomologiske problemer i det indiske subkontinent belyst ved eksempler fra Pakistan og Bangladesh. - 41: 129-143. — ORI, GEN

Zethner, O. 1976. (Mindre Meddelelse: Interessegruppen for biologisk bekæmpelse af skadedyr). - 44: 17-18. — GEN

Øgaard, L. 1983. Kåluglen (Mamestra brassicae (L.), Lepidoptera, Noctuidae). Udviklingsmuligheder i Danmark belyst ved simpel simulation. - 50: 36-46. — DAN, GEN

Øgaard, L. 1984. Kønsbestemmelse af sommerfuglepupper (Lepidoptera). - 51: 113-117. — GEN