Bind 5

For at se hele Bind 5, klik her PDF


For videnskabelige artikler, se nedenfor:

Borries, H. 1896. Naaletræernes Bladhvepse. - 5: 201-283. klik her for PDF

Hedemann, W. v. 1896. Om Samlen af Sommerfugle, især Microlepidoptera, i Troperne. - 5: 284-288 [som "384-388"]. klik her for PDF

Johansen, J. P. 1895. Catalogus Coleopterorum Danicorum. Fam. Staphylinidæ. Pars IV. Fortegnelse over de i Danmark levende Rovbiller. Fjerde Del. - 5: 10-101. klik her for PDF

Meinert, F. 1895a. Rheumatobates Bergrothi n. sp. - 5: 1-9, Pl. I-II. klik her for PDF

Meinert, F. 1895b. Spiracula cribraria hos Oldenborre larven. - 5: 102-109. klik her for PDF

Meinert, F. 1895c-96a. Gyrin-Larvernes Mundbygning. - 5: 139-147. (pp. 139-144: 1895; pp. 145-147: 1896). klik her for PDF

Meinert, F. 1896b. Bidrag til Strepsipterernes Naturhistorie. - 5: 148-182. klik her for PDF

Meinert, F. 1896c. Pulicidæ Danicæ. (De danske Lopper.). - 5: 183-194. klik her for PDF

Schlick, W. 1895. Biologiske Bidrag. Coleoptera. 2. - 5: 110-138. klik her for PDF