Bind 32

For at se hele Bind 32, klik her PDF


For videnskabelige artikler, se nedenfor:

Ackland, D. M. 1964. Taxonomic notes on two species of Pegomya R.-D. (Dipt., Muscidae) from Iceland. - 32: 359-366. klik her for PDF

Ander, K. 1963. Problem i den larvala odonatvingen. - 32: 16-19. klik her for PDF

Andersen, F. S. 1963. Statistisk behandling af antallet af dyr i prøver. - 32: 28-33. klik her for PDF

Andersen, N. M. 1964. The genus Tenagogonus Stål in the Collections of the Zoological Museum of Copenhagen (Hemiptera: Gerridae). - 32: 321-334. klik her for PDF

Bejer-Petersen, B. 1963. Bladhvepsefaunaen på rødgran (Picea abies) i en plantage i Sønderjylland (Hym.). - 32: 52-53. klik her for PDF

Collin, J. E. 1963. Empis Staegeri a New Species of Empididae (Dipt.) from Denmark. - 32: 171-172. klik her for PDF

Deurs, W. van. 1963. Nye sommerfugle (Lepidoptera) 1962. - 32: 177-178. klik her for PDF

Deurs, W. van. 1964. Nye sommerfugle (Lepidoptera) 1963. - 32: 451-452. klik her for PDF

Eidmann, H. 1963. Röntgenografiska studier över parasitsteklars övervintring (Hym.). - 32: 39-43. klik her for PDF

Ekholm, S. 1963. Ärtvecklaren (Laspeyresia nigricana) och dess bekämpning (Lep.). - 32: 71-75. klik her for PDF

Fischer, M. 1964. Die Opiinae Dänemarks (Hym., Braconidae). - 32: 236-260. klik her for PDF

Griffiths, G. C. D. 1964. The Agromyzid Fauna of Iceland and the Faroes, with Appendices on the Phytomyza milii and robustella Groups (Diptera, Agromyzidae). - 32: 393-450. klik her for PDF

Hansen, V. 1963. Ændringer i vor billefauna. 1962 (Coleoptera). - 32: 173-176. klik her for PDF

Hansen, V. 1964a. Ændringer i vor billefauna 1963 (Coleoptera). - 32: 389-390. klik her for PDF

Hedström, L. 1963. Sexuellt beteende inom familjen Dolichopodidae (Dipt.). - 32: 33-36. klik her for PDF

Heie, O. 1964a. Aphids collected in Iceland in August, 1961. (Homopt., Aphididae). - 32: 220-235. klik her for PDF

Heie, O. 1964b. A List of Danish Aphids. 4.: Longicaudus v. d. G., Ericaphis Börner, Myzaphis v. d. G., Myzus Pass., Tubaphis H. R. L., Phorodon Pass., Ovatus v. d. G., Liosomaphis Wlk., Cavariella Del Guerc., and Coloradoa Wils. - 32: 341-357. klik her for PDF

Hemmingsen, A. M. & A. Nørrevang, 1963. Æglægning hos nogle stankelben (Dipt., Tipulidae). - 32: 21-22. klik her for PDF

Høegh-Guldberg, O. 1963. Aricia agestis Schiff. og Aricia allous Hb. (Lep., Rhopalocera). Aricia-studier 5. - 32: 22-26. klik her for PDF

Jensen, O. [= Ole] 1963. Nye fund af sjældne biller (Coleoptera) i Jylland. - 32: 190-191. klik her for PDF

Jørum, P. 1964. Fire sjældne biller (Coleoptera) fundet i Jylland 1960-63. - 32: 320. klik her for PDF

Kaaber, S. 1964. Studies on Maculinea alcon (Schiff.) - rebeli (Hir.) (Lep. Lycaenidae) with Reference to the Taxonomy, Distribution, and Phylogeny of the Group. - 32: 277-319 + 1 (unn.) pl. klik her for PDF

Kanervo, V. 1963. Kålmalens (Plutella maculipennis Curt.) parasitsteklar och deras betydelse (Hym. Et Lep.). - 32: 49-52. klik her for PDF

Kangas, E. 1963. Tallens reagering till skador förorsakade av Evetria resinella L. (Lep.). - 32: 67-70. klik her for PDF

Larsen, E. B. 1963. Bidrag til Steninernes biologi (Col.). - 32: 37-39. klik her for PDF

Lekander, B. 1963. Några nordiske borkborrearters indvandrings- och utbredningsförhållanden (Col.). - 32: 75-82. klik her for PDF

Lindberg, H. 1963. Nordiskt samarbete på fältentomologins område. - 32: 47-49. klik her for PDF

Lyneborg, L. 1964. Danske acalyptrate fluer. 2. Psilidae, Platystomidae og Otitidae (Diptera). - 32: 367-388. klik her for PDF

Lyngnes, R. 1963. Grynobius planus F. som skadedyr i hus på Sunnmøre, Norge (Col.). - 32: 70-71. klik her for PDF

Mannheims, B., A. Nørrevang & B. Theowald, 1964. Die Tipuliden der Färöer (Diptera). - 32: 193-198. klik her for PDF

Michelsen, A. 1963. Om cerambycidernes sexuelle adfærd. - 32: 36-37. klik her for PDF

Nielsen, A. 1963. Reliktproblemer. Den geografiske variation af Apatania muliebris MacL. (Trichoptera). - 32: 19-21. klik her for PDF

Nielsen, B. O. 1963. Tarsopsylla octodecimdentata octodecimdentata (Kolenati), (Siphonaptera), ny for den danske fauna. - 32: 188-190. klik her for PDF

Nielsen, B. O. 1964. Studies on the Danish Biting Midges, Culicoides Latreille (Dipt., Ceratopogonidae). - 32: 261-276. klik her for PDF

Nielsen, E. T. & H. T. Nielsen 1963. The Swarming Habits of Some Danish Mosquitoes. - 32: 99-170. klik her for PDF

Nielsen, E. T. 1963. Myggesværmningens mekanik (Dipt.). - 32: 43-46. klik her for PDF

Nuorteva, P. 1963. Valinets betydelse för Hemipterernas fytotoxität (Hem.). - 32: 63-67. klik her for PDF

Rasmussen, B. W. 1964a. Notes on the Danish species of the Genus Tinea L. (Lep., Tineidae) and selection of a neotype of Tinea pellionella L. - 32: 335-339, Pl. I-XII. klik her for PDF

Rasmussen, B. W. 1964b. Eine neue Art aus der Crambus tristellus Schiff.-Gruppe (Lep., Pyralidae). - 32: 391-392 + 1 (unn.) pl. klik her for PDF

Rasmussen, S. 1963a. Om Alphitobius i kyllingehuse (Col.). - 32: 53-58. klik her for PDF

Rasmussen, S. 1963b. Om husbukkes vækst og udvikling med særligt henblik på diapause (Col.). - 32: 58-63. klik her for PDF

Schjøtz-Christensen, K. B. 1963. Sandskægsbakkernes løbebillefauna, med særlig henblik på arten Harpalus smaragdinus Dft. (Col.). - 32: 26-28. klik her for PDF

Shire, J., M. F. Land & J. B. Tucker, 1964. The Distribution and Ecology of Trichoptera in the Faroe Islands. - 32: 199-206. klik her for PDF

Tuxen, S. L. 1963a. Det tolvte nordiske entomologmøde i København 7.-9. august 1962. Åbningstale. - 32: 1-16 + 1 (unn.) pl. klik her for PDF

Tuxen, S. L. 1963b. Ekskursionens forløb [Det tolvte nordiske entomologmøde i København 7.-9. august 1962]. - 32: 82-83. klik her for PDF

Tuxen, S. L. 1963c. Art- und Gattungsmerkmale bei den Proturen. - 32: 84-98. klik her for PDF

Tuxen, S. L. 1964. Einige Insektenfunde aus Dobrogea und dem Donau-Delta (Rumänien) nebst Beschreibung eines neuen Thysanuren. - 32: 207-219. klik her for PDF