Bind 51

For at se hele Bind 51, klik her PDF


For videnskabelige artikler, se nedenfor:

Andersen, N. M. 1984a. Tæger (Heteroptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 27-28. klik her for PDF

Andersen, N. M. 1984b. Mellus (Homoptera, Aleyrodoidea). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 36. klik her for PDF

Andersen, N. M. 1984c. Skjoldlus (Homoptera, Coccoidea). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 36-37. klik her for PDF

Andersen, N. M. 1984d. Thrips, Frynsevinger eller Blærefødder (Thysanoptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 37. klik her for PDF

Brinck, P., G. Brinck-Lindroth, A. Edler, L. Lundqvist, & A. Nilsson, 1984. Ectoparasites (Insecta: Anoplura and Siphonaptera. Acari: Mesostigmata, Ixodoidea) on small mammals in Draved Forest, Denmark. - 51: 103-111. klik her for PDF

Christensen, N. D. & T. E. Hallas, 1984. Lopper (Siphonaptera el. Aphaniptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 47-48. klik her for PDF

Enghoff, H. 1984a. Mosskorpioner (Pseudoscorpiones). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 7. klik her for PDF

Enghoff, H. 1984b. Mejere (Opiliones). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 7-8. klik her for PDF

Enghoff, H. 1984c. Tusindben, ægte tusindben (Diplopoda). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 12-13. klik her for PDF

Enghoff, H. 1984d. Dværgtusindben (Symphyla og Pauropoda). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 13. klik her for PDF

Enghoff, H. 1984e. Skolopendre (Chilopoda). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 14. klik her for PDF

Enghoff, H. 1984f. Ur-insekter (Diplura, Protura, Springhaler (Collembola)), Klippespringere og Sølvkræ (Thysanura) (Apterygota). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 15-16. klik her for PDF

Falck, P., G. Jeppesen & K. Larsen, 1984. Eumichtis lichena (Hübner, 1813) ny for den danske fauna (Lepidoptera, Noctuidae). - 51: 129-132. klik her for PDF

Haarløv, N. 1984a. Mider (Acari). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 10-12. klik her for PDF

Haarløv, N. 1984b. Sugelus (Anoplura). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 25-26. klik her for PDF

Haarløv, N. 1984c. Pels- og Fjerlus (Mallophaga). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 26. klik her for PDF

Heie, O. E. 1984. Bladlus (Homoptera, Phylloxeroidea og Aphidoidea). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 32-36. klik her for PDF

Holmen, M. 1984. Vandkalven Hydroporus nigellus Mannerheim, 1853 ny for Danmark (Coleoptera: Dytiscidae). - 51: 125-126. klik her for PDF

Holst, K. T. 1984a. Kakerlakker (Blattodea). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 19. klik her for PDF

Holst, K. T. 1984b. Ørentviste (Dermaptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 20. klik her for PDF

Holst, K. T. 1984c. Græshopper, Fårekyllinger og Jordkrebs (Orthoptera Saltatoria). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 22-24. klik her for PDF

Jensen, C. F. 1984a. Døgnfluer (Ephemeroptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 16-18. klik her for PDF

Jensen, C. F. 1984b. Slørvinger (Plecoptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 20-22. klik her for PDF

Jensen, O. 1984. Viftevinger (Strepsiptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 45-47. klik her for PDF

Jensen, P. B. 1984. New Danish encyrtids (Hymenoptera, Encyrtidae). In memory of R. W. Schlick. - 51: 97-101. klik her for PDF

Karsholt, O. 1984. Stængelmøllenes udbredelse i Danmark (Lepidoptera, Ochsenheimeriidae). - 51: 93-96. klik her for PDF

Kristensen, N. P. 1984a. Netvinger (Neuropterida). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 38-39. klik her for PDF

Kristensen, N. P. 1984b. Skorpionfluer (Mecoptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 39. klik her for PDF

Lomholdt, O. 1984a. Almen entomologisk litteratur. In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 6-7. klik her for PDF

Lomholdt, O. 1984b. Barklus og Boglus (Psocoptera el. Copeognatha). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 24. klik her for PDF

Lomholdt, O. 1984c. Biller (Coleoptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 39-45. klik her for PDF

Lomholdt, O. 1984d. Årevinger (Hymenoptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 71-77. klik her for PDF

Lomholdt, O. 1984e. Andrena fulva Schrank, 1781 - en ny dansk bi (Hymenoptera, Apidae). - 51: 118. klik her for PDF

Martin, O. 1984. (Mindre meddelelse:) Nyt fund af guldløberen (Carabus auratus Linnaeus, 1761) i Danmark (Coleoptera, Carabidae). - 51: 102. klik her for PDF

Michelsen, V. & B. O. Nielsen 1984. Tovinger (Fluer og Myg) (Diptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 48-62. klik her for PDF

Nielsen, B. O. 1984. Spyflue-myiasis hos får i Danmark (Diptera: Calliphoridae). - 51: 119-124. klik her for PDF

Nielsen, K. 1984. Fotografering af insekter. In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 77-78. klik her for PDF

Nielsen, P. 1984. Guldsmede og Vandnymfer - (Odonata). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 18-19. klik her for PDF

Scharff, N. 1984. Edderkopper (Araneae). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 8-10. klik her for PDF

Schnack, K. 1984a. Sommerfugle (Lepidoptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 65-71. klik her for PDF

Stoltze, M. & P. Wiberg-Larsen, 1984. Vårfluer (Trichoptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 62-64. klik her for PDF

Trolle, L. 1984a. Cikader (Homoptera, Auchenorrhyncha). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 28-30. klik her for PDF

Trolle, L. 1984b. Bladlopper (Homoptera, Psylloidea). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 30-32. klik her for PDF

Trolle, L. 1984c. Elasmostethus brevis Lindberg, 1934 - en ny dansk bredtæge (Hemiptera, Acanthosomatidae). - 51: 127-128. klik her for PDF

Tuxen, S. L. 1984. Dansk entomologisk litteratur - en historisk oversigt. In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 3-5. klik her for PDF

Øgaard, L. 1984. Kønsbestemmelse af sommerfuglepupper (Lepidoptera). - 51: 113-117. klik her for PDF