Bind 61

For at se hele Bind 61, klik her PDF


For videnskabelige artikler, se nedenfor:

Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, 1993. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1992 (Lepidoptera). - 61: 135-147. klik her for PDF

Gønget, H. 1993. Om spidsmussnudebillerne Apion (Ceratapion) gibbirostre Gyllenhal og A. (C.) carduorum Kirby i Danmark (Coleoptera, Apionidae). - 61: 11-14. klik her for PDF

Hansen, M., H. Liljehult, V. Mahler & E. Palm, 1993. 12. tillæg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). - 61: 85-113. klik her for PDF

Holmen, M. 1993. Fredede insekter i Danmark. Del 3: Biller knyttet til vand. - 61: 117-134. klik her for PDF

Martin, O. 1993a. Fredede insekter i Danmark. Del 1: Introduktion. - 61: 61-62. klik her for PDF

Martin, O. 1993b. Fredede insekter i Danmark. Del 2: Biller knyttet til skov. - 61: 63-76. klik her for PDF

Meidell, B. & H. Enghoff, 1993. Polydesmus angustus Latzel, 1884 - et for Danmark nyt tusindben (Diplopoda, Polydesmida, Polydesmidae). - 61: 83-84. klik her for PDF

Nielsen, B. O. 1993. Nogle tilfælde af human myiasis i Danmark (Diptera, Calliphoridae). - 61: 81-82. klik her for PDF

Nielsen, O. F. 1993. Markgræshoppen Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) (Orthoptera, Acrididae) fundet i gamle moler-grave på Fur. - 61: 116. klik her for PDF

Nilsson, A. N. 1993. En felbestämd dansk Limnius-art (Coleoptera, Elmidae). - 61: 115-116. klik her for PDF

Palm, E. 1993. Snudebilleslægten Thryogenes i Danmark (Coleoptera, Curculionidae). - 61: 21-27. klik her for PDF

Pedersen, J. 1993. Rovbillen Philonthus spinipes Sharp, 1874 fundet i Danmark (Coleoptera, Staphylinidae). - 61: 77-80. klik her for PDF

Sode, A. & P. Wiberg-Larsen, 1993. Første fund af vårfluen Limnephilus borealis (Zetterstedt, 1840) (Trichoptera, Limnephilidae) i Danmark. - 61: 15-19. klik her for PDF

Thomsen, I. M. 1993. Efterlysning af træhvepse-hunner. - 61: 28. klik her for PDF

Torp, E. 1993. Nye fund af sjældne danske svirrefluer. 3. (Diptera, Syrphidae). - 61: 39-60. klik her for PDF

Wiberg-Larsen, P. 1993. Notes on the feeding biology of Ecnomus tenellus (Rambur, 1842) (Trichoptera, Ecnomidae). - 61: 29-38. klik her for PDF