Bind 2

For at se hele Bind 2, klik her PDF


For videnskabelige artikler, se nedenfor:

Bergsøe, V. 1890. Iagttagelser over den almindelige og den sortrandede Oldenborres Udbredelse og Biologi. - 2: 121-127. klik her for PDF

Borries, H. 1890. Om Hvepselarver som Ektoparasiter paa frit omstrejfende Edderkopper. - 2: 151-161. klik her for PDF

Duurloo, H. P. 1889. En ny Art af Slægten Hadena Tr. - 2: 85-87. klik her for PDF

Duurloo, H. P. 1890. Nye danske Sommerfugle (Lepidoptera). I. - 2: 283-286. klik her for PDF

Løvendal, E. A. 1889. Tomici Danici. De danske Barkbiller. - 2: 1-84, Pl. I. klik her for PDF

Løvendal, E. A. 1890a. Oplysninger til Hr. C. V. Prytz's Anmeldelse af Tomici Danici. - 2: 128-150. klik her for PDF

Løvendal, E. A. 1890b. Phloeophthorus rhododactylus Marsh. Biologiske Iagttagelser. - 2: 196-205. klik her for PDF

Løvendal, E. A. 1890c. Synonymiske Bemærkninger og Tillæg til Tomici Danici. - 2: 206-211. klik her for PDF

Meinert, F. 1889a. Om Fangst af Vandinsekter. - 2: 88. klik her for PDF

Meinert, F. 1889b. Larvæ Luciliæ sp. in orbita Bufonis vulgaris. (Spyfluelarver i Øiet af en levende Skrubtudse). - 2: 89-96. klik her for PDF

Meinert, F. 1890a. Ugimyia-Larven og dens Leie i Silkeormen. - 2: 162-184, Pl. III. klik her for PDF

Meinert, F. 1890b. Lidt om Indsamling af Larver. - 2: 187-195. klik her for PDF

Meinert, F. 1890c. Aenigmatias blattoides. Dipteron novum apterum. - 2: 212-226, Pl. IV. klik her for PDF

Meinert, F. 1890d. Catalogus Coleopterorum Danicorum, Fam. Staphylinidæ. Pars II. Fortegnelse over de i Danmark levende Rovbiller. Anden Deel. - 2: 227-266. klik her for PDF

Prytz, C. V. 1890. I Anledning af Tomici Danici o. s. v. - 2: 185-186. klik her for PDF

Schlick, W. 1890a. Nye danske Biller (Coleoptera). I. - 2: 267-279. klik her for PDF

Schlick, W. 1890b. Nye danske Tæger (Hemiptera). I. - 2: 280-282. klik her for PDF

Wesenberg-Lund, C. 1890. Træk af Linnés Vægge-Bi's (Anthophora parietina Fabr.) Biologi og Anatomi. - 2: 97-120, Pl. II. klik her for PDF