Manuskriptets udformning m.m.

Entomologiske Meddelelser optager først og fremmest originale afhandlinger og andre meddelelser om dansk entomologi (inkl. Færøerne og Grønland). Hovedvægten lægges på artikler, der bidrager til kendskab til den danske entomofauna (insekter, spindlere, tusindben og skolopendre), til nordeuropæiske og arktiske insekters taksonomi, økologi, funktionsmorfologi, biogeografi, faunistik, m.v.

Udover originale refererende artikler optages også fundsberetninger, meddelelser, nekrologer samt anmeldelser af entomologisk litteratur.

Entomologiske Meddelelser er hovedsageligt dansksproget, dog optages artikler på engelsk, svensk og norsk også. Skandinavisk-sprogede artikler forsynes med et sammendrag og alle artikler forsynes med en engelsk undertitel samt et engelsk abstract.

Illustrationer skal enten være blanke fotografiske kopier af god kvalitet eller stregtegninger, diagrammer eller kort, der er udført med tusch. Figurerne nummereres fortløbende, og figurteksterne skal skrives på særskilte ark på dansk (svensk/norsk) og engelsk.

Litteraturlisten skal kun omfatte publikationer, der er citeret i artiklen. Referencerne listes alfabetisk efter forfatterens efternavn. Tidsskrifters navne skrives helt ud.

Artikel forfattere får tilsendt en første korrektur, der straks rettes og returneres. Forfatteren modtager 50 gratis særtryk. Af meddelelser og anmeldelser leveres ikke korrektur og særtryk.

En template til opsætning af artiklerne kan downloades her.