Bind 49

For at se hele Bind 49, klik her PDF


For videnskabelige artikler, se nedenfor:

Bejer, B. & P. Esbjerg, 1981. Skadelige insekter 1980. - 49: 15-18. klik her for PDF

Bejer, B. & P. Esbjerg, 1982. Skadelige insekter 1981. - 49: 120-122. klik her for PDF

Buhl, O., O. Karsholt, K. Larsen, E. S. Nielsen, G. Pallesen, E. Palm & K. Schnack, 1981. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1979 (Lepidoptera). - 49: 19-27. klik her for PDF

Buhl, O., O. Karsholt, K. Larsen, E. S. Nielsen, G. Pallesen, E. Palm & K. Schnack, 1982. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1980 (Lepidoptera). - 49: 49-57. klik her for PDF

Hansen, S. B. 1982. Bestemmelsesnøgle til larver af danske Ptychopteridae (Diptera, Nematocera), med noter om arternes habitatpræferenser. - 49: 59-64. klik her for PDF

Heie, O. E. 1982. Fund af 25 bladlusarter nye for Danmark (Homoptera: Aphidoidea). - 49: 133-137. klik her for PDF

Henriksen, H. J. & N. P. Kristensen, 1982. Dagsommerfuglen Colias alfacariensis, en nyopdaget strejfgæst i Danmark (Lepidoptera: Pieridae). - 49: 123-131. klik her for PDF

Holmen, M. 1981. Status over Danmarks Haliplidae (Coleoptera) med bemærkninger om zoogeografi og autøkologi. - 49: 1-14. klik her for PDF

Jensen, T. F. & M. G. Nielsen 1982. En status over udbredelsen af myreslægten Camponotus i Danmark. - 49: 113-116. klik her for PDF

Koponen, S. 1982. Spiders (Araneae) from Narssaq, southern Greenland. - 49: 117-119. klik her for PDF

Laasonen, E. M. & M. Fibiger, 1982. Eupithecia orphnata W. Petersen, 1909. Nye oplysninger om nomenklatur, morfologi, bionomi og udbredelse (Lepidoptera: Geometridae). - 49: 85-92. klik her for PDF

Larsen, K. 1982a. To for den danske fauna nye småsommerfugle: Trifurcula amani (Svensson, 1966) og Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870) (Lepidoptera). - 49: 71-75 (rettelse (1982): p. 140). klik her for PDF

Larsen, K. 1982b. Monochroa farinosae (Stainton, 1867) ny for den danske fauna (Lepidoptera: Gelechiidae). - 49: 138-140. klik her for PDF

Münster-Swendsen, M. 1982. Angreb af spindemøl, Yponomeuta padella (L.) (Lepidoptera: Yponomeutidae) på Røsnæs i 1981. - 49: 77-84. klik her for PDF

Nielsen, B. O. 1982. Ctenophthalmus solutus solutus Jordan & Rotschild og Ct. obtusus Jordan & Rotschild påvist i Danmark (Siphonaptera). - 49: 93-96. klik her for PDF

Pedersen, E. T. 1981b. Syrphidefaunaen i Grejsdalen ved Vejle med særligt henblik på visse arters økologi og udbredelse (Diptera: Syrphidae). - 49: 37-48. klik her for PDF

Pritzl, G. & J. Mahler, 1982. De danske Oligota-arter (Coleoptera: Staphylinidae). - 49: 107-111. klik her for PDF

Pritzl, G. & V. Mahler, 1981. Nogle nye danske arter af familierne Ptiliidae og Clambidae (Coleoptera). - 49: 31-35. klik her for PDF

Skou, P. 1982. Biologiske iagttagelser over Theria primaria (Haworth, 1809) med beskrivelse af ungdomsstadierne (Lepidoptera: Geometridae). - 49: 65-69. klik her for PDF

Wiberg-Larsen, P. 1981. Tricholeiochiton fagesii (Guinard) og Triaenodes simulans Tjeder nye for Danmark (Trichoptera). - 49: 28-30. klik her for PDF