Entomologiske Medd. Bind 80 - 1

Hent samlet pdf

Brun Kejserguldsmed Anax ephippiger (Burmeister, 1839) (Aeshnidae, Odonata) fundet på Færøerne i 2011

af Jens-Kjeld Jensen & Ole Fogh Nielsen

Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 5: Apidae (Hymenoptera, Apoidea)

af Henning Bang Madsen & Isabel Calabuig

Fluefaunaen i Lille Vildmose

af Esben Bøggild

Billesamleren Ernst Jünger

Af Michael Karlsson Pedersen

Viggo Mahler Jensen

Af Frank Jensen & Palle Jørum