Bind 10

For at se hele Bind 10, klik her PDF


For videnskabelige artikler, se nedenfor:

Bønner, V. 1914. Frøhøstende Myrer i Danmark. - 10: 77-82. klik her for PDF

Esben-Petersen, P. 1915a. Rhithrogena ussingi E. Peters. and its Larva. - 10: 168-171. klik her for PDF

Esben-Petersen, P. 1915b. A Synonymic List of the Order Mecoptera together with Descriptions of New Species. - 10: 216-242. klik her for PDF

Hansen, V. 1914. (Mindre Meddelelse: Sjældne danske Biller). - 10: 125-127. klik her for PDF

Hansen, V. 1915a. Danske Snudebiller: I. Slægten Sitona Germ. - 10: 180-190. klik her for PDF

Hansen, V. 1915b. (Mindre Meddelelse: Nye og sjældne danske Biller). - 10: 213-214. klik her for PDF

Hansen, V. 1915c. Danske Snudebiller: II. Slægten Phytonomus Schønh. - 10: 262-272. klik her for PDF

Hansen, V. 1915d. Danske Snudebiller: III. Slægten Dorytomus Steph. - 10: 298-316. klik her for PDF

Hansen, V. 1915e. Trachyphloeus angustisetulus. n. sp. - 10: 329-331. klik her for PDF

Henriksen, K. L. 1913. Bemerkungen über einige dänische Elateriden. - 10: 1-8. klik her for PDF

Henriksen, K. L. 1914. Om nogle for den danske Fauna nye Cynipide-Galler. - 10: 96-99. klik her for PDF

Henriksen, K. L. 1915. (Mindre Meddelelse: Om et Par morfologiske Anomalier hos Biller). - 10: 210-211. klik her for PDF

Holstebroe, H. O. 1914. Tillæg til "De danske Arter af Slægten Choleva Latreille". - 10: 144-150. klik her for PDF

Holstebroe, H. O. 1915. De danske Arter af Slægten Colon. - 10: 191-209. klik her for PDF

Jacobsen, O. 1914. Nye og sjældne danske Tæger. - 10: 89-95. klik her for PDF

Jacobsen, O. 1915a. Nye og sjældne danske Tæger. II. - 10: 246-250. klik her for PDF

Jacobsen, O. 1915b. Fortegnelse over danske Cicader. - 10: 317-328. klik her for PDF

Jørgensen, L. 1914. (Mindre Meddelelse: Thyreus clypeatus L). - 10: 118. klik her for PDF

Kieffer, J. J. 1915. Über dänische Chironomiden. - 10: 280-297. klik her for PDF

Kryger, I. P. 1914. En Myg, der angriber en Sommerfugl. - 10: 83-88. klik her for PDF

Kryger, J. P. 1915a. Biologiske Oplysninger om nogle nye eller sjældne Billelarver. - 10: 172-179. klik her for PDF

Kryger, J. P. 1915b. Cephalobaris eskelundi gen. et spec. nov. (Hymenopt. Ichneum.). - 10: 243-245. klik her for PDF

Kryger, J. P. 1915c. Om nogle Zygæner og deres Snyltere. - 10: 273-279. klik her for PDF

Larsen, C. S. 1913. (Mindre Meddelelse: Lepidoptera). - 10: 29-30. klik her for PDF

Lundbeck, W. 1914. Nogle sjældnere samt nogle for vor Fauna ny Dipterer. - 10: 100-111. klik her for PDF

Meyer, A. J. & E. V. Meyer, 1914. (Mindre Meddelelse: Sjældnere danske Biller). - 10: 123-124. klik her for PDF

Nielsen, I. C. 1914. (Mindre Meddelelse: En ny fritbygget Honningbirede fra Danmark). - 10: 116-117. klik her for PDF

Norgaard, A. V. S. 1915. (Mindre Meddelelse: "Vor Frue Høne"). - 10: 251-254. klik her for PDF

Petersen, A. 1914. (Mindre Meddelelse: To for den danske Fauna nye Empidider). - 10: 128. klik her for PDF

Petersen, A. 1915. (Mindre Meddelelse: Bemærkninger i Anledning af W. Lundbecks Note, p. 103). - 10: 214-215. klik her for PDF

Petersen, E. 1913b. Addition to the knowledge of the Neuropterous insect fauna of Corsica. II. - 10: 20-28. klik her for PDF

Petersen, E. 1914a. New Genera and Species of Mecoptera. - 10: 129-132. klik her for PDF

Petersen, E. 1914b. Enoicyla pusilla Burm. i Danmark. - 10: 141-143. klik her for PDF

Rosenberg, E. C. 1913. Bidrag til Kundskaben om Billernes Levevis, Udvikling og Systematik. III. Undersøgelser over Danmarks Billefauna i Dyreboer, særlig underjordiske. - 10: 37-76, Pl. 2-3. klik her for PDF

Rosenberg, E. C. 1914. (Mindre Meddelelse: Nye og sjældne danske Biller). - 10: 118-123. klik her for PDF

Rostrup, S. 1915. (Mindre Meddelelse: Nogle biologiske Iagttagelser angaaende Sitona lineatus). - 10: 258-259. klik her for PDF

Schmitz, H. 1913. Beschreibung von Termitophora velocipes (Wasmann in litt.), einer termitophilen Phoride aus Vorderindien. - 10: 9-16, Pl. 1. klik her for PDF

Stub, C. 1914. (Mindre Meddelelse: Hypoderma lineatum). - 10: 116. klik her for PDF

Ulmer, G. 1913. Potamorites Budtzi n. sp. - 10: 17-19. klik her for PDF

West, A. 1913c. (Mindre Meddelelse: Ny og sjældne Biller). - 10: 30-32. klik her for PDF

West, A. 1915. (Mindre Meddelelse: Nye og sjældne danske Biller). - 10: 254-258. klik her for PDF

Worm-Hansen, J. G. 1914-15. Amagers Sommerfuglefauna. - 10: 151-167 (pp. 151-164: 1914; pp. 165-167: 1915). klik her for PDF