Bestyrelse

Øvrige poster uden for bestyrelsen:

Kontaktoplysninger til Bestyrelsen entomologiskforening@gmail.com

                                til Entomologiske Meddelelser entomologiskemeddelelser@gmail.com